Anasayfa » İlaç Rehberi » Lodine

Lodine

LinkomisinİE nedir ne için kullanılır, LinkomisinİE nasıl kullanılır, LinkomisinİE’in saklanması, LinkomisinİE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, LinkomisinİE’in olası yan etkiler nelerdir.

Ampul IM/IV

Linkomisin HCl

Ambalaj:

 600 mg/2 mL x 1 ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilere bağlı septisemi, subakut bakteriyel endokardit, kronik osteomiyelit, pnömoni, erizipel, selülit ve süpüratif artrit tedavisindeendikedir.Ayrıcaotitis media, farenjit, tonsilit ve sinüzitte de kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Linkomisin Ve klindamisine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında, viral enfeksiyonlarda, minör bakteriyel enfeksiyonlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Linkomisin tedavisi, fatal sonuçlanabilen şiddetli kolit ile ilişkilendirilmiştir. Gastrointestinal hastalık öyküsü (özellikle kolit) bulunan hastalarda daha dikkatli uygulanmalıdır.Mevcut karaciğer hastalığı olanlarda kullanımı önerilmemektedir.Gebelikte kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Anne sütüne 0.5 ile 2.4 µg/ml arasında konsantrasyonlarda geçtiği bildirilmiştir.2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Glossit,stomatit, bulantı, kusma, enterokolit, ısrarlı diyare, anal kaşıntı,nötropeni, lökopeni, agranülositoz, trombositopenik purpura;bazıları penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde, anjiyonö-rotikö-dem, serum hastalığı ve anafilaksi; bazıları Stevens Johnson sendromuna benzerlik gösteren eritema multiforme durumları; deri döküntüsü, ürtiker ve vajinit ve nadir durumlarda eksfoliyatif ve vezikülobüllöz dermatit bildirilmiştir; bazan vertigo ve tinnitus bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Linkomisin, nöromusküler blok yapan diğer ilaçların etkisini artırabilen, nöromusküler blok yapıcı etkisi vardır. Linkomisin, eritromisin ve kloramfenikol,birbirlerinin antibakteriyel aktivitelerini antagonize ettiğinden birlikte kullanılmaları önerilmez. Novobiocin ve kanamisin ile fiziksel olarak geçimsizdir.

Doz Önerisi:

 IM uygulama: erişkinlerde ciddi enfeksiyonlarda her 24 saatte bir 600 mg(1 Ampul); daha ciddi enfeksiyonlarda her 12 saatte bir veya daha sık olarak 600 mg (1 Ampul) IM enjeksiyonla uygulanır.1 ayın üzerinde çocuklarda ciddi enfeksiyonlarda her 24 saatte bir veya daha sık olarak 10 mg/kg tek IM enjeksiyon; daha ciddi enfeksiyonlarda her 12 saatte bir veya daha sık olarak 10 mg/kg takIM enjeksiyon uygulanır.IV uygulama: erişkinlerde ciddi enfeksiyonlarda her 8-12 saatte bir 600 mg(1 Ampul)-1 g dozlar verilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda bu dozları artırmak gerekebilir.Yaşamı tehdit eden durumlarda günlük 8 g’ye kadar İV dozlar verilmiştir. İV dozlar, 1 Linkomisin İ-E100 mL uygun çözelti içinde olacak şekilde dilüe edilmeli ve 1 saatten daha kısa olmayan bir süreyle füze edilmelidir.1 ayın üzerindeki çocuklarda enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 10-20 mg/kg/gün, bölünmüş dozlarda, erişkinlerde tarif edildiği gibi enfüze edilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın