Anasayfa » İlaç Rehberi » Helicol

Helicol

Helipak nedir ne için kullanılır, Helipak nasıl kullanılır, Helipak’in saklanması, Helipak’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Helipak’in olası yan etkiler nelerdir.

Tedavi Paketi

Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol

Ambalaj:

 14 blister. (Her bilister, her biri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet; her biri enterik kaplanmış granüller halinde 30 mg lansoprazol içeren 2 adet mikropellet kapsül ve her biri 1 g amoksisilin içeren 2 adet tablet içerir)

Endikasyon:

 Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol kombinasyonu,H.pylori yi eradike etmek için H.pylori enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ve duodenal ülser tedavisinde (aktif veya bir yıllık duodenal ülser geçmişi) endikedir.

Kontrendikasyon:

 Bileşimdeki maddelere, makrolid antibiyotiklere,penisilin türevlerine ve lansoprazole duyarlı kişilerde kontrendikedir.Klaritromisinin sisaprid, pimozid ve terfenadin ile birlikte kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar:

 Klaritromisin: Klaritromisin, diğer alternatif tedaviler hiçbirinin uygun olmadığı klinik durumlar hariç, gebelerde kullanılmamalıdır.Klaritromisin normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Mamafih, birlikte hepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında, dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir.Amoksisilin: Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir.Lansoprazol: Bozuk hepatik fonksiyonlarda, lansoprazol verilirken, mutlaka dikkatli olunmalıdır. Gebelerde kullanımının güvenilirliği açıklanmamıştır. Sadece potansiyel yararı, potansiyel riskinden daha önemli olduğunda kullanılmalıdır. Klaritromisin ve amoksisilin anne sütü ile atılır.Emziren annede tedaviyi veya emzirmeyi kesme kararı, tedavinin anne için yararı göz önüne alınarak verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Diyare, baş ağrısı), tat alma bozukluğu, en sık görülen yan etkileridir. Karın ağrısı, koyu feçes, ağız kuruluğu, susuzluk hissi, glossit,rektal kaşıntı, oral moniliazis, stomatit, dil rengi bozukluğu, dil disfonksiyonu, kusma, miyalji, konfüzyon, baş dönmesi, solunum bozuklukları,deri reaksiyonları, vajinit, vajinal moniliyazis de görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Klaritromisin: Astemizol, karbamazepin, cisaprid, siklosporin,dizopiramid, ergo alkaloid leri, lovastatin, midazolam, omeprazol, pimozid, rifabutin,simvastatin, terfenadin, varfarin, fenitoin ve teofilinin serum düzeylerinde artış görülebilir.Lansoprazol: Sukralfat Tan en az 30 dakika önce alınmalıdır.Ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları ve digoksinin emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi:

 Günde 2 kez aç karnına 12 saat ara ile sabah ve akşam, 1 adet 30 mg lansoprazol mikropellet kapsül, 1 adet 500 mg klaritromisin film tablet ve 1 adet 1 g amoksisilin tablet birlikte, 14 gün süre ile uygulanır.Her ilaç bölünmeden yutulmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın