Anasayfa » Genel » Mahmut Ustaosmanoğlu

Mahmut Ustaosmanoğlu

Mahmut Ustaosmanoğlu Biyografisi

istanbul Fatih’te Çarşamba mahallesindeki İsmail Ağa Camii merkez olmak üzere oluşturduğu, Nakşibendiliğin Halidiye koluna bağlı bir cemaat lideridir.

Mahmut Hocaefendi, vaazlarında Allah’ın rızasına uygun yaşamayı öneri ederken kendisini “bir dergahın şeyhi” değil, her zaman “İsmailağa Camii İmam-Hatibi” olarak sundu.

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon şehri Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğmuştur. Daha 10 yaşında iken köyün imamlığını yapan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım’ın öğretmenliğinde hafızlığını bitirdi. Mehmet Rüştü Âşık Kutlu Öğretmen’dan talim dersleri aldı. Balaban köyünde, Öğretmen Abdülvehhab Efendi’den Arapça okudu. Devrin tanınmış öğretmenlerinden ve dersiamlarından Süleymaniye Medresesi mezunu Hacı Dursun Feyzi Güven’den fıkıh, tefsir, hadis ilimleri okudu. 16 yaşında icazet aldı. İcazet aldıktan sonra kendi köyünde ders vermeye başladı. Askerlik çağına gelmeden talebelerine icazet verdi.

1951 senesinde Ramazan ayında Sivas’ın Divriği ilçesine vaiz olarak vazifeli gitti.

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1945 senesinde 16 yaşında iken teyzesinin kızı Zehra Ustaosmanoğlu ile evlendi. Ahmet Ustaosmanoğlu, Fatıma Ustaosmanoğlu, Abdullah Ustaosmanoğlu isimlerinde 3 çocuğu oldu.

Bandırma‘da başladığı askerliğini İstanbul Selimiye Kışlası’nda, daha sonra da 1954 senesinde Davutpaşa kışlasında askerlik vaziul’da kaldığı vakit zarfında çarşı izinlerini İsmet Efendi Dergahı’nde Ali Haydar Efendi’nin yanında geçirdi. Askerlikten sonra Of’a döndü. Memleketine geldikten sonra şeyhi Ali Haydar Efendi onu İstanbul ’a İsmailağa Camii’ne davet etti. 1954 senesinde İsmet Efendi Dergahı ile aynı caddedeki İsmailağa camisinde imamlığa başladı. 1960 senesinde Ali Haydar Efendi ölüm edince onun vazifelerini devraldı. 1996 senesinde aynı camiden emekli oldu.

Emekliliği sonrasında İsmailağa Camii’nde ibadet eden topluluklara manevi önderlik yapmayı sürdürdü.

Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi, 1997 senesine kadar her yıl bazı talebeleri ile İstanbul ’dan başlayan İç Anadolu vilayetleri ile devam eden geziler tertip etmiştir. Gittiği yerlerdeki camilerde verdiği vaazlarında, cemaati okumaya, Kuran‘ı yaşamaya ve ulusumuzu var eden bedellere bağlı kalmaya çağırmıştır. Hocaefendi, bu gezilerine “Allah ’ın rızasına uygun hayata daveti” ismini vermiştir. Sohbetlerinde tarikattan ziyade İslam ’a ve Kuran ’da buyrulan helaller ve haramlara vurgu yapan Mahmud Hocaefendi, derslerinde kesintisiz ümmet bilincine vurgu yapmakta, cemaatler arası dayanışmaya çok önemsemektedir.

Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli Ahmet Öğretmen İsmailağa cemaatin tanınmış öğretmenlerindendir.

Kitapları :
– Ruhu`l-Furkan Tefsiri Henüz 18. cildi yazılmıştır ve 54 cilt olması bilave edilmektedir Açıklamalı Kur’an tefsiri[11]
– Sohbetler 6 Cilt Kendi yapmış olduğu sohbetler
– Risale-i Kudsiyye 2 Cilt Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah’ın yapıtının çeviri ve açıklamayı
– Umre Sohbetleri
– Fatiha Tefsiri
– Âyete’l Kürsî ve Amene’r-Rasûlü Tefsiri
– Kur’an-ı Kerim’in Erdemleri ve Okuma Âdabı
– Efendi Babam Byatardı ki
– Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi
– Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi
– Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri
– İrşadül Müridin
– Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar
– Yüzyılın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur Abuhavasında İrşad Umresi 2011
– Beynelmilel İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Merasimi
– Tembihat
– Mektubatı Mahmudiyye
– Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

İçeriği Oyla

Yorum yapın