Anasayfa » İlaç Rehberi » Genmisin

Genmisin

Gentamed nedir ne için kullanılır, Gentamed nasıl kullanılır, Gentamed’in saklanması, Gentamed’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Gentamed’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Gentamisin sülfat

Ambalaj:

 20 mg/2 mL x 1 ampul

: : 40 mg/1 mL x 1 ampul

: : 80 mg/2mLx1 ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi dahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları;böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları;sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları(enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominal enfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Gentamisine aşırı duyarlılığı olanlarda ve gentamisin uygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir

Uyarılar:

 Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğu bilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftinin fonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksik bulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde, doz azaltılması ya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotikler plasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilen Bebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Özellikle böbrek yetmezliği olan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklarda uğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslarda seğirme, konvülziyon ve myastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilen yan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri:

 Cisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromomisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve neomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilen ototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkaya kullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülan sitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felci olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi:

 Gentamed Ampul Normalde IM yolla, gerektiğinde IV yolla uygulanır. IV yolla verilmesi gerektiğinde 2-3 dakikalık sürede uygulanır.Normal renal fonksiyonlu yetişkin hastalarda dozaj: Ciddi enfeksiyonlarda doz, 8 saatlik aralarla ve eşit olarak verilen günlük 3 mg/kg’dir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda dozaj günde 3-4 kez uygulanmak üzere günlük 5 mg/kg’ye kadar çıkarılabilir. Ancak budoz klinik iyileşme belirtileri ortaya çıkar çıkmaz en kısa zamanda 3 mg/kg’ye indirilir.Çocuklar: 6-7.5 mg/kg/gün (8 saatte bir 2.0-2.5 mg/kg).Bebekler ve yeni doğanlar: 7.5 mg/kg/gün (8 saatte bir 2.5mg/kg).Prematüreler,1 haftalığa kadar olan yeni doğanlar: 5 mg/kg/gün (12 saatte bir 2.5 mg/kg). Tedavi süresi 7-10 gün kadardır.Gentamed Ampul, 50-200 ml %0.9 sodyum klorür çözeltisine veya aynıhacimde %5 dekstroz çözeltisine katılarak 1.5-2 saatlik süre içerisinde verilir. Bebek ve çocuklarda çözelti hacmi daha az olmalıdır. Renal fonksiyon bozukluklarında gentamisin dozu mutlaka ayarlanmalıdır. Mümkün olan hallerde serum düzeyleri tespit edilmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın