Anasayfa » İlaç Rehberi » Linosin

Linosin

Lioresal Tears nedir ne için kullanılır, Lioresal Tears nasıl kullanılır, Lioresal Tears’in saklanması, Lioresal Tears’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lioresal Tears’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Baklofen

Ambalaj:

 10 mgx50 tablet.

Endikasyon:

 Multipl Skleroza bağlı iskelet kas spastisitesi; enfeksiyöz, dejeneratif,travmatik, neoplastik veya etiyolojisi bilinmeyen spinal kord hastalıklarında ortaya çıkan spastik durumlar, örneğin spastik spinal paralizi,amyotrofik lateral skleroz, siringomiyeli, transvers miyelit,travmatik parapleji ve paraparezi, omurilik kompresyonu; özellikle çocuklukta geçirilen serebral felçlere bağlı serebral orijinli kas spazmı; serebrovasküler kazalara, neoplastik veya dejeneratif beyin hastalıklarına bağlı spastisite lerde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Baklofen Karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Peptik ülserli veya peptik ülser geçirmiş hastalarda ve ayrıca serebrovasküler hastalığı olanlarda, solunum, karaciğer veya böbrek yetmezliği bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.Baklofen İle tedavi birden kesilmemeli,daima doz azaltılarak kademeli kesilmelidir (yaklaşık 1-2 hafta).Baklofenin sedatif ve uyanıklığı azaltıcı etkisi nedeniyle, araç ve makine kullananlar uyarılmalıdır. Gebeliğin özellikle ilk 3ayında ancak yaşamsal bir gerekçe varsa kullanılmalıdır. Terapötik Dozlarda anne sütüne çok az geçtiğinden, çocukta hiçbir yan etki beklenmez.

Yan Etkileri:

 Sedasyon,uyuşukluk ve bulantı; bazan ağız kuruluğu, solunum depresyonu, sersemlik,bitkinlik, tükenme, mental konfüzyon, baş dönmesi, bulantı, kusma,baş ağrısı, uykusuzluk, konstipasyon, diyare, hipertansiyon ve kardiyovasküler fonksiyonların azalması; bazan veya ender olarak öfori, depresyon,parestezi, miyalji, kas zayıflığı, ataksi, tremor, nistagmus, uyum bozuklukları, halüsinasyon, kabus, görme bozuklukları, tat alma bozukluğu, hiperhidroz, deri döküntüleri ve karaciğer fonksiyon bozuklukları görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Santral Sinir sistemi üzerine etkili diğer ilaçlar ve alkol ile birlikte alındığında sedasyonda artış görülebilir.Trisiklik antidepresanlarla birlikte tedavi baklofenin etkisini artırabilir ve belirgin kas hipotonisi ne neden olur. Antihipertansiflerle birlikte kullanımı kan basıncındaki düşüşü artırabilir, antihipertansif ilacın dozu ayarlanmalıdır. Baklofen İle birlikte levodopa+karbidopa tedavisi göz-ren Parkinsonlu hastalarda, mental konfüzyon, halüsinasyon ve ajitasyon bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Tedavi daima düşük dozda başlatılmalı ve doz kademeli artırılmalıdır. Tedaviyi birden bire kesmekten kaçınılmalıdır.Yemek sırasında bir miktar sıvı ile alınmalıdır. Günlük doz, yetişkinlerde en az 3, çocuklarda ise en az 4 doza bölünmelidir. Yetişkinlerde tedavi genellikle günde 3 kez 5 mg ile başlatılmalıdır. Sonra doz, dikkatli bir titrasyon ile günlük gereken doza ulaşıncaya kadar, 3 günlük aralarla günde 3 kez 5 mg artırılmalıdır. Çocuklarda doz 0.75-2 mg/kg’dir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın