Anasayfa » İlaç Rehberi » LinkomisinİE

LinkomisinİE

Linkomed nedir ne için kullanılır, Linkomed nasıl kullanılır, Linkomed’in saklanması, Linkomed’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Linkomed’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul

Linkomisin HCl

Ambalaj:

 600 mg/2 mL x 1 ampul

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronik osteomiyelit, pnömoni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisinde endikedir.Ayrıca Otitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.

Kontra Endikasyon:

 Linkomisin Ve klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında, viral enfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilen şiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalık öyküsü (özellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı önerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Anne sütüne 0.5 ile 2.4 µg/mL arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lö-kopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonö-rotikö-dem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları Stevens Johnson sendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deride-küntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatif ve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitus bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Linkomisin, nöromusküler blok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nöromüsküler blok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğinden birlikte kullanılmaları önerilmez. Novobiocin ve kanamisin ile fiziksel olarak geçimsizdir.

Doz Önerisi:

 LinkomedAmpulIM olarak veya IV infüzyon yoluyla verilir.IM uygulama: Yetişkinlerin enfeksiyonlarında 24 saatte bir 600 mg (2 mL) uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda ise aynı doz 12 saatte bir verilir. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise şiddetli enfeksiyonlarda 24 saatte bir 10 mg/kg dozunda uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda aynı doz 12 saatte bir uygulanır.IV uygulama: Yetişkinlerde IV dezenfeksiyonun şiddetine göre ayarlanır. Şiddetli enfeksiyonlarda 600-1000 mg’lık doz 8-12 saat ara ile uygulanabilir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda günlükdoz 8 g’ye kadar yükseltilebilir. İV dozlar (baz madde üzerinden), 1 glinkomisinin en az 100 ml uygun bir çözeltiye katılması ve en az 1 saatlik sürede infüzyon şeklinde uygulanır. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise, günlük 10-20 mg/kg’lık dozlar enfeksiyonun şiddetine göre bölünmüş dozlar halinde ve yukarıdaki tabloya göre verilir. Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz, normal dozun %25-30’u kadar azaltılır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın