Anasayfa » İlaç Rehberi » Mitomycin C Kyowa

Mitomycin C Kyowa

Mivacron nedir ne için kullanılır, Mivacron nasıl kullanılır, Mivacron’in saklanması, Mivacron’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Mivacron’in olası yan etkiler nelerdir.

Enjektabl

Mivakuryum klorür

Ambalaj:

 10 mg/5 mLx5 Ampul

: : 20 mg/10 mLx5 ampul.

Endikasyon:

 Genel Anesteziye ek olarak trakeal entübasyonu sağlamak, iskelet kaslarını gevşetmek ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak amacıyla uygulanır.

Kontrendikasyon:

 Mivakuryuma aşırı duyarlığıolduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Mivakuryum, atipikplazma kolinesteraz için homozigot olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar:

 Mivakuryum, sadece uygun genel anestezi ile birlikte ve deneyimli bir anestezist tarafından ve onun yakın denetimi altında, endotrakeal entübasyon ve yapay solunum için uygun olanakların varlığında uygulanmalıdır. Gebelikte anneye sağlaması beklenen potansiyel yararları fetüs üzerinde olası risklerden fazla ise kullanılabilir. Sezaryen sırasında mivakuryum kullanımıyla ilgili bir tecrübe yoktur. Mivakuryumun anne sütüyleatılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Yan Etkileri:

 Deride kızarıklık, eritem, ürtiker,hafif geçici hipotansiyon, geçici taşikardi veya bronkospazm gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Mivakuryum tarafından oluşturulan nöromusküler blok, enfluran, izofluran ve halotan gibi inhalasyon anestezikleri ile uzatılabilir. Nondepolarizan nö-romuskülerblokun şiddet ve/veya süresi aşağıdakilerle etkileşim nedeniyle artabilir ve efüzyon gereksinimleri azalabilir: Aminoglikozid,polimiksin, spektinomisin, tetrasiklin, linkomisin ve klindamisin gibi antibiyotikler; propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain,prokainamid ve kinidin gibi antiaritmik ilaçlar; furosemid ve olasılıkla tiyazidler, mannitol ve asetazolamid gibi diüretikler; magnezyum tuzları, ketamin, lityum tuzları; trimetafan ve heksametonyum gibi ganglion blokeri ilaçlar. Antimitotik ilaçlar, MAO inhibitörleri,ekotiyofat iyodür, pankuronyum, organofosfatlar, antikolinesterazlar,bazı hormonlar ve bambuterol mivakuryumun nö-romusküler bloker aktivitesiniuzatabilir. Antibiyotikler,b blokerler (propranolol, oxprenolol), antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), antiromatizmal ilaçlar (klorokin,dpensillamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum, myastenia gravisi şiddetlendirebilir veya gizli myastenia gravis ortaya çıkarabilir veya gerçekten bir miyastenik sendromu indüklenebilir. Kronik fenitoin ve karbamazepin tedavisi uygulanan hastalarda blok başlangıç süresi uzayabilir ve blok süresi kısalabilir.Süksametonyum klorür gibi depolarizan bir kas gevşeticinin birlikteuygulanması uzun antikolinesteraz ilaçlarla tersine çevrilmesi güç, kompleks bir bloğa neden olabileceğinden, nondepolarizan nöromusküler blokerlerin nöromusküler blok etkilerini azaltmak için bu gibi depolarizan kas gevşetici ilaçlar uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi:

 Narkotik anestezi uygulanan erişkinlerde ulnarsinir stimülasyonuna ‘adductor pollicis’ tek seğirme yanıtında%95 supresyon (ED95) meydana getirecek ortalama doz 0.07 mg/kg’dir(0.06-0.09 mg/kg). 0.2 mg/kg’lik bir doz, 30 saniyede verildiğinde,2.0-2.5 dakikada trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşulları sağlar. 0.25 mg/kg’lik bir doz, bölünmüş dozlar şeklinde verildiğinde(0.15 mg/kg ardından 30 saniye sonra 0.1 mg/kg), ilk doz porsiyonun verilmesinin bitişinin ardından 1.5-2.0 dakika içinde trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşulları sağlar. Sağlıklı yetişkinlerde önerilen bolus dozu 0.07-0.25 mg/kg’dir. Nöromusküler blok süresi doza bağlıdır.0.07, 0.15, 0.20 ve 0.25 mg/kg’lik dozlar sırasıyla yaklaşık 13, 16, 20 ve 23 dakika süreyle, klinik olarak etkili blok sağlar. 0.15 mg/kg’ye kadar olan dozlar 5-15 saniyede verilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın