Anasayfa » İlaç Rehberi » Maxaljin

Maxaljin

Maxalt nedir ne için kullanılır, Maxalt nasıl kullanılır, Maxalt’in saklanması, Maxalt’i kullanmadan önce dikkat edilmesi g erekenler, Maxalt’in olası yan etkiler nelerdir.

Ağızda Eriyen Tablet

Rizatriptan

Ambalaj:

 5 mgx3 liyofilize disk

: : 10 mgx3 liyofilize disk.

Endikasyon:

 Auralı ya da aurasız migren ataklarının akut tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Rizatriptan karşı aşırı duyarlılık ve MAO inhibitörleri ile birlikte ya da MAO inhibitör tedavisinin sonlandırılması izleyen 2 hafta içinde kullanımı kontrendikedir. Kontrol altına alınmamış hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığı (angina pektoris, miyokard infarktüsü öyküsü, ya da kanıtlanmış sessiz iskemi) dahil olmak üzere, kanıtlanmış koroner arter hastalığı, iskemik kalp hastalığının belirti ve bulguları, ya da Prinzmetal anginada da kontrendikedir.

Uyarılar:

 Rizatriptan Sadece kesin migren tanısı konulmuş olan hastalara ve baziler ya da hemiplejik migreni olan hastalara uygulanmalıdır. Serebrovasküler vazokonstriksiyonun zararlı olabileceği ciddi tıbbi durumlarla ilişkili atipik baş ağrılarında(inme, anevrizma rüptürü gibi) kullanılmamalıdır. Rizatriptan, diğer 5HT1B/1d Agonistleri (örn. sumatriptan) ile birlikte kullanılmamalıdır. Rizatriptan Ergotamin içeren ilaçlardan (ergotamin, dihidroergotamin ya da metiserjid gibi) herhangi biri alındıktan sonraki kullanıldığı 6 saat içinde kullanılması önerilmemektedir. Gebelikte rizatriptan ancak kesinlikle endike olduğunda kullanılmalıdır. Emziren annelere rizatriptan uygulanması gerektiğinde özel bir dikkat gösterilmelidir. 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.Migren ya da rizatriptan tedavisi bazı hastalarda uyuklamaya neden olabilir. Rizatriptan Alan bazı hastalarda sersemlik de bildirilmiştir. Bu nedenle hastaların, migren atakları sırasında ya da rizatriptan uygulandıktan sonra karmaşık işlevler yerine getirmedeki yeterlilikleri değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri:

 En sık rastlanan yan etkileri baş dönmesi, uyuklama ve asteni/yorgunluktur. Diğer yan etkiler, göğüs ağrısı, karın ağrısı,çarpıntı, taşikardi, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, diyare, hazımsızlık,susama, boyun ağrısı, sertlik, bölgesel ağırlık hissi, bölgesel sertlik, kas güçsüzlüğü, baş ağrısı, parestezi, azalmış zihinsel berraklık, uykusuzluk,hipoestezi, tremor, ataksi, sinirlilik, baş dönmesi, oryantasyon bozukluğu,farenkste rahatsızlık hissi, dispne, flushing, kaşıntı, terleme, ürtiker,bulanık görme, sıcak basmaları. Senkop ve hipertansiyon nadiren görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri:

 Rizatriptanın MAO inhibitörü alan hastalarda kullanılmasıkontrendikedir. Rizatriptanın plazma konsantrasyonları propranolol ile birliktekullanılmasıyla artış gösterebilir.

Doz Önerisi:

 Profilaktik olarak kullanılmamalıdır.Maxalt In su ile alınmasına gerek yoktur. Liyofilize disk, dışında alüminyum bir şase olan blister ile ambalajlanmıştır. Blister ambalaj kutu el ile soyulur ve liyofilize disk dil üzerine yerleştirilir ve ağızda eridiğinde tükürük ile yutulur.18 yaş ve üzeri erişkinlerde önerilen doz 10 mg dir. Etkinin başlaması (baş ağrısının hafiflemesi ya da kaybolması) ilaç alımını izleyen 30 dakika içinde ortaya çıkabilir. Doz aralarında en az 2 saat olmalı; 24 saatlik süre içinde 30 mg dan fazlası alınmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın