Anasayfa » İlaç Rehberi » Gonaphene

Gonaphene

Gopten nedir ne için kullanılır, Gopten nasıl kullanılır, Gopten’in saklanması, Gopten’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Gopten’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

Trandolapril

Ambalaj:

 0.5 mg x 20 Kapsül

: 2 mg 28 kapsül.

Endikasyon:

 ACE inhibitörü olarak esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde gerek monoterapi, gerekse diğer antihipertansiflerle birlikte kombinasyon tedavisi olarak uygundur.

Kontrendikasyon:

 Trandolapril Ve aCE inhibitörlerine aşırı duyarlı olan hastalarda, aCE inhibitörü uygulamasıyla bağlantılı anjiyonörotik ödem öyküsü olan hastalarda,gebelik ve emzirme döneminde kontrendikedir.

Uyarılar:

 aCE inhibitörleriyle, özellikle ilk dozda ve tedavinin ilk iki haftasında, ağır hipotansiyon gelişme olasılığı mevcuttur. ağır su ve sodyum yetersizliği (tuzsuz diyet veya uzun süreli diüretik tedavisi), bilinen veya şüphelenilen renal arter stenozu, konjestif kalp yetmezliği olan ve lup diüretikleri kullanan ve asitli sirozu olan hastalarda aşırı kan basıncı düşmesi görülebilir. Böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, bilateral renal arter stenozu ve unilateral renal arter stenozu olan hastalarda böbrek fonksiyonları bozulabilir.Diğer aCE inhibitörleriyle olduğu gibi trandolapril tedavi edilen hastalarda da ender de olsa yüz, dudak, dil, glottis ve/veya larenks ödemleri bildirilmiştir. aCE inhibitörleriyle tedavide çok seyrek olgularda nötropeni bildirilmiştir. Bireysel Farklı reaksiyonlara bağlı olarak bazan taşıt ve diğer makineleri kullanma yeteneği azalabilir.

Yan Etkileri:

 Öksürük,baş ağrısı, asteni ve baş dönmesi, palpitasyon, kırıklık hissi, hipotansiyon,prurit, yüz kızarması ve bulantı gö-rülebilir. İstisnai olarak fasiyal anjiyonörotik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Potasyumtuzları ve potasyum tutan diüretiklerle birlikte uygulanmasında,özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda, hiperpotasemi oluşabilir.Diüretik tedavisi altındaki hastalarda, özellikle bu tedaviye kısa süre önce başlanmışsa, trandolapril tedavi başlangıcında,kan basıncında aşırı düşmeler gö-rülebilir. Nöroleptik veya trisiklik antidepresanlarla kombinasyon, ortostatik hipotansiyon riskini artırır. Trandolapril lityumun eliminasyonunu azaltabilir.

Doz Önerisi:

 Hipertansiyon tedavisinde yetişkinlere başlangıç dozu olarak günde tek doz 2 mg verilir. Uygun doz, günlük tek doz olarak maksimal 4 mg olmak üzere hastanın tedaviye yanıtına göre ayarlanır.Diüretik kullanan hastalarda Gopten’le tedaviye başlamadan en az 3 gün önce diüretik kesilmeli ve tedaviye 0.5 mg’lik Kapsül İle başlanmalıdır. Miyokard Enfarktüsünden sonra tedaviye 3. günden itibaren 0.5 mg’lik dozla başlanmalı ve tedricen günde tek doz olarak uygulanan maksimal 4 mg’lik doza kadar çıkılmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın