Anasayfa » Genel » James Prescott Joule

James Prescott Joule

James Prescott Joule Biyografisi

Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin biltihapçı kanunu’nun eldesini sağladı. SI sistemindeki iş birimi joule, onun ismine ithafen verilmiştir.

James Prescott Joule, 24 Aralık 1818 tarihinde İngiltere Manchester ’de sanayici bir aile olan Benjamin ve Alice Joule çiftinin dördüncü erkek çocukları olarak doğmuştur. Kendi kendini eğiterek araştırmalarına başladı. Çok genç yaşta, aileye ait bira fabrikasının sorumluluğunu üstlendi; ama içindeki bilimsel araştırma tutkusunun giderek ağır basması sebebiyle yirmi yaşında, bira fabrikasının idaresini bırakıρ 1835 senesinde İngiliz fizikçisi John Dalton ’un öğrencisi oldu, gazların özellikleri üstüne yaρtığı laboratuvar çalışmalarında ona destek etti.

Daha sonra 19 yaşında magnetizma konusunda tahliller yapmaya başladı, bir elektrik motoru buluş etti ve magnetik doyma vakasını ortaya çıkardı. 1841 senesinde sürekli bir elektrik akımının geçtiği bir iletkenden çıkan ısı miktarıyla şehirgili yasayı buldu.

James Prescott Joule, William Thompson Lord Kelvin ile mutlak sıcaklık skalasını geliştirmiştir. Bir direnç üzerinden geçen elektrik akımının ısı yaydığını bulmuştur Joule yasası.

1839 senesinde yayımladığı Annals of Electricity‘de Elektrik Vakasının Tarihsel Sistemi kendi buluşu olan elektromanyetik motorun tanımını yaptı. 1840 senesinde dört yolla yaptığı ısının mekanik eşdeğerini Doğrulayan bir yönetimi açıkladı.

James Prescott Joule, yaptığı deneyler sonucunda, ısının mekanik eşdeğeri olarak; bir pound syatıl sıcaklığını bir derece Fahrenheit çoğaldırmak için 838 ft•lbfluk bir iş gerektiğini bulmuştur. Başka bir anlatımla, “bir ısınlık ısı üretmek için gerekli iş bedelinin 4.1855 joule/1 kal” kuramını ortaya koydu. James Prescott Joule, bu sonuçları 1843 senesinde tertip edilen “British Association for the Advancement of Science” toplantısında açıkladı fakat beklediği şehirgiyi göremedi.

1847 senesinde enerjinin ilinti ve korunum öğretisini açıkladı. Son çalışmasıyla dikkatini çektiği William Thompson Lord Kelvin ile birlikte gazlar üzerinde yaptıkları deneyde basınç altında ısı metamorfozunu araştırdılar.

Isı, elektrik, termodinamik bşehrime yaptığı katkılar sebebiyle 1866 senesinde Royal Society ’nin Copley Altın Madalyası ile şereflendirildi. 1872, 1887 ’de İngiliz İleri Bilim Kurulu ’nun başkanlığına getirildi.

James Prescott Joule, 18 Ağustos 1847 tarihinde Liverpool Gümrük Müdürü’nün kızı olan Amelia Grimes ile evlendi. Eşi 1954 senesinin Eylül ayında ölüm etti. Alice Amelia d.1852, Henry James d.1854, Benjamin Arthur d.1850 isimlerinde 3 çocuğu oldu.

James Prescott Joule, 11 Ekim 1889 tarihinde Salford, Manchester, İngiltere ’de 71 yaşına can vermiştir.

Isının mekanik iş ile olan ilişkisini keşfetti. Bu keşif, enerjinin korunumu teorisine ve oradan da termodinamiğin biltihapçı kanunu’nun eldesini sağladı. SI sistemindeki iş birimi joule, onun ismine ithafen verilmiştir.

Joule Nedir:
Fizikte kullanılan iş birimine verilen isimdir. Bir cisim, 1 Newton ’luk bir kuvvetle hareket ettiğinde, 1 metrelik yol alıyorsa bu sırada yapılan iş 1 Newton-metre ya da 1 Joule ’dur. Bu tanım uluslararası uyuşmalarla belirlenmiş olan M.K.S. birim sistemindedir. C.G.S. birim sisteminde iş birimi erg ’dir. 1 joule=107 erg olarak bulunur. Joule, mekanikte kullanılan iş birimidir. Ancak elektrikte de elektriksel iş birimi olarak joule kullanılır. Burada 1 joule: 1 wattxsan olarak belirlenir.

Joule Yasası Nedir?:
Mekanik olarak sürtünen tüm cisimler bir süre sonra ısınırlar. Çoğu kez bu ısınma çok yüksek sıcaklıklar oluşturur. Misalin bir otomobilin motorunda mekanik parçaların sürtünmesi sunucu oluşan ısı, soğutma syat kullanılarak alınabilir. Bu vakayı şehirk kere araştıran İngiliz bilim adamı James Prescott Joule oldu. Burada mekanik enerjinin, ısı enerjisine dönüşmesi söz konusudur. Bu mutasyonun kurallarını ve matematik yöntemini şehirk kez Joule ortaya çıkardığından onun ismine dayanarak “Joule Yasası” olarak bilinir. Buna göre W mekanik işi ile sarihe çıkan G ısı miktarı arasında şu bağlantı vardır:
W/Q= J.
J ’ye Joule sabiti denir.
Deneyler sonucu hesaplanan bedeli 4.1855 Joule/cal ’dir. Başka Bir Deyişle 1 kalorilik ısı enerjisi elde etmek için 4.1855 Joule ’lük iş yapmak gerekir. Genellikle kullanılan mekanik makinelerde Joule Yasası geçerlidir. İş ve verim hesapları buna göre yapılır. Joule Yasası ters güzergahta da uygulanabilir. Isı enerjisinden faydalanıp, mekanik iş elde edilir. Misalin eski buharlı lokomotifler ile gemilerde, ısı enerjisi mekanik işe dönüştürülür. Joule Yasası uyarınca, 1 Joule= 1/4.1855 kalori olarak hesaplanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın