Anasayfa » İlaç Rehberi » Glucovance

Glucovance

Glimax nedir ne için kullanılır, Glimax nasıl kullanılır, Glimax’in saklanması, Glimax’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Glimax’in olası yan etkiler nelerdir.

Çentikli Tablet

Ambalaj:

 1 mg x 30 ve 60 çentikli tablet

: : 2 mg 30 ve 60 çentikli tablet

: : 3 mgx 30 ve 60 çentikli tablet.

Endikasyon:

 Kan şekeri düzeylerinin tek başına diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ile yeterince kontrol edilemediği insüline bağımlı olmayan (tip II)diyabet olgularında kullanılır.

Kontrendikasyon:

 İnsüline bağımlı diyabet, diyabetik koma, ketoasidoz,şiddetli böbrek yada karaciğer fonksiyon bozukluğu, glimepirid, diğersülfonilüreler veya sülfonamidlere karşı aşırı duyarlık durumlarındakullanılmamalıdır. Şiddetli böbrek ya da karaciğer fonksiyon bozukluğunda,insüline geçiş gereklidir.Gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Oral hipoglisemik ilaçlar uygulanmasının, tek başına diyet ya da diyet artı insülinle tedaviye kıyasla kardiyovasküler mortalitede artış ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Optima Kan şekeri kontrolünü sağlamak için; doğru beslenme, düzenli ve yeterli fiziksel egzersiz ve eğer gerekliyse kilo kaybı, en az düzenli glimepirid alımı kadar önemlidir.Hipo veya hiperglisemiye bağlı olarak dikkat ve reaksiyon bozulabilir; taşıt veya makine kullanma yeteneği etkilenebilir.

Yan Etkileri:

 Bağışıklık sistemi bozuklukları, kan ve lenfatik sistem bozuklukları, metabolizma ve beslenme bozuklukları, göz bozuklukları, gastrointestinal bozukluklar, hepatobiliyer bozukluklar, cilt ve subkütan doku bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Fenilbutazon, azapropazon,oksifenbutazon, insülin ve diğer oral antidiyabetikler, metformin, salisilatlar ve paraaminosalisilik asit, anabolik steroidler ve erkek seks hormonları,kloramfenikol, kumarin antikoagülanlar, fenfluramin, fibratlar, ACE inhibitörleri,fluoksetin, sülfinpirazon, belirli uzun etkili sülfonamidler, tetrasiklinler,MAO inhibitörleri, kinolon antibiyotikler, probenesid, mikonazol, yüksek doz parenteral pentoksifilin, tritokalin, allopurinol, sempatolitik, siklo, trove ifosfamidler glimepridin hipoglisemik etkisini artırabilir. Estrojenler veprogestojenler, salüretikler, tiyazit diüretikler, tiroid stimüle eden ajanlar, glukokortikoidler, fenotiyazin türevleri, klorpromazin, adrenalin ve sempatomimetikler, yüksek dozlarda nikotinik asit ve nikotinik asit deriveleri,(uzun süreli kullanılan) laksatifler, fenitoin, diazoksit, glukagon,barbitüratlar ve rifampisin, asetazolamid. H2antagonistleri,betablokerler, klonidin ve rezerpin kan şekerini düşürücü etkinin artmasına yada zayıflamasına yol açabilir. Alkol alımı, glimepirid kan şekerini düşürücü etkisini önceden tahmin edilemeyen bir biçimde artırabilir ya da zayıflatabilir. Glimepirid, kumarin türevlerinin etkisi artabilir ya da azalabilir.

Doz Önerisi:

 Alışılmış başlangıç dozu, günde bir kez 1 mg’dir (2mg’yi geçmemelidir). Eğer gerekliyse günlük doz artırılabilir. Artış Düzenli kan şekeri izlemelerine dayandırılmalı ve kademeli olarak: örneğin bir ile iki hafta gibi aralıklarla ve şu doz basamaklarına göre: 1 mg2 mg3mg4 mg6 mg ve istisnai durumlarda 8 mg yapılmalıdır. İyi kontrol edilen diyabetli hastalarda alışılmış doz aralığı günde 1 ile 4 mg’dir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın