Anasayfa » İlaç Rehberi » Microgynon

Microgynon

Ampul

Serono

ÜrofollitrofinHigh Purified

Ambalaj: 75 IU: 1 liyofilize Ampul ve 1 mL’lik sodyum klorüriçeren 1 çö-zücü ampul

: : 150 IU: 1 liyofilize Ampulve 1 mL’lik sodyum klorür kapsayan 1 çö-zücü ampul.

Endikasyon: Bayanda: Bazı gonadal işlev bozukluğu durumlarındafoliküler ge—lişmeyi ve steroid imalini uyarmak emeliyle; yardımlaüreme programlarında multipl foliküler büyümeyi desteklemek amacıylakullanılır.Erkekte: Hipogonadotropik hipogonadizme bağlı spermatojenezbozukluğunda Sertoli hücrelerinin stimülasyonu için FSH’un yerinekonması emeliyle uygulanır.

Kontra Endikasyon: Over, testisve hipofiz urları varlığında kontrendikedir.

Uyarılar: Gonadotrofin müstahzarlarıyla ovülasyon indüksiyonusonrası oluşan hamileliklerde çoğalmış bir çoğul hamilelik tehlikeyi vardır.Hastaların gonadlarının eksik endojen stimülasyonu nedeniyletedavisine başlanmadan evvel, genital uzuvlarda anatomik anormallikolmadığı tetkikle saptanmalıdır.

Yan Tesirleri: Üriner gonadotrofin müstahzarlarının kullanımıylailgili olarak çok ender alerjik tepkinler bildirilmiştir. Bunlarçoğunlukla enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklıkla dö-küntüve ateş gibi genel reaksiyonlardır.

İlaç Etkileşimleri: Muayenehane açıdan ehemmiyetli bir etkileşim ya da geçimsizlikbilinmemektedir.

Doz Teklifi: -Yaygın olarak kullanılan bir dozaj rejimi, günde75-150 IU FSH ile başlar ve 7 veya 14 günlük aralıklarla 37.514 75 IU’yekadar artırılır veya azaltılır.Eğer hasta 4 haftalık rehabilitasyona yeterli cevap vermezse,siklus durdurulmalıdır. Optimal bir cevap elde edilince, sonMetrodin HPuygulanmasından 24-48 saat sonra10.000 IU hCG’ye kadar tek intramusküler enjeksiyon uygulanmalıdır.Süperovülasyon için dozaj rejimi, siklusun 2. veya 3. gününden başlayarak,günde 150-225 IuMetrodin HPuygulanmasıdır. SC veya IM enjeksiyon yoluylakullanılır. Toz, kullanımdan hemen evvel, beraber bulunan seyrelticiile sulandırılmalıdır. Büyük hacimlerdeki enjeksiyonlardan sakınmakiçin 5 ampule kadarMetrodin HP, 1 mL seyrelticide çö-zülebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın