Anasayfa » İlaç Rehberi » Hytrin

Hytrin

Hyzaar nedir ne için kullanılır, Hyzaar nasıl kullanılır, Hyzaar’in saklanması, Hyzaar’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Hyzaar’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Losartan potasyum 50 mg, hidroklorotiyazid 12.5 mg

Ambalaj:

 28 Tablet.

Endikasyon:

 Kombinasyon Tedavisinin uygun olduğu hastalarda, hipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Bileşimdeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda, anürik hastalarda, sülfonamid türevi ilaçlar aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Karaciğer yetmezliği veya ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilmemektedir. Tiyazit tedavisi glukoz toleransınıbozabilir; insülin dahil antidiyabetik ajanlarda doz ayarlamasıgerekebilir. Gebelik saptanması durumunda kullanımına en kısa zamanda son verilmelidir. Tiyazidler insan sütüne geçer. Anne sütü ile beslenen çocuğa potansiyel istenmeyen etkilerinden dolayı,ilacın anne için olan önemi göz önüne alınarak ilacı veya emzirmeyi kesip kesmeye karar verilmelidir.

Yan Etkileri:

 Baş dönmesi, anjiyoödem(yüz, dudaklar, farenks ve/veya dilde şişme), nadiren hepatit, diyare bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Alkol, barbitüratlar ve narkotikler, antidiyabetik ilaçlar (oral ajanlar ve insülin),diğer antihipertansifler, kolestiramin ve kolestipol reçineleri,kortikosteroidler, ACTH, presör aminler (örn. adrenalin), nondepolarizan çizgili kas gevşeticiler (örn. tubokürarin), lityum, nonsteroid antienflamatuar ilaçlar hidroklorotiyazit ile etkileşir.

Doz Önerisi:

 Olağan başlangıç dozu ve süresi dozu günde bir kezbir Hyzaar Tablet’tir.Hyzaar Tablet’e yeterli yanıt vermeyen hastalarda doz günde bir Hyzaar Fort tablettir. Maksimum günlük doz günde bir Hyzaar Fort Ya da iki adet Hyzaartablettir. Genellikle antihipertansif etki, tedaviye başladıktan sonra 3 hafta içinde sağlanır. İntravasküler hacim kaybı olan hastalarda (örn. yüksek doz diüretik tedavisi görenlerde)Hyzaariletedaviye başlanmamalıdır.Aç veya tok karnına kullanılabilir.Hyzaar Fort Başlangıç tedavisinde kullanılmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın