Anasayfa » İlaç Rehberi » Longifene

Longifene

Loxicam nedir ne için kullanılır, Loxicam nasıl kullanılır, Loxicam’in saklanması, Loxicam’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Loxicam’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Meloksikam

Ambalaj:

 15 mgx10 ve 30 tablet.

Endikasyon:

 Romatoid Artritin semptomatik tedavisi ve ağrılı osteoartritin (artroz,dejeneratif eklem hastalığı) semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Meloksikam allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.Asetilsalisilik Asitle ve diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla çapraz duyarlılık olasılığı vardır. Asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlar verildikten sonra astım belirtileri, burun polipleri, anjiyoödem ve ürtiker gelişmiş olan hastalara verilmemelidir. Ayrıca, aktifpeptik ülserasyonda, ağır karaciğer yetmezliğinde, diyaliz edilmeyenağır böbrek yetmezliğinde, çocuklar ve 15 yaşından küçük olan adölesanlarda,gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Anamnezinde gastrointestinal sistemin üst bölümünde hastalık öyküsü bulunan ve antikoagülan kullanmakta olanlarda dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ender olarak interstisyel nefrit, glomerulonefrit, renalmedullar nekroz veya nefrotik sendrom nedeni olabilir.

Yan Etkileri:

 Dispepsi, bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, bağırsaklarda aşırı gaz bulunması, ishal, transaminazlar ve bilirubin düzeyleri gibi karaciğer fonksiyon parametrelerinin geçici anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, gizli veya makroskopik gastrointestinal kanama, kolit, anemi, kan sayımı anormallikleri ve bu arada lökosit formülü değişiklikleri, lö-kopenive trombositopeni, kaşıntı, deri döküntüsü, fotosensitizasyon,sersemlik hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, göz kararması,ödem, kan basıncının yükselmesi, palpitasyon, deride kızarma, böbrek fonksiyonu parametrelerinde anormallikler, serum kreatinin ve/veya üre düzeylerinin yükselmesi gibi advers etkiler bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Salisilatlar dahil olmak üzere yüksek doz nonsteroid antienflamatuar ilaçların birlikte verilmesi,gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskini artırabilir. Oralantikoagülanlar, tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin vetrombolitiklerin meloksikamla birlikte kullanımı kanama riskinde artışa neden olur. Meloksikam, metotreksatın hematolojik toksisitesi artırabilir. Nonsteroid antienflamatuar ilaçların uterus içi doğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.Meloksikam ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondan sakınılmalıdır. Kolestiramin, gastrointestinal kanaldaki meloksikam bağlayarak bu ilacın vücuttan daha çabuk atılmasına neden olur.Oral antidiyabetiklerle etkileşim olasılığı da gözden uzak tutulmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Romatoid artritte günde 15 mg, terapötik yanıta göre bu doz günde 7.5 mg’ye indirilebilir. Osteoartritte günde 7.5mg, gerektiğinde bu doz günde 15 mg’ye yükseltilebilir. Advers reaksiyon riski yüksek olan hastalarda tedaviye günde 7.5 mg ile başlanmalı.Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarında günlük doz 7.5mg’yi aşmamalıdır. Önerilen maksimum doz 15 mg’dir. Tabletler yemeklerde,suyla veya başka bir sıvıyla yutulmalıdır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın