Anasayfa » İlaç Rehberi » Hyzaar

Hyzaar

Helicol nedir ne için kullanılır, Helicol nasıl kullanılır, Helicol’in saklanması, Helicol’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Helicol’in olası yan etkiler nelerdir.

Mikropellet

Lansoprazol

Ambalaj:

 30 mgx14 ve 28 kapsül.

Endikasyon:

 Duodenal Ülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde,ZollingerEllison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzunsüreli tedavisinde veHelicobacterpylorienfeksiyonu ile seyredenduodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Lansoprazole Karşı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Etki ve emniyeti belirtilmediğinden gebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.

Yan Etkileri:

 En çok rastlanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve konstipasyon dur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, gö-ğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinal anomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektal bozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritte aşırı duyarlılık reaksiyonları rapor edilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Teofilinle Birlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfat En az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Doz Önerisi:

 Duodenal Ülser: 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg.Gastrik Ülser: 4 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg,gerekirse tedavi 2-4 hafta süreyle uzatılabilir.Reflü Özofajit: Endoskopik olarak erozyon ve ülserasyon tanısı varsa, 4-8 hafta süreyle günde 1 kez 30 mg. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Günde 1 kez 1 Kapsül olarak kullanılır. Tedavi Süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajit hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Nüks ilegelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.Hipersekresyon Durumları(Zollinger Ellison Sendromu): Günde 1 kez 60 mg. Yeterli gelmezse günlük doz 120-180 mg’ye yükseltilebilir. 90 mg’nin üzerindeki günlük dozlar toplam doz ikiye bölünerek verilmelidir.H. pylori ile Birlikte Seyreden Duodenal Ülser Tedavisi: H. pylori eradikasyonu için şu uygun antibiyotik kombinasyonları ile birlikte kullanılır: Üçlü tedavi şeması: Aç karnına (yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına 12 saatte bir 500 mg klaritromisin aç veya tok karnına 12 saatte bir 1g amoksisilin ile birlikte 14 gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asit baskılanması gerekebilir.İkili tedavi şeması: Aç karnına (yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg, aç veya tok karnına 8 saatte bir 500 mg klaritromisin ile birlikte 14 gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asit baskılanması gerekebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın