Anasayfa » İlaç Rehberi » Kalinor

Kalinor

Kalidren nedir ne için kullanılır, Kalidren nasıl kullanılır, Kalidren’in saklanması, Kalidren’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Kalidren’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Diklofenak potasyum

Ambalaj:

 50 mg x 20 tablet.

Endikasyon:

 Aşağıdaki Akut durumlarda kısa süreli tedavi için uygundur: Travmaya bağlı ağrılı enflamatuvar durumlar (örneğin burkulma, incinme); ameliyat sonrası inflamasyon ve ağrı (örneğin diş veya ortopedik cerrahi girişim sonrası); ağrılı ve/veya enflamasyonlu jinekolojik hastalıklar(örneğin adneksit, primer dismenore); vertebral kolonun ağrılı sendromları; nonartiküler romatizma; KBB enfeksiyonlarında (örneği faringotonsillitte ve otitte yardımcı tedavi olarak); akut migren ataklarında. Asıl hastalığın genel tedavi prensiplerine göre tedavi edilmesi gerekir. Ateş tek başına bir endikasyon değildir.

Kontrendikasyon:

 Peptik ülseri olan ve diklofenak potasyum aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmaz. Asetil salisilik asit veya prostaglandin sentetaz enzimini inhibe edici ilaçların kullanımında astım krizi, ürtiker ve akut rinit tablosu gelişen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Mide Bağırsak hastalığı, geçirilmiş ülser, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, ciddi karaciğer yetersizliği öyküsü varsa; ilacın gözetim altında kullanılması gerekir. Diklofenak Potasyum tedavisi altında iken gastrointestinal kanama veya ülserasyon geliştiği takdirde ilaç kesilmelidir. Daha önce ilacı kullanmış olsun yada olmasın anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Gebelik dönemlerinde sadece zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Gebeliğin Son üç ayında kullanılmamalıdır. Her sekiz saatte bir alınan 50 mg’lik kızların ardından diklofenak potasyum anne sütüne geçer; fakat bu miktar bebekte yan etki oluşturması beklenmeyecek kadar azdır.Diklofenak potasyum kullanımıyla baş dönmesi veya diğer santral sinir sistemi bozuklukları gelişen hastalar araç veya herhangi bir makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Gastrointestinal sistemde dispeptik yakınmalar, epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ülserasyon, kanama ve perforasyon; baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uykusuzluk, anksiyete gibi bazı santral sinir sistemi yakınmalarının yanı sıra, serum transaminazlarında hafif yükselmeler, hepatit, deride kızarıklık,kaşıntı, ürtiker, trombosit agregasyonunun inhibisyonu, kanama zamanının uzaması seyrek olarak görülebilecek yan etkilerdir.

İlaç Etkileşimleri:

 Furosemid,tiyazit gibi bazı diüretik ilaçların natriüretik, diüretik ve antihipertansif etkinliklerini azaltabilir. Diklofenak kullanan hastalarda plazma lityum konsantrasyonu yükselebileceğin den, lityum dozu ayarlanmalıdır.Steroid antienflamatuarlar olan glukokortikoidlerle, nonsteroidal antienflamatuar ilaçların birlikte kullanılması gastrointestinal yan etkileri şiddetlendirebilir. Aspirin ve antikoagülan ilaçlarla birlikte kullanılması da önerilmemektedir. Antidiyabetiklerin Dozu ayarlanmalıdır. Digoksin, metotreksat ve siklosporin toksisiteleri artabilir.

Doz Önerisi:

 -Başlangıç dozu hastalığın durumuna göre günde 100-150 mg’dir. Günlük dozun 200 mg’ye yükseltilmesi genellikle yeterli olur. 7 yaşından büyük çocuklarda günde 1-2 Tablet yeterli olur. Tabletler Bir miktar sıvı ile tercihen yemeklerden önce alınmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın