Anasayfa » İlaç Rehberi » Leucomax

Leucomax

Leukeran nedir ne için kullanılır, Leukeran nasıl kullanılır, Leukeran’in saklanması, Leukeran’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Leukeran’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Klorambusil BP

Ambalaj:

 2 mgx25 Tablet

: : 5 mgx25 Tablet.

Endikasyon:

 Hodgkin Hastalığı, non Hodgkin lenfomanın belirli şekilleri, kronik lenfositik lösemi, Waldenström makroglobulinemisi, ilerlemiş over adenokarsinoma hastalıklarının tedavisinde endikedir.Klorambusil meme kanserli hastaların bir bölümünde önemli bir terapötik etkiye sahiptir.

Kontrendikasyon:

 Tedavideortaya çıkabilecek komplikasyonlara gö-re yarar/zarar ilişkisiningöz önüne alınması gerekir. Klorambusile karşı aşırı duyarlığı olduğubilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Klorambusil aktif bir sitotoksik ajan olup, ancak bu tür ajanların uygulanmasında deneyimli doktorlar kontrolü altında kullanılabilir. Böbrek fonksiyon yetmezliği kanıtı bulunan hastalar dikkatle kontrol altında tutulmalıdır. Karaciğer Fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda dozun azaltılması düşünülmelidir.Gebelik sırasında ve özellikle ilk 3 ay içinde klorambusil kullanımından imkan varsa kaçınılmalıdır. Klorambusil uygulanan anneler emzirmemelidir.

Yan Etkileri:

 En sıkraslanan yan etki kemik iliği supresyonu dur. Bulantı, kusma, diyare ve oral ülserasyon gibi gastrointestinal bozukluklar nadiren meydana gelir.

İlaç Etkileşimleri:

 Fenilbutazon kullanan hastalarda,artmış klorambusil toksisitesi olasılığı nedeniyle, standart klorambusildozlarının azaltılmasının gerekebileceği hayvan çalışmalarındagösterilmiştir.

Doz Önerisi:

 Yetişkinlerde Hodgkin hastalığı tedavisinde tek ajan olarak kullanıldığında tipik doz 4-8 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir.Non Hodgkin lenfoma: Tek ajan olarak kullanıldığında normal doz başlangıçta 4-8 hafta süreyle günde 0.1-0.2 mg/kg’dir.Kronik lenfositik lösemi: Tedavinin başlangıcında, total-kosit sayısı 1000/mL’ye düşünceye kadar günde 0.15 mg/kg dozunda uygulanır.Waldenström makroglobulinemisi: Başlangıç dozlarının lökopeni oluşuncaya kadar günde 6-12 mg olması ve bunu süresiz olarak günde 2-8 mg’lik kızların izlenmesi önerilir.Over karsinomu: Tek ajan olarak kullanıldığında tipik doz 4-6 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir.İlerlemiş meme kanseri: Tek ajan olarak kullanıldığında tipik doz 6 hafta süreyle günde 0.2 mg/kg’dir.Çocuklar: Leukeran Çocuklarda Hodgkin hastalığı ve non Hodgkin lenfoma tedavilerinde erişkinlerle aynı doz aşamalarında kullanılabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın