Anasayfa » İlaç Rehberi » Gentamed

Gentamed

Gentreks nedir ne için kullanılır, Gentreks nasıl kullanılır, Gentreks’in saklanması, Gentreks’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Gentreks’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul IM/IV

Gentamisin sülfat

Ambalaj:

 40 mg/1 mL x 1 Ampul

: : 80 mg/2 mL x 1 Ampul

: : 120 mg/2mLx1 Ampul

: : 160 mg/2 mLx1 ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı bakterilerin neden olduğu septisemi, bakteriyemi, (neonatal septisemi dahil); menenjit ve diğer ağır santral sinir sistemi enfeksiyonları; böbrek ve ürogenital enfeksiyonları; solunum yolu enfeksiyonları; sindirim sistemi enfeksiyonları; deri, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonları (enfekte yanık ve yaralar dahil); peritonit gibi intraabdominal enfeksiyonlar ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Gentamisine aşırı duyarlılığı olanlarda ve gentamisin uygulandığında ciddi toksik reaksiyon görülen kişilerde kontrendikedir

Uyarılar:

 Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olduğu bilinen ya da kuşkulanılan hastalarda, böbrek ve 8. kafa çiftinin fonksiyonları kontrol altında tutulmalıdır. Baş dönmesi, vertigo,kulak çınlaması, kulaklarda uğuldama ve işitme kaybı gibi ototoksik bulgular ya da nefrotoksik bulgular görüldüğünde, doz azaltılması ya da tedavi kesilmelidir. Aminoglikozid grubu antibiyotikler plasentadan geçerler ve gebelere verildiğinde fetüse zarar verebilirler.Emzirilen Bebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma olasılığı nedeniyle,emzirme ya da ilacın kesilmesi değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

 Özellikle böbrek yetmezliği olan ve uzun süre ve/veya yüksek dozla tedavi edilen hastalarda vestibüler,işitme organları ve 8. kafa çiftiyle ilgili yan etkiler bildirilmiştir.Ortaya çıkan bu bulgular baş dönmesi, vertigo, kulak çınlaması, kulaklarda uğultu ve işitme kaybıdır. Deride his azalması, karıncalanma, kaslarda seğirme, konvülziyon ve myastenia gravis benzeri sendromlar da bildirilen yan etkiler arasındadır.

İlaç Etkileşimleri:

 Cisplatin, sefaloridin, amikasin,neomisin, polimiksin B, kolistin, paromomisin, streptomisin, tobramisin,vankomisin ve neomisin gibi sistemik ya da topikal kullanılabilen ototoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla birlikte ya da arka arkaya kullanmaktan kaçınılmalıdır. Etakrinik asit ve furosemid gibi diüretikler,antibiyotiğin serum yoğunluğunu etkileyerek, toksik belirtilerinortaya çıkma olasılığını artırırlar. Gentamisin ile birlikte süksinilkolin,tubokürarin ya da dekametonyum, anestezikler ya da antikoagülan sitratlar kullanıldığında nöromüsküler blok ve solunum felci olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi:

 IM ve IV uygulanabilir. Tedavi süresinin olabildiğince kısa tutulması tercih edilmelidir. Erişkinlerde ağır enfeksiyonlarda doz, 8 saatlik aralarla, üç eşit dozda günde 3 mg/kg’dir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda doz, 3 yada 4 eşit doza bölünerek günde 5 mg/kg’ye yükseltilebilir; klinik iyileşme görüldüğünde günde 3 mg/kg’ye inilir. Bakteriyel ve komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında,vücut ağırlığı 60 kg’dan düşük yetişkinler için doz, 3 mg/kg günde 1 kez ve her 12 saatte bir 1.5 mg/kg. Vücut ağırlığı 60 kg’dan büyük olanlar için günlük tek doz halinde 160 mg veya 80 mg her 12 saatte bir.Günlük tek doz uygulaması IM yapılmalıdır ve uygulamalar arasındaki süre 24 saat olmalıdır. Normal böbrek fonksiyonlu tüm hastalarda mutat tedavi süresi 7-10 gündür, tedavinin uzatılması gerekirse böbrek ve vestibüler fonksiyonlar izlenmelidir. IV uygulamalar bakteriyel septisemi, şok, konjestif kalp yetmezliği, hematolojik bozukluklar gösteren, ağır yanıklı ya da kas kitlesi azalmış olan hastalarda tercih edilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın