Anasayfa » İlaç Rehberi » Loxicam

Loxicam

Lopresor nedir ne için kullanılır, Lopresor nasıl kullanılır, Lopresor’in saklanması, Lopresor’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Lopresor’in olası yan etkiler nelerdir.

Film Tablet

Metoprolol tartarat

Ambalaj:

 100 mg x 20 tablets.

Endikasyon:

 Hipertansiyontedavisinde, anjina pektorisin uzun süreli profilaksisinde, supraventrikülerve ventriküler aritmileri içeren kardiyak ritm bozukluklarında,miyokard enfarktüsünden sonra ki sekonder koruma için teyit edilmiş veya kuşkulu miyokard infarktüsünde, hipertiroidizmde (yardımcı tedavi olarak), palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıklarında ve migrenin önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Metoprolol Ve benzer türevlere karşı aşırı duyarlık; diğer blokerlere karşı aşırı duyarlılık, ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler blok, dekompanse kalp yetmezliği, klinik olarak anlamlı sinüs bradikardisi, hasta sinüs sendromu, şiddetli periferik arteriyel dolaşım bozuklukları, kardiyojenik şok; tedavi edilmemiş feokromasitoma, hipotansiyon; şiddetli bronşiyal astım veya şiddetli bronkospazm öyküsü, miyokard enfarktüsü olan hastalarda ve/veya şiddetli kalp yetmezliğinde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Karaciğer sirozu metoprololün plazma konsantrasyonlarına artışa yol açar. Metoprolol tedavisi özellikle iskemik kalp hastalığı olan hastalarda neden kesilmemelidir. Gebelikte, artan uterus kasılmalarını ve yenidoğanda blokaj etkisini engellemek için olası en düşük doz kullanılmalı ve doğumdan 2-3 gün önce tedavi kesilmelidir.Anne sütüyle beslenen bebekler reseptörlerin blokajına ait belirtiler yönünden yakından izlenmelidir. Metoprolol baş dönmesi,bitkinlik veya görsel rahatsızlıklara neden olabileceğinden, hastanın araç veya makine kullanma yeteneği üzerine advers etki yapabilir.

Yan Etkileri:

 Bitkinlik,baş dönmesi, baş ağrısı, bradikardi, postural hipotansiyon (bazan senkop ile birlikte), bulantı ve kusma, karın ağrısı, efora bağlı nefes darlığı görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Aynı zamanda katekolamin tüketen ilaçları, diğer blokerleri (göz Damlası formları dahil) veya MAO inhibitörleri alan hastalar gözetim altında tutulmalıdır.b bloker alan hastalarda prazosin ilk dozu ile birlikte akut postural hipotansiyon artabilir. Klonidin Birlikte metoprolol kullanan hastalarda, eğer klonidin tedavisinde son verilecekse, metoprolol kullanımına klonidinin kesilmesinden birkaç gün önce son verilmelidir. Verapamil ve diltiazem gibi kalsiyum kanal blokerleri blokerlerin kan basıncı, kalp atımı, kardiyak kasılma ve atriyoventriküler iletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Kalp durma riski nedeniyle metoprolol kullanan hastalarda IV yoldan verapamil tipinde (fenilalkilamin)kalsiyum kanal blokerleri verilmemelidir. Metoprolol ile birlikte verapamil tipte oral kalsiyum kanal blokeri kullanan hastalar yakından izlenmelidir. Amiodaron, propafenon, kinidin ve disopiramid gibi diğer SınıfI antiaritmik bileşikler,b blokerlerin kalp atımı ve atriyoventriküler iletim üzerine etkilerini güçlendirebilir. Nitrogliserin metoprololün hipotansif etkisini artırabilir. Dijital glikozitler ile birlikte kullanımı bradikardide artış ve/veya atriyoventriküler iletim süresinde artmaya neden olabilir. Adrenalin veya diğer sempatomimetik bileşikler (örneğin antitüssifler veya göz ve kulak damlaları)blokerlerle birlikte kullanıldıklarında hipertansif reaksiyonları yapabilirler. İnsülin kullanan diyabetik hastalarda,bloker tedavisi artan veya uzun süre devam eden hipoglisemi ile ilişkili olabilir.blokerler ayrıca sülfonil ürelerin hipoglisemik etkilerini de antagonize edebilir. İndometazin gibi nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar birlikte kullanımı metoprololün antihipertansif etkisini azaltabilir.Metoprolol lidokainin klirensini azaltarak etkisini artırabilir.Bazı inhalasyon anestezikleri blokerlerin kardiyodepresan etkilerini arttırabilir.Metoprololün plazma konsantrasyonları rifampisin tarafından azaltılabilir ve simetidin ve artabilir. Metoprolol alkolün farmakokinetik parametreleri değiştirebilir.

Doz Önerisi:

  Lopresor Film Tablet:

 Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır.Kardiyak Ritim Bozuklukları: Günlük 100-150 mg doz 2-3’e bölünerek uygulanır. Gerekirse günlük doz 300 mg’ye kadar yükseltilebilir.Miyokard Enfarktüsü: Günlük doz 200 mg’dir ve iki eşit doza bölünerek verilir. Tedavi en az 3 ay sürdürülmelidir.Hipertansiyon: Günde 100-200 mg sabah tek doz halinde veya ikiye bölünmüş dozlar halinde (sabah ve akşam) alınır. Eğer gerekirse ek olarak bir diğer antihipertansif verilebilir.Anjina pektoris: Günde 100-200 mg ikiye bölünmüş dozlar halinde alınır. Gerektiğinde günlük doz 400 mg’ye kadar çıkartılabilir.Hipertiroidizm: Günde 150-200 mg (400 mg’ye kadar artırılabilir) 3-4’e bölünmüş dozlar halinde alınır.Palpitasyonlu Fonksiyonel Kalp Hastalıkları; Migrenin Önlenmesi: Günde 100 mg sabah tek doz halinde uygulanır; gerektiğinde günlük doz 200 mg’ye çıkarılır ve ikiye bölünmüş dozlar halinde kullanılır (sabah ve akşam).

Sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda inme riskini azaltmada başlangıç dozu günde bir kez 50 mg’dir. Kan basıncı yanıtına göre düşük doz hidroklorotiyazit eklenir ve/veya doz günde bir kez 100 mg’ye çıkarılır.Proteinürisi olan tip 2 diyabetli Hastalarda Renal Koruma: Genellikle başlangıç dozu günde bir kez 50 mg dir. Kan Basıncının verdiği yanıta göre doz günde bir kez 100 mg ye çıkarılabilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın