Anasayfa » Genel » Lala Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa

Lala Mustafa Paşa Biyografisi

Lala Mustafa Paşa, Kara Mustafa Paşa olarak da bilinen, Kıbrıs ’ı Osmanlı topraklarına katan Osmanlı veziri, şehzade eğitmeni.
Bosna‘nın Sokoloviç kasabasında dünyaya gelen ve ağabeyi Vezir Çılgın Hüsrev Paşa ’nın aracıyla Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak epilepsiye alınan ve ardından Enderun‘a giren Lala Mustafa Paşa, sarayda berberlik yaparken, Kanuni Sultan Süleyman‘ın dikkatini çekti.

Daha sonra mirahorlu-ı saniliğe kadar yükselen Mustafa Paşa, 1555 yılında Rüstem Paşa ’nın veziriazam olmasının ardından evvel çeşnigirbaşılığa indirildi, daha sonra da muhtelif entrikalara karıştığı bahanesiyle, sancakbeyi olarak istanbul ’dan uzaklaştırılarak, Safed sancakbeyliğine getirildi.

1556 yılında o sırada Manisa sancakbeyi olan Şehzade II. Selim ’in lalalığına soyulan ve Seolmasında öenmli rol oynayan Lala Mustafa Paşa, bu vazifeyi yarıyılında, Şehzade Selim’in kardeşi Bayezid ile arasının açılmasına sebep oldu.

1560 senesinde van beylerbeyliğine soyulan ve ardından evvel Halep sonra da Şam valiliklerine getirilen Kara Mustafa Paşa, 1567 yılında Yemen ’i istila eden Mutahhar ’a karşı savaşacak ordunun Serdar-ı Ekremlik ’ine getirildiyse de rakiplerinden olan Koca Sinan Paşa ’nın neden olduğu muhtelif aksaklıklar sebebiyle bir cinsli sefere çıkamayınca 1568 yılında misyondan alındı.

İstanbul ’a dönmesinin ardından bağışlanarak kubbealtı veziri olarak Divan-ı Hümayun ’a giren Mustafa Paşa, Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa ’nın karşı koymasına rağmen padişaha Kıbrıs‘ın fethedilmesi gerektiğini kabul ettirdi ve 15 Mayıs 1570 tarihinde Kıbrıs ’a Doğru yola çıktı. Eylül 1570 ’te Lefkoşa ’yı ve ardından Ağustos 1571 ’de de Magosa ’yı alarak Kıbrıs ’ın fethini bitiren Mustafa Paşa, 1578 yılında Gürcistan ve Şirvan ’ı Osmanlı topraklarına katmak için İran seferine çıktı.

Erzurum ’da Diyarbakır beylerleyi Özdemiroğlu Osman Paşa ’nın da kendisine katılmasının ardından Gürcistan içlerine ilerleyerek 24 Ağustos 1578 tarihinde Tiflis ’i alan Mustafa Paşa, Şirvan ’ın da ele geçirilmesinin ardından Anadolu ’ya döndü.

1579 senesine kadar doğuda kalan ve Sokollu Mehmed Paşa‘nın vefatı üzerine İstanbul’a çağrılmasının ardından İkinci Vezir olarak görevlendirilen Lala Mustafa Paşa, aynı yıl 7 Ağustos ’ta İstanbul’da can verdi.

İçeriği Oyla

Yorum yapın