Anasayfa » İlaç Rehberi » Granocyte 34

Granocyte 34

Glucovance nedir ne için kullanılır, Glucovance nasıl kullanılır, Glucovance’in saklanması, Glucovance’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Glucovance’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Metformin,glibenklamid.

Ambalaj:

 500 mg+2.5 mgx30 tablet

: 500 mg+5 mgx30 tablet.

Endikasyon:

 Erişkinlerde tip 2 diyabetin tedavisinde; diyet uygulaması, fiziksel egzersiz, metformin veya sülfonilüre tedavisiyle kan şekeri kontrolünün sağlanamadığı durumlarda ikincil tedavi olarak; önceden uygulanan metformin ve sülfonilüre kombinasyon tedavisiyle kan şekeri stabil veriyi kontrol edilen hastalarda replasman tedavisi olarak kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Metformin hidroklorür, glibenklamid veya diğer sülfonilüreler aşırı duyarlılık; Tip 1 diyabet (insüline bağımlı), ketoasidoz,diyabetik prekoma; renal yetersizlik; renal fonksiyonları değiştirme potansiyeli olan akut durumlar, örn. dehidratasyon, şiddetli enfeksiyon, şok,iyotlu kontrast maddelerin intravasküler uygulanması; ciddi doku hipoksisine yol açabilecek kardiyak ve respiratuar yetersizlik, yeni geçirilmiş miyokard enfeksiyonu, şok gibi akut veya kronik hastalık; karaciğer yetersizliği, akut alkol intoksikasyonu, alkolizm; porfiri, emzirme, mikonazol (sistemik,oromukozal jel) ile birlikte kullanım.

Uyarılar:

 Metformin birikmesine bağlı olarak, laktik asidoz çok nadir görülse de, metabolik komplikasyonlar ortaya çıkacağından dikkat edilmelidir. Sülfonilüreler nadiren hastada hipoglisemik epizod görülmesine neden olabilir. Hasta, hipoglisemi riski, semptomları, tedavisi ve hipoglisemiye yol açan durumlar ile dengeli bir diyet takip etmenin, düzenli fizik egzersiz yapmanın ve kan şekerinin düzenli takibinin önemi konusunda bilgilendirilmelidir. Cerrahi girişim halinde veya diyabetin dekompansasyonu neden olan diğer hallerde, bu tedavi yerine geçici olarak insülin tedavisi uygulanmalıdır. Glucovance ile tedavi genel anestezi ile yapılan cerrahi girişimden 48 saat önce kesilmeli ve cerrahi girişimden 48 saat sonra tekrar başlanmalıdır. Hastalar gün boyunca düzenli karbonhidrat dağılımı içeren diyetleri devam etmelidir. Kilolu hastalar enerji kısıtlayan diyetlerine devam etmelidir.Gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı ve iştah kaybı,metalik tat ve bazı aşırı duyarlı hastalarda hafif eritem rapor edilmiştir.Nadir de olsa laktik asidoz görülür. Hipoglisemi, deri ve mukoz membran reaksiyonları (kaşıntı, ürtiker, makülopapüler döküntü), gastrointestinal bozukluklar (bulantı, diyare, epigastrik rahatsızlık), hepatik sorunlar, tedavi kesildiğinde ortadan kalkan hematolojik bozukluklar (lökopeni, trombositopeni,çok nadir olarak agranülositoz, hemolitik anemi, kemik iliği aplazisi ve pansitopeni), hepatik porfiri ve porfiria cutanea, izole olgularda hiponatremi,laboratuvar testleri üzerine etki (serum üre ve kreatinin konsantrasyonlarında nadiren normalden orta dereceye kadar yükselme), alkol ile birlikte alınırsa antabus etkisi’.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol, fenilbutazon (sistemik) ve danazol ile birlikte kullanımı önerilmez. Klorpromazin, kortikosteroidler (glukokortikoidler),tetrakosaktid (sistemik ve lokal), b2-agonistler, diüretikler(furosemid), b blokerler, flukonazol, ACE inhibitörleri (kaptopril, enalapril,desmopressin, salisilatlar, sülfonamidler, kloramfenikol, probenesit, kumarin,MAO inhibitörleri, NSAI ilaçlar, siprofloksasin, oral hipoglisemik ajanlar birlikte kullanımı önlem gerektirir.

Doz Önerisi:

 Tedaviye düşük dozla başlanmalı ve laboratuvar sonuçlarına göre doz giderek artırılmalıdır. Metformin veya sülfonilüre ile monoterapinin yetersiz kaldığı durumlarda genel başlangıç dozu günde 1 tablet Glucovance 500 mg/2.5 mg dir. Metformin ve sülfonilüre kombinasyonu ile tedavide destekleyici olarak: Başlangıç dozu, metformin ve sülfonilüre ninönceki dozlarına bağlı olarak günde 1-2 tablet Glucovance 500 mg/2.5 mg dir.Önerilen maksimum doz günde 4 tablet Glucovance 500 mg/2.5mg dir. Tabletler Yemek öncesinde alınmalıdır. Tablet alım şekli her hastanın aldığı günlük doza bağlıdır: Bir tablet/gün dozu için sabah kahvaltısında 1 tablet alınması; iki veya dört tablet/gün dozu için sabah ve akşam 1 veya 2 tablet alınması; üç tablet/gün dozu için sabah, öğlen ve akşam 1 tablet alınması, ilaç alımının gün içinde düzenlenmesi her hastanın yemek alışkanlıklarına bağlı olarak yapılmalıdır. Ancak hipoglisemik atakları önlemek için her ilaç alımını yeterli miktarda karbonhidrat içeren bir öğün takip etmelidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın