Anasayfa » İlaç Rehberi » Lioresal

Lioresal

Lastet nedir ne için kullanılır, Lastet nasıl kullanılır, Lastet’in saklanması, Lastet’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lastet’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Etoposid

Ambalaj:

 100 mg/5 mL x 1 ampul.

Endikasyon:

 Refrakter Testis Tümörleri: Daha önce uygun cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanmış dirençli (refrakter)testis tümörlerinde diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine tedavide kullanılır.Küçük Hücreli Anaplastik Akciğer Tümörleri: Diğer kemoterapi ajanlarıyla kombine kullanılır (İlk bulgular etoposidin diğer hücre tipleri ile gelişmiş akciğer kanserlerinde de etkili olabileceğini göstermiştir). Hodgkin hastalığı, malign (hodgkin dışı) lenfomalar(özellikle histiositik tip) ve akut nonlenfositik lösemi (ANLL).

Kontrendikasyon:

 Etoposide karşı daha önce aşırı duyarlılığı saptananlar ve şiddetli karaciğer disfonksiyonlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Etoposid, kanser kemoterapötik ajanların kullanımında deneyimli bir doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.Enfeksiyon veya kanamayla sonuçlanabilen ciddi miyelosupresyon olabilir. Üşüme, ateş, taşikardi, bronkospazm,dispne ve hipotansiyonla ortaya çıkabilecek olası bir anafilaktik reaksiyona karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gebelerde kullanıldığında fetal hasar yapabilir. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Etoposide dolayı anne sütü emen bebeklerde ciddi yan etkiler olabileceği için ilacın anne için önemi değerlendirilerek, emzirmenin kesilmesi veya ilacın durdurulması konusunda bir karar alınmalıdır.

Yan Etkileri:

 Miyelosupresyon, lökopeni,trombositopeni, bulantı, kusma, anoreksi, stomatit, alopesi, üşüme,ateş, taşikardi, dispne, hipertansiyon, periferik nöropati, uyku hali, yorgunluk, karaciğer toksisitesi, ağızda kötü tat, ateş, döküntü,pigmentasyon, pruritus, karın ağrısı, konstipasyon, disfaji, geçici kortikal körlük ve dermatit gibi reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bleomisin,sisplatin, ifosfamid ve metotreksat gibi diğer antineoplastik ajanlar ile etoposid kullanan hastalarda seyrek olarak prelösemik fazla veya bu farz olmadan oluşabilen akut löseminin meydana gelebileceği bildirilmiştir. Etoposid Tedavisi ile normal korunma mekanizması baskılanabileceğiden, hastanın aşıya vereceği antikor yanıtı azalabilir.

Doz Önerisi:

 Lastet Ampul: Bir tedavi kürü için, erişkinlerde ve çocuklarda günde 60-100 mg/m2 etoposid arka arkaya 5 gün süreyle IV yolla uygulanır ve ardından 3 haftalık bir ara verilir. Uygulama gerektikçe tekrarlanır. Doz, hastalığa veya belirtilerin şiddetine göre ayarlanabilir.

Lastet Kapsül:

 Bir tedavi kürü için normal erişkin dozu olarak günde 175-200 mg/m2 etoposid arka arkaya 5 gün süreyle ağızdan uygulanır ve ardından 3 haftalık bir ara verilir.Uygulama gerektikçe tekrarlanır. Doz, hastalığa veya belirtileri şiddetine göre ayarlanabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın