Anasayfa » İlaç Rehberi » Leucovorin Atafarm

Leucovorin Atafarm

Leunase İnj. nedir ne için kullanılır, Leunase İnj. nasıl kullanılır, Leunase İnj. ’in saklanması, Leunase İnj. ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Leunase İnj.’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Flakon

lAsparaginaz

Ambalaj:

 10.000 KUx1 Flakon.

Endikasyon:

 Akut lenfoblastik-semiler, akut miyeloblastik lösemiler, lösemik menenjitler veNonHodgkin lenfomalarda endikedir.

Kontrendikasyon:

 Karaciğer Yetmezliği, pankreatit, Quincke ödemi, lasparaginaz duyarlılığına bağlı şok, hamilelik ve laktasyon yarıyılında kontrendikedir.

Uyarılar:

 Bu rehabilitasyon diyabetlilerde hastalığı ağırlaştırılabilir. Reindüksiyon sırasında alerjik tepkinleri önlemek için 24 ile 48 saat vakitle gözetici kortizon rehabilitasyonu uygulanır.

Yan Tesirleri:

 Bazan bulantı kusma,seyrek diyare gibi gastrointestinal bulgular; febril tepkinler,ürtiker eşi döküntüler, kızarıklıklar ve kaşıntı tepkinleri gibi immüno alerjik bulgular; Quincke ödemi; daha ziyade hiperkolesterolemi,hipoalbüminemi, bazan hiperbilirubinemi, alkali fosfatazlar yükselme, çok seyrek sarılık tipi muayenehane olgular gibi karaciğer işlev bozuklukları; rehabilitasyonun kesilmesi ile hemen düzelebilenhipofibrinemi gibi pıhtılaşma bozukluğu; ekzokrin ve endokrindiyabet gibi pankreas bozuklukları; çok seyrek akut pankreatit,hipoglisemi, amenore ve azospermi gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol, kolşisin, probenesid ve sefoperazon ile tesirleşebilir. lAsparaginaz kan şekeri seviyesini değiştirebileceğinin, oral antidiyabetikler ya da insülin ile beraber kullanıldığında bu ilaçların dozlarının ayarlanması gerekebilir.Kortikosteroidler, kortikotropin ya da vinkristinin lAsparaginazile beraber kullanımı lAsparaginazın hiperglisemik etkisiniartırabilir. lAsparaginaz immünosüpresif ilaçların ve radyoterapininetkisini artırabilir. Plazma asparajin seviyeyi olağan bedelinin altında olduğunda metotreksatın tesiri eksilir. Bu surattan lAsparaginaz metotreksat ile beraber ya da ondan hemen evvel kullanılmamalıdır.

Doz Teklifi:

 Çoğunlukla günde veya iki günde bir 50-200 IU/kgIV olarak uygulanır. Doz hastanın yaşına veya semptomların şiddetine göre ayarlanabilir.Leunase inj.sadece damla damla yavaş IV enjeksiyon yoluyla uygulanır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın