Anasayfa » Genel » James Parkinson

James Parkinson

James Parkinson Biyografisi

Kendi ismiyle anılan asap sistemi hastalığını Parkinsonbelirlemiştir.
James Parkinson, 11 Nisan 1755 tarihinde Londra yakınlarındaki Hoxton Square ’de doğmuştur. Hem eczacı hem de cerrah olan babasının yanında yetişmiştir. James Parkinson 1784 ’te cerrah lisansı edindi. o zamanlar cerrahlıktan ayrı bir iş olarak bilinen doktorluk=physician yapmak için lüzumlu lisansı edinmemiştir. Tüm hayatı boyunca Hoxton ’da çalışmış, ayrıca eczacılık yapmış, kimya ve paleontoloji ile de uğraşarak bu mevzularda kitaplar yazmıştır.

Kazancı düşük vatandaşlarının gözlenmesi, desteklenmesi gerektiğine inanmakta ve bu mevzuda yeterli ihtiyatlar almayan Hükümeti tenkit etmekteydi. Birçok sosyal ve devrimci harekete katılmış, Fransız Devrimi ’nin esin kaynağı olmasını korunmuştur. Fransız Devrimi ’ni izleyen senelerde yirmi kadar siyasi broşür yayınlamış, radikal sosyal reformların yapılmasını istemiştir.

Avam Kamarası ’nda halkınimlerde herkesin rey kullanmasını korunmuştur. Birçok saklı siyasi derneğe abone idi. 1794 ’te Kral III. Jorj ’un öldürülmesi için kurulduğu ileri sürülen bir teşkilatta rol aldığı iddiasını denetlenmişti. Kendisi tevkif edilmemişti ama birçok dostu beraat etmeden evvel bu yalan yargılamalar sebebiyle uzun vakit mapusta yakalanmışlardı.

1817 senesinde yazdığı “An Essay on the Shaking Palsy” “Titremeli Felç Üzerine Bir Sınama” isimli bir broşürde belirlediği asap sistemi hastalığı bugün onun ismiyle “Parkinson hastalığı” olarak anılır.

Parkinson ’ın, “hasta hareketsiz, hatta desteklenmiş gidişattayken bile, eksilmiş adale güçleriyle birlikte görülen istemsiz titremeler; gövdeyi öne eğme ve yürümekten koşmaya geçme meyli; duyulara ve akla ait rastgele bir bozukluk görülmemesi” biçiminde belirlemiş olduğu hastalık, genellikle 50-60 yaşlarında ortaya çıkan bir asap sistemi bozukluğudur.

James Parkinson, 21 Mayıs 1783 tarihinde Mary Dale ile evlendi 8 çocuğu oldu.

James Parkinson, 21 Aralık 1824 tarihinde Londra ’da 69 yaşına can vermiştir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın