Anasayfa » İlaç Rehberi » Holoxan

Holoxan

Holoxan nedir ne için kullanılır, Holoxan nasıl kullanılır, Holoxan’in saklanması, Holoxan’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Holoxan’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

İfosfamid

Ambalaj:

 0.5 gx1 Flakon ve 13 mL’lik enjeksiyonluk su

: 1 gx1 Flakon ve 25 mL’lik enjeksiyonluk su

: 2 gx1 Flakon ve 50 mL’lik enjeksiyonluk su.

Endikasyon:

 Bronş karsinomu, over karsinomu, testis tümörleri,yumuşak doku sarkomu, meme karsinomu, pankreas karsinomu, hipernefroma,endometrium karsinomu ve habis lenfoma gibi ifosfamid tedavisi duyarlı ameliyat edilemeyen malign tümörlerin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 İfosfamide bilinen aşırı duyarlılık, kemik iliği fonksiyonunda ciddi azalma (özellikle önceden sitotoksik ajanlar veya radyoterapi almış hastalarda), enfeksiyon varlığı, böbrek fonksiyonu bozukluğu ve/veya üriner akımın engellenmesi, sistit, gebelik ve laktasyonda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Diabetes mellitus, kronik hepatik ve renal yetmezlik gibi immün sistemi zayıflamış hastalar da özel dikkat gerektirir. Nörotoksik etkisi nedeniyle, prensip olarak, ifosfamid mesna ile kombine olarak kullanılmalıdır. Gebeliğin ikinci yarısında ancak yaşamsal endikasyon varsa kullanılmalıdır. Anneler, ifosfamid ile tedavi edildikleri sürece emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 Kemik iliği supresyonu (lökositopeni, trombositopeni ve anemi), hemorajik sistit (makro ve mikro hematüri), hiper aminoasidüri, fosfatüri,asidoz veya proteinüri gibi tübüler renal fonksiyon bozuklukları, kronik tübüler böbrek bozuklukları olan hastalarda raşitizm veya yetişkinlerde osteomalazi, ensefalopati, takatsizlik, unutkanlık, depresif psikoz, oryantasyon bozukluğu, hareketsiz duramama, konfüzyon, halüsinasyonlar, beyincik ile ilgili semptomlar, idrar tutamama ve konvülsiyonlar, bulantı ve kusma, geri dönüşlü saç dökülmesi, anoreksi, diyare, konstipasyon, flebit veya pireksi,polinöropati, pnömoni, zayıf görme veya radyasyona reaksiyonda bir artış görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Diğer sitostatikler veya radyasyon ile etkileşimin birsonucu olarak miyelotoksisitesi artabilir. Sisplatin, aminoglikozidler,asiklovir veya amfoterisin B, ifosfamid nefrotoksik, hepatotoksik ve nörotoksik (SSS) etkilerini arttırabilir. İfosfamidin immünosupresif etkisinedeniyle, uygulanan aşılara yetersiz yanıt alınabilir. İfosfamid ile birlikte kullanımı varfarinin antikoagülan etkisini artırabilir. Allopurinol veya hidroklorotiyazid birlikte uygulanmasıyla myelosupresif etki artabilir. Klorpromazin, triiyodotironin veya disülfiram gibi aldehid dehidrogenaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında etkisi ve toksisitesi artabilir. İfosfamid kullanımı sülfonilürelerin hipoglisemik etkilerini arttırabilir. Yakın zamanda veya birlikte kullanılmaları halinde, fenobarbital, fenitoin veya kloral hidrat ifosfamid daha hızlı metabolize olmasına yol açabilir. Süksametonyum kas gevşetici etkisini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Dozaj, her hasta için bireysel olarak ayarlanmalıdır.Tedavi, sadece onkolojide deneyimli hekimler tarafından uygulanmalıdır.Yetişkinlerde tek ilaçla tedavide, en yaygın uygulama biçimi bölünmüş dozlar dayanmaktadır. Genel olarak,Holoxan 5 gün arka arkaya, günde 1.2-2.4 g/m2’lik (60 mg/kg’ye kadar) bölünmüş dozlarda intravenöz olarak verilir (bu infüzyonları süresi, hacme bağlı olarak 30-120 dakika kadardır).Holoxan Ceza,genellikle 24 saatlik bir uzun süreli infüzyon halinde olmak üzere, tek bir yüksek doz olarak da verilebilir. Bu doz genellikle 5 g/m2(125 mg/kg)’dir ve her siklus için 8 g/m2(200 mg/kg)’den fazla olmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın