Anasayfa » İlaç Rehberi » Grisovin

Grisovin

Glumikron nedir ne için kullanılır, Glumikron nasıl kullanılır, Glumikron’in saklanması, Glumikron’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Glumikron’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

gliklazid

Ambalaj:

 80 mgx20, 60 ve 100 tablet.

Endikasyon:

 Beslenme Eksikliği olmayan bütün diyabet şekillerinde: Olgunluk çağı diyabeti,obezite diyabeti, yaşlılık diyabeti ve vasküler komplikasyonlarla birlikte görülen diyabetlilerde kullanılır. Gliklazid, insülin tedavisi göz-ren hastalarda insülin tedavisiyle birlikte kullanılabilir,fakat bu gibi olgularda devamlı tıbbi gözlem ve biyolojik kontrol şarttır.

Kontrendikasyon:

 Ciddi renal ve hepatik yetmezliği olanlarda ve gebelikte kontrendikedir. Gençlerde Ve çocuklarda görülen diyabetliler, beslenme eksikliğiyle görülen ağır diyabet olguları, asido ketoz, prekoma veya koma, sadece gliklazid tedavi edilmez, başka tedbirler ve insülinle glisemik dengenin tekrar sağlanması şarttır.

Uyarılar:

 Biyolojik kontrolü sıklaştırmak şartıyla gliklazid, antikoagülan tedavi ile birlikte verilebilir.Böbrek yetersizliğinde, dozajı azaltmak veya oral tedaviyi tamamen durdurmak gerekebilir.

Yan Etkileri:

 Başlıca Yan etkisi hipoglisemidir. Nadiren hepatik üre düzeyinde azalma,hepatitis gö-rülebilir. Bulantı, kusma, dispepsi, diyare ve konstipasyon oluşabilir. Kan tablosunda bozukluk, anemi lökopeni, trombositopeni ve granülositopeni görülebilir. İlaca bağlı olarak cilt reaksiyonları,baş ağrısı ve mide bağırsak yakınmaları gibi etkilerin görüldüğü bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Antibakteriyel Sülfonamidler, fenilbutazon, salisilatlar, probenesid, dikumarol ve MAO inhibitörleri ile birlikte verilmesi halinde bu ilaçlar gliklazid etkisini artırabilirler; doz ayarlaması yapılmalıdır. Keza propranolol gibi kardiyoselektif olmayan blokerlerle birlikte kullanımında hipoglisemi etkiyi artırırlar. Kortikosteroidler, oral kontraseptifler,tiyazit diüretikleri, fenotiyazin türevleri, tiroid hormonu ve laksatif kullanımı etkilerini azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Doz hastanın durumuna göre belirlenir ve hastanın tedaviye verdiği yanıta göre ayarlanır. Yetişkinlerde genellikle başlangıç dozu ½-1 Tablet (40-80 mg)’tir. Bir kerelik doz 2 tableti geçmemeli(gerekirse ikiye bölünerek); günlük total doz 4 tablet (320 mg) geçmemelidir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın