Anasayfa » İlaç Rehberi » Hepatect CP

Hepatect CP

Hepsera nedir ne için kullanılır, Hepsera nasıl kullanılır, Hepsera ’in saklanması, Hepsera ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Hepsera’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Tablet

Adefovir dipivoksil

Ambalaj:

 10 mgx30 tablet

Endikasyon:

 Adefovir Dipivoksil, lamivudine mukavemetli ve mutant HBV enfeksiyonları da dahil olmak üzere, hepatit B viral replikasyonu olan erişkinlerde kronik hepatit B Rehabilitasyonunda kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Adefovirveya adefovir dipivoksile fazla duyarlığı olduğu bilinen hastalardakontrendikedir.

Uyarılar:

 Tehlike altında olan hastalar veya böbrek işlev bozukluğu bulunan hastalarda serum kreatinin ve serum fosfat seviyelerindeki farklılıklar kumpaslı olarak izlenmesi öneri edilir. İlerlemiş karaciğer hastalığı veya sirozu olan hastalar, rehabilitasyonun başlangıcı sırasında yakından izlenmelidir. Genellikle ciddi hepatomegali ve hepatik steatoz ile alakalı,nükleozid analoglarının kullanımı ile bazan ölümcül olan laktik asidozhipoksi olmaksızın olguları, rapor edilmiştir. Bazan ölümcül neticeler olan ciddi hadiseler, pankreatit, karaciğer yetmezliği/hepatik steatoz, böbrek yetmezliği ve yüksek serum laktat seviyeleri ile ilişkilidir. Gebe kadınlardaadefovir dipivoksilin kullanımı ile ait yeterli bilgi bulunmamaktadır.Sadece gebelik esnasında bereketi, fetusa olan potansiyel tehlikelerden daha fazlaise kullanılmalıdır. Adefovir insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Adefovir dipivoksil alan bayanlar, emzirmeleri mevzusunda uyarılmalı tırlar.

Yan Tesirleri:

 Sık Olarak mide bulantısı, kabarıklık, diyare, dispepsi, abdominal ağrı, baş ağrısı;çok sık olarak halsizlik bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Tübüler Sekresyon yoluyla atılan veya tübüler sekresyonu değiştiren öbür ilaçlarlaberaber adefovir dipivoksilin beraber uygulanması, adefovir veya beraber uygulanan ilacın serum konsantrasyonlarını artırabilir. Adefovirin relatiforal biyoyararlanımı ve farmakokinetiği, besin ile etkilenmemektedir.

Doz Teklifi:

 Öneri edilen doz, günde 1 tablet’tir. Besinlerle Beraber veya ayrı olarak alınabilir. Öneri edilenden daha yüksek dozlar uygulanmamalıdır. Hepsera Tablet süratle absorbe edildiğinden, tablet alındıktan sonra 1 saat içinde kusma görülürse o tabletin yerine başka bir tablet alınmamalıdır. Hiçbir doz unutulmamalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın