Anasayfa » İlaç Rehberi » Glimax

Glimax

Glirid nedir ne için kullanılır, Glirid nasıl kullanılır, Glirid’in saklanması, Glirid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Glirid’in olası yan etkiler nelerdir.

Çentikli Tablet

Glimepirid

Ambalaj:

 1 mgx30 çentikli tablet

: : 2 mgx30 çentikli tablet

: : 3 mgx30 çentikli tablet.

Endikasyon:

 İnsüline Bağımlı olmayan Tip II diyabet hastalarında, kan glukoz düzeyinin diyet,fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ile kontrol altına alınamadığı durumlarda kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İnsüline bağımlı diyabet (Tip I diyabet), diyabetik koma,ketoasidoz, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği ve glimepirid, sulfonilüreveya sulfonamidlere hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır. 

Uyarılar:

 Tedavinin başlangıç döneminde hipoglisemi riski atmıştır. Glirid, yemekten kısa bir süre önce veya yemekle birlikte alınmalıdır. Cerrahi girişim, kaza, ateşli enfeksiyon gibi fiziksel stres yaratan durumlarda geçici bir süre insülin tedavisine geçilebilir. Ağır Karaciğer yetmezliği ve ağır böbrek yetmezliği durumlarında insülin kullanımı önerilmektedir. Yaşlı veya beslenme bozukluğu olan hastalarda, hastalarda başlangıç tedavisi, doz artırımları ve sürek tedavisi dikkat gerektirdiğinden,glimepirid tedavi başlangıç dozunun düşük tutulması önerilmektedir (1 mg/gün). Ortaya çıkabilecek hipoglisemi nedeniyle dikkatin dağılması ve reaksiyon yeteneğinin azalması, araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Alkol ile birlikte alınması durumunda bu risk artar. 

Yan Etkileri:

 Glimepirid ve diğer antidiyabetik ürünlerle ilgili klinik denemelerde, en sık yan etki olarak (>%1)hipoglisemi, sersemlik, asteni, baş ağrısı ve bulantı görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:

 ACE inhibitörleri, beta blokerler, digital glikozitler,anabolizan steroidler, kinolon, kloramfenikol, varfarin, siklofosfamid,dizopiramid, fenfluramin, fibratlar, Selektif Serotonin GeriAlım İnhibitörü Grubu ilaçlar, MAO inhibitörleri, imidazol grubu antifungal ilaçlar, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar, salisilatlar, sulfonamid, tetrasiklin, insülin vediğer oral antidiyabetik ilaçlarGlirid’in kan glukozunu düşürücü etkisini artırabilir.Asetozolamid, barbitüratlar, kortikosteroidler, diazoksit, diüretikler,progestojenler, östrojenler, glukagon, nikotinik asit ve türevleri, fenotiyazin,fenitoin, rifampisin, tiroid hormonları ve sempatomimetik (adrenalin gibi)ilaçlarGlirid’in kan glukozunu düşürücü etkisini azaltabilir. H2-reseptörantagonistleri, klonidin ve rezerpin,Glirid’in etkisini artırabilir veya azaltabilir. Klonidin,guanetidin veya beta blokerlerin kullanımı, hipoglisemiye yanıt olarak oluşan fizyolojik mekanizmaları baskı yapabilir. Alkol ile birlikte alınması,glimepirid etkisini artırabilir veya azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Başlangıç tedavi dozu, ağız yoluyla günde bir kez kahvaltı veya ilk öğünle birlikte alınan 1 mg lik tablettir. Hastanın kan glukoz düzeyleri gözlenerek, 1-2 haftalık aralarla günlük dozu 1 mg artırmak suretiyle, 2 mg, 3 mg ve 4 mg dozlarına çıkılabilir. Ender olgularda 6-8 mg günlük doz kullanımı gerekebilir. Bir dozun veya öğünün atlanması durumunda,bir sonraki ilaç alımında unutulan dozun alınmasından kesinliklekaçınılmalıdır. Önerilen sürek dozu, günde bir kerede 1-4 mg’lık tabletin kahvaltı veya ilk yemekle birlikte alınmasıdır. Günlük maksimum glimepirid dozu 8 mg yi aşmamalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın