Anasayfa » İlaç Rehberi » Lipitaksin

Lipitaksin

Lithuril nedir ne için kullanılır, Lithuril nasıl kullanılır, Lithuril’in saklanması, Lithuril’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lithuril’in olası yan etkiler nelerdir.

Kapsül

Lityum karbonat

Ambalaj:

 300 mg x 100 kapsül.

Endikasyon:

 Manik Depresif hastalık ve maninin profilaksi ve tedavisinde, rekürren depresyonun sürek tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ciddi Böbrek veya kardiyovasküler hastalığı olanlarda, ciddi dehidratasyonda,hiponatremili hastalarda ve diüretik kullananlarda, lityum toksisitesi riski olduğundan kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Tremor, ataksi, halsizlik, sersemlik, kusma, diyare gibi lityum intoksikasyonu bulguları olursa ilaç kesilmeli ve gerekli tedavi yapılmalıdır. Zihinsel ve fiziksel faaliyetleri azaltabileceği nden,araba kullanma gibi dikkat isteyen işlerde çalışanlar uyarılmalıdır.Gebelik Sırasında fetusa zarar verebileceğinden kullanılmamalıdır.Süte geçtiğinden, lityum kullanılırkenemzirme yapılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Tedavininbaşlangıcında tremor, poliüri ve susama gibi belirtiler olabilirve tedavi boyunca devam edebilir. Keza tedavinin ilk birkaç gününde geçici ve hafif bulantı ve genel huzursuzluk olabilir. Bu yan etkileri genellikle tedavi sırasında veya doz azaltılarak düzelir. Eğer devam ederse, tedavi kesilmelidir. Epileptiform ataklar, baş dönmesi,konfüzyon, stupor, koma, akut distoni, nistagmus gibi SSS; aritmi, hipotansiyon ve kollaps gibi kardiyovasküler; iştahsızlık, bulantı, kusma, diyare gibi gastrointestinal; oligüri, poliüri gibi üriner sistem ve folikülit,alopesi gibi dermatolojik reaksiyonlar, serum lityum düzeyine bağlı olarak ve tedavi düzeylerinde de görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Lityum tuzlarının haloperidol ile birlikte yüksek dozlarda kullanılması halinde ensefalopati sendromu ortaya çıkabilir. Bu sendromun ilk belirtileri görülen hastalarda haloperidol tedavisi hemen durdurulmalıdır. Haloperidol Ve lityumun sürekli birlikte kullanımı sonucu birkaç hastada irreversibl beyin harabiyeti gözlenmiştir. Lityum nöromusküler blokerler birlikte kullanılırsa, onların etkisini uzatabilir. İndometasinve piroksikamın, serum lityum düzeylerini artırdığı bildirilmiştir.Diüretik ve ACE inhibitörlerinin sodyum kaybına neden olmalarından dolayı, lityum klirensi azalabilir ve intoksikasyona neden olabilir.Lityumun antipsikotiklerle birlikte kullanımı durumunda tardif diskinezi riskinin arttığı bilinmektedir.

Doz Önerisi:

 Önerilen günlük doz, akut manik atakta 1200-1800 mg/gün olup, günlük total doz 3-4 kerede verilmelidir. Bu dozlarda genellikle 0.8-1.2 mEq/l arasında etkili bir serum düzeyi sağlanır. Sürek tedavisinde ise günlük 900-1200 mg’lik kızlarla 0.6-1.0 mEq/l arasında etkili serum düzeyleri sağlanmaktadır. Başlangıçta haftada 2 kez lityum düzeyleri belirlenerek uygun doz bulunmalı, uzun süreli tedavide ise en az 2 ayda bir serum düzeyleri kontrol edilmelidir. Sürek tedavisinde 0.5-0.75 mEq/l arasındaki serum düzeyi etkili koruma sağlamaktadır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın