Hivid

HibTITER nedir ne için kullanılır, HibTITER nasıl kullanılır, HibTITER’in saklanması, HibTITER’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, HibTITER’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Saflaştırılmış b tipi Haemophilus influenzae kapsüler antijen oligosakkaritleri 10mg, difteri CRM197 protein konjügatı 25 mg/0.5 mL

Ambalaj:

 Tek dozluk 1 Flakon (0.5 mL).

Endikasyon:

 2 ay ile 71 ay arası çocukların b tipi. influenzae’nin neden olduğu invaziv hastalıklara karşı immünizasyonu için endikedir.

Kontrendikasyon:

 Multidoz uygulamada, difteri toksoidi veya thiomersal gibi aşının herhangi bir bileşenine karşı hipersensitivite HibTiTER için bir kontrendikasyondur.

Uyarılar:

 Herhangi bir biyolojik ürünün enjeksiyonundan önce hekim, alerjik veya diğer yan etkilerin önlenmesi için bilinen bütün önlemleri almalıdır.

Doz Önerisi:

 Aşının, büyük periferal sinirlerden kaçınmayaözen gösterilerek, kalça veya deltoid orta lateral kaslarına, yoldan enjekte edilmesi gerekir. 2-6 aylık bebekler için aşılama dozu,yaklaşık 2 ay arayla üç ayrı 0.5 mL enjeksiyon mudur. 7-11 aylık olanve daha önce aşılanmamış bebeklere yaklaşık 2 ay arayla iki ayrı enjeksiyonyapılmalıdır. 12-14 aylık olan ve daha önce aşılanmamış bebeklerde bir enjeksiyon yapılır. Aşılanan bütün çocuklara 15 aylık veya daha büyükse, fakat önceki dozdan en az 2 ay sonra tek bir rapel dozu verilmelidir.15-71 aylık olan ve daha önce aşılanmamış bebeklere tek bir enjeksiyon yapılmalıdır. Prematüre bebekler, doğumdan başlayarak kronolojik yaşlarına göre aşılanmalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın