Anasayfa » İlaç Rehberi » Lidanil

Lidanil

Linosin Tears nedir ne için kullanılır, Linosin Tears nasıl kullanılır, Linosin Tears’in saklanması, Linosin Tears’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Linosin Tears’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Linkomisin

Ambalaj:

 600 mg/2 mL x 1 Ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronik osteomiyelit, pnömoni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir.Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Linkomisin Ve klindamisin karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında, viral enfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilen şiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalık öyküsü (özellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı önerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Anne sütüne 0.5 ile 2.4 µg/ml arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lö-kopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura; bazılarıpenisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonö-rotik ö-dem,serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları Stevens Johnson sendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deri döküntüsü,ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatif ve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitus bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Linkomisin, nöromusküler blok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nöromusküler blok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğinden birlikte kullanılmaları önerilmez. Novobiocin ve kanamisin ile fiziksel olarak geçimsizdir.

Doz Önerisi:

 IM uygulamalarda Linosin, enfeksiyonun şiddetine göre günde 1 veya 2 kez 600 mg olarak verilir. IV uygulamalarda ise günde 2-3 kez 600 mg Linosin, 250 mg fizyolojik tuzlu su veya %5 dekstroz solüsyonu eklenerek en az 1 saatlik bir sürede IV infüzyon şeklinde verilir.Çocuklarda 10 mg/kg olarak hesaplanacak 1 kerelik doz, günde 1 veya 2 kez, erişkinlere olduğu gibi IM veya IV infüzyon şeklinde verilir. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.b hemolitik streptokok enfeksiyonlarında hastayı romatizmadan ve glomerülonefritte korumak için ilaca 10 gün süreyle devam edilmesi uygun olur.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın