Anasayfa » Genel » Hafız Burhan

Hafız Burhan

Hafız Burhan Biyografisi

Hafız Burhan, 23 Mayıs 1897 tarihinde İstanbul ’da doğmuştur. Hakikat ismi Burhaneddin olup soyadı yasasından sonra Sesyılmaz soyadını aldı. Babası sultan Abdülhamit II ’nin muhâfız alayından bir asker Tüfekçi Ahmed Bey, annesi Feride Hanım’dır. İlköğreniminin ardından girdiği Kocamustafapaşa Rüştiyesi’nden mezun oldu. Ufak yaşlarda sesinin hoşluğuyla dikkat çekti ve daha hıfzını bitirmeden mukabele, mevlid, mersiye okumaya, zâkirlik ve müezzinlik yapmaya başladı. 1918 senesinde hanende Mızıka-yı Hümayun‘a girdi ve beste çalışması yaptı. Burada Muallim İsmail Hakkı Bey ve Hâlid Lemi Atlı‘ın kısa müddetliğine talebesi oldu. Ancak bir müddet sonra kendi isteğiyle buradaki vazifesinden böldü.
Zamanla dinî ve din dışı musiki mahfillerinin aranan adı oldu. Hâfız Burhan’ın doldurduğu plaklar ulus arasında büyük alaka gördü. İstanbul Radyosu‘nun ilk kuruluşunda ve Dârütta’lîm-i Musiki kadrosunda yer aldı.

Bir ara ticarete atılıp plak doldurduğu Columbia firmayı temsilcisi olarak Beşiktaş ’ta bir plakçı dükkânı açtı.

Hafız Burhan, 1925-1926 seneleri arasında Kolombiya Plak şirketi için arkası arda surat kadar plak doldurdu ve pek çok Türk filminin müziğini de hazırladı. Çoğu Atina‘da olmak üzere yurt dışında konserler verdi. İstanbul‘da muhtelif fasıl topluluklarında hanendelik yapmasının ardından bu faaliyetini kendi ismine kurduğu zamanın meşhur hanendelerinden oluşan bir grupla devam ettirdi.

Parlak, geniş ve tenor bir sese sahip olduğundan gerek minarede gerekse cami içerisinde okuduğu ezanlarla, Âyetü’l-kürsî ve büyük âminlerde müezzinliğin hoş misallerini verdi. Gazel formunun son ustalarından olan Hâfiz Burhan ayrıca türkü, şarkı, ninni, kanto, tango, operet, marş cinslerinde pek çok yapıtı plağa okudu.

Abdülhak Hamit Tarhan ’ın Târık isimli oyununda yer alan “Her yer karanlık pür nûr o mevki” mısraı ile başlayan ve ulus arasında Makber ismiyle anılan mersiyesi, Hâfız Burhan’ın icrasıyla oldukça yakalandı.

Bazı filmlerin müziğini hazırlayan Hâfız Burhan ayrıca birkaç şarkı bestelemiştir. Bunlar arasında uşşak makamındaki, “Hasta kalbimde açılmış ebedî bir yarasın” mısraı ile başlayan şarkısı ile nevâ makamında ve gazel stilindeki “Yeni ninni”si mihnet-i dünyâ en bilinenleridir.

Hafız Burhan, Mareşal Mustafa Fevzi Çakmak ’ın kızının mevlidini okumak üzere bulunduğu Ankara ’da Hacı Bayram Camii ’ndeki mevlid esnasında 18 Nisan 1943 tarihinde yorucu tiz perdeleri söylerken geçirdiği bir kalp krizi neticeyi 46 yaşında ölüm etti. Cenazesi İstanbul ’a getirilerek Beşiktaş ’taki Yahyâ Efendi Dergâhı hazîresine defnedildi.

Columbia plak firmayı 1970 ’te Hâfız Burhan ’ın seçme yapıtlarının yer aldığı bir plak çıkarmış, 1993 senesinde de toplam yirmi yapıtının bulunduğu bir CD ’si yayımlanmıştır.

Yarıyılın Milletvekili ve şair olan Mehmet Akif Ersoy tarafından 15 Şubat 1921 tarihinde yazılan İstiklal Marşımızın 1924 senesinde Ali Rıfat Çağatay tarafından bestelenmiş halini Hafız Burhan Taş plağa okudu. Plak kayıt Tarihi 1924 seneyidir. Bu beste 1930 senesine kadar kullanılmıştır. İstiklal Marşı ’mızın bu beste hariç 14 ayrı bestesi daha vardır. 1930 senesinden itibaren şu an kullanılan Osman Zeki Üngör ’nam bestesi kullanıma girmiştir.

Seslendirdiği parçalar:
• Makber
• Sevdası Henüz Sinede
• Adalardan Bir Yar Kazanç
• Bir Yaz Gecesi
• Ey Melek İlahi Yaşamda
• Gerçi Bilirim Kurtulamam
• İnleyen Ahımı
• Kuş Sesleri
• Ne Hoştur Bakışın
• Sarsam Seni
• Seb-i Üzüntüsünde Hayalinde
• Hoşlanıyordum Onu Ruhumda
• Son Ninni
• Söyleyin Güneşe
• Üzme Kendin Nafile
• Yandım Sana Baktıkça
• Yeşil Kurbağalar
• Yeniden Kalbim Taşar Ağlar
• Yüksek Eyvanlarda
• Bir Elif Çekti Yeniden Sîneme Cânân Bu Gece

İçeriği Oyla

Yorum yapın