Anasayfa » İlaç Rehberi » Maxalt

Maxalt

Mefoxin nedir ne için kullanılır, Mefoxin nasıl kullanılır, Mefoxin’in saklanması, Mefoxin’i kullanmadan önce dikkat edilmesi g erekenler, Mefoxin’in olası yan etkiler nelerdir.

Enjektabl

Sefoksitin sodyum

Ambalaj:

 IM: 1 gx1 Flakon ve %1’lik lidokain içeren 2 mL’lik 1 çözücü Ampul

: : IV: 1 gx1 Flakon ve 10 mL’lik 1 çözücü ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Organizmaların etken olduğu, aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Peritonit ve diğer intraabdominal ve intrapelvik enfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar, septisemi, endokardit,komplikasyonsuz gonore dahil olmak üzere üriner sistem enfeksiyonları,solunum yolu enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Sefoksitin, kontamine veya potansiyel olarak kontamine olarak sınıflandırılan cerrahi girişimler uygulanan hastalarda veya postoperatif bir enfeksiyonun özellikle tehlikeli olduğu olgularda, postoperatif enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Sefoksitin Karşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Klinik deneyim olmadığı için, sefalosporinlere karşı hipersensitivitesi olanlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar:

 Sefoksitin tedavisine başlamadan önce,b laktam antibiyotiklere karşı daha önceden hipersensitivite reaksiyonu görülüp görülmediğine dair dikkatli bir sorgulama yapılmalıdır. Penisiline alerjisi olan hastalarda sefoksitin çok dikkatli uygulanmalıdır. Renal Yetmezlik nedeniyle geçici ve sürekli olarak çıkan idrar miktarı azalmış olan hastalarda, total günlük fluoksetin dozu azaltılmalıdır.Gebelik sırasında kullanımında elde edilmesi beklenen yarar ile olası zararlar karşılaştırılarak değerlendirme yapılmalıdır.Sefoksitin insan sütüne geçmektedir. Kullanımı endike olduğu durumlar dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri:

 Döküntü(eksfoliyatif dermatit dahil), ürtiker, kaşıntı, ateş ve diğer alerjik reaksiyonlar (anafilaksi dahil), hipotansiyon, psödomembranöz kolit, bulantı ve kusma, eozinofili, granülositopeni dahil olmak üzere lökopeni, nötropeni, anemi (hemolitik anemi dahil), trombositopeni kemik iliği depresyonu bildirilmiştir.

Doz Önerisi:

 Mefoxin İM sadece İM yoldan,Mefoxin IV sadece IV yoldan uygulanmalıdır.Dozaj ve uygulama yolu, enfeksiyonun şiddeti, etken organizmaların duyarlılık derecesi ve hastanın durumuna göre belirlenmelidir. Duyarlılık Test sonuçları beklenirken tedaviye başlanabilir. olağan erişkin dozu 8 saatte bir 1 g veya 2 g’dir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın