Anasayfa » İlaç Rehberi » Glumikron

Glumikron

Glutril nedir ne için kullanılır, Glutril nasıl kullanılır, Glutril’in saklanması, Glutril’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Glutril’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

glibornurid

Ambalaj:

 25 mgx50 ve 100 tablet.

Endikasyon:

 İleri Yaşlarda ortaya çıkan veya Tip II diyabet lerde, hastanın insüline bağımlı olmadığı kilo kaybetme ve diyetin ya da her ikisinin yeterli olmadığı hallerde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ağır böbrek yetmezliğinde, karaciğer yetmezliğinde, sülfonilüre türevlerine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde ve gebelerde kontrendikedir.Ayrıca belirgin asidoz, ciddi yanıklar, diyabetik koma ve prekoma,insüline bağımlı (Tip I) ketoz diyabetliler (hafif nonketotik formlardaki profilaktik uygulamalar dahil), ketoasidoz, belirgin ketoz, ciddi ameliyatlar ve ciddi travmalarda tiroid ve adrenal fonksiyonlar ağır bozukluklarında kontrendikedir. Glibor-nuride karşı aşırıduyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Glibornurid tedavi uzun sürelidir. Bu yüzden,diğer bütün antidiyabetik ilaçlarda olduğu gibi, glibornurid tedavide de hasta düzenli tıbbi kontrol altında tutulmalıdır. Hasta Tedaviye yanıt vermiyorsa, zaman geçirmeden insüline geçilmelidir.Tip I diyabet lerde, ketoasidoz belirtilerinde ve gebelikte insülin tercih edilmelidir.Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

Yan Etkileri:

 Doza veya diyetlerine uymayan hastalarda, böbrek yetmezliğinde ya da yaşlılarda uzun süreli hipoglisemi olguları bildirilmiştir. İlk belirtiler acıkma, terleme, bulantı ve konfüzyonlardır. Böyle olgularda hasta suda çözülmüş ufak bir miktar şeker almalı ve vakit geçirmeden hekime danışması konusunda uyarılmalıdır. Glibornurid kullanan hastalarda deri reaksiyonları,bulantı ve kusma gibi gastrointestinal bozukluklara pek nadir rastlanır.

İlaç Etkileşimleri:

 MAO inhibitörleri,sülfonamidler, analjezik ve antiromatizmal ilaçlar (salisilatlar),allopurinol, lipid düzeylerini düşüren ilaçlar (klofibrat), tüberkülostatik ler,siklofosfamid, alkol, guanetidin,b blokerler, probenesid (ters etkiye neden olabilir),kumarinikler, perheksilin ve kloramfenikol, sülfonilürelerin etkisini artırırlar (hipoglisemi). Kortikosteroidler, diüretikler(asetazolamid, furosemid, metolazon, klortalidon, tiazid grubu),epinefrin, tiroid hormonları (ters bir etkiye neden olabilir) oralkontraseptifler, nikonitik asit, barbitüratlar ve fenitoin, sülfonilürelerin etkisini azaltır lar (hiperglisemi).

Doz Önerisi:

 Daha önceden oral antidiyabetiklerle tedavi edilmemiş hastalarda başlangıç tedavisinde günde yarım Tabletle başlanır,yeterli olmadığı takdirde ağır ağır günde 1-2 tablete çıkılır. Bazı Hastalarda daha yüksek bir doz gerektiğinde sabahları 2 Tablet, kalanı akşam alınarak günde 2.5 veya 3 tablete kadar çıkılabilir. Genel Olarak daha yüksek dozlar daha iyi sonuç vermediğinden, maksimum günlük doz 3 tableti geçmemelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın