Anasayfa » İlaç Rehberi » Lastet

Lastet

Leucomax nedir ne için kullanılır, Leucomax nasıl kullanılır, Leucomax’in saklanması, Leucomax’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Leucomax’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Molgramostim

Ambalaj:

 150mgx1 Flakon ve 1 mL’lik çözücü Ampul

: : 300mgx1 Flakon 1 mL’lik çözücü Ampul

: : 400mgx1 Flakon ve 1 mL’lik çözücü ampul.

Endikasyon:

 Sitotoksik Kemoterapi nedeniyle gelişen nötropeniyi gidererek, enfeksiyon riskinin azaltılması ve böylelikle kemoterapi uygulamaları daha iyi uyumun sağlanması; miyelodisplastik sendromlar ve aplastik anemi gibi diğer kemik iliği yetmezliği durumlarında lökopeni nedeniyle gelişen enfeksiyon riskinin azaltılması; otolog ve singeneik kemik iliği transplantasyonlarında kemik iliği iyileşmesinin hızlandırılması;HIV enfeksiyonu dahil olmak üzere enfeksiyon bağıntılı lö-kopen hastalarının miyeloid iyileşmesinin hızlandırılması; AIDS nedeniyle gelişen sitomegalovirüs renititlerinin tedavisinde kullanılan gansiklovir (DHPG) bağlı gelişen nötropeninin tedavisinde adjuvan tedavi olarak ve öngörülen gansiklovir dozajına ulaşılabilmesi nin sağlanmasında endikedir.

Kontrendikasyon:

 Duyarlı Öyküsü olanlarda kontrendikedir. Myeloid malignitesi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Molgramostim, onkolojik ve hematolojik bozuklukları veya enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde deneyimli bir doktorun denetiminde kullanılmalıdır. İlk doz yakın medikal gözetim altında uygulanmalıdır. Molgramostim alan hastalarda anafilaksi, anjioödem veya bronkokonstrüksiyon gibi akut, ciddi, yaşamı tehdit eden aşırı duyarlılık reaksiyonları görülmüştür. Gebelikle İlgili klinik bilgi olmadığından, hastaya olan terapötik yararı,fetüse potansiyel riskinden ağır basmalıdır. İnsandan sütle atılım konusunda bir bilgi yoktur.Emziren kadınların emzirmesi önerilmemektedir.

Yan Etkileri:

 Ender olarak ciddi veya hayatı tehdit edici yan etkiler görülür. Bütün endikasyonlarda görülen en sık istenmeyen yan etkiler ateş, bulantı, dispne, diyare, döküntü,titreme, kusma, halsizlik, iştahsızlık, kas iskelet ağrısı ve astenidir.

İlaç Etkileşimleri:

 Serum albumini sıkı bağlanan ilaçlarla birlikte kullanıldığında doz ayarlaması yapmak gerekebilir.

Doz Önerisi:

 Günlük doz endikasyona göre saptanmalıdır. Ortalamada 3-10 mg/kg’dir. Maksimum günlük doz 10 mg/kg’yi geçmemelidir.Kanser kemoterapisinde günde 5-10 mg/-kg SC olarak uygulanır. Tedavi,son kemoterapi dozundan 24 saat sonra başlamak üzere, 7-10 gün süreyle devam etmelidir. Tedaviye 5 mg/kg’lik dozla başlanabilir.Aplastik anemi/miyelodisplastik sendromlar günde 3 mg/kg SC olarak uygulanır. Lökositler üzerindeki ilk terapötik yanıtı gözlemlemek için genellikle 2-4 günlük bir süre gereklidir.Kemik iliği transplantasyonunda 4-6 saatlik enfüzyonlar halinde günde 10 mg/kg hesabıyla IV infüzyonla verilir.Transplantasyondan bir gün sonra başlanır ve mutlak nötrofil sayısı 1000/mm3 olana dek devam edilir.Maksimum uygulama süresi 30 gündür.Enfeksiyon bağıntılı lökopeni(HIV enfeksiyonu dahil): Günde 1-5 mg/kg SC olarak uygulanır. Zidovudin veya zidovudin ve interferon kombinasyonuyla tedavi olan AIDS’li hastalarda günde 1-3 mg/kg SC olarak önerilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın