Anasayfa » İlaç Rehberi » Linkomed

Linkomed

Lipitaksin nedir ne için kullanılır, Lipitaksin nasıl kullanılır, Lipitaksin’in saklanması, Lipitaksin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lipitaksin’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Atorvastatin

Ambalaj:

 10 mgx30 tablet

: : 20 mgx30 tablet

: : 40 mg 30 tablet

Endikasyon:

 Diyete ve diğer farmakolojik olmayan önlemlere yanıtı yetersiz olduğu durumlarda, primer hiperkolesterolemi, kombine (miks)hiperlipidemi ile heterozigot ve homozigot familyal hiperkolesterolemi hastalarda yükselen total kolesterol, LDl kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseritlerin düşürülmesinde diyete yardımcı olmak üzere endikedir.

Kontrendikasyon:

 Atorvastatine aşırı duyarlılığı olan, aktif karaciğer hastalığı olan veya devamlı olarak normal üst limiti 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik döneminde, emzirirken ve uygun kontraseptif yöntemleri kullanmayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Atorvastatin tedavisine başlamadan öncehiperkolesteroleminin uygun bir diyet, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile kontrol edilmesi ve altta yatan diğer medikal sorunların düzeltilmesi gerekir.

Yan Etkileri:

 Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğuk algınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik reaksiyon, asteni,konstipasyon, diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji,miyalji, göğüs ağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit,üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bu gruptaki diğer ilaçlarla tedavi sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati riski artar.

Doz Önerisi:

 Genelde başlangıç dozu günde bir kez 10 mg’dir. Doz Aralığı günde bir defa 10-80 mg’dir. Dozlar günün herhangi bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın