Anasayfa » İlaç Rehberi » Mivacron

Mivacron

Miyadren nedir ne için kullanılır, Miyadren nasıl kullanılır, Miyadren’in saklanması, Miyadren’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Miyadren’in olası yan etkiler nelerdir.

IM

Diklofenak sodyum

Ambalaj:

 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul.

Endikasyon:

 Romatizmanın Enflamatuvar ve dejeneratif şekilleri (romatoid artrit, juvenil romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit ve spondilartrit);vertebral kolonun ağrılı sendromları; eklem dışı romatizma; akut gut atakları; ağrılı posttravmatik ve postoperatif inflamasyon ve şişme; jinekolojide ağrılı ve/veya enflamatuvar durumlar (örn.primer dismenore veya adneksit); kulak, burun, boğazdaki örneği faringotonsillit, otit gibi şiddetli ağrılı enflamatuvar hastalıklar yardımcı olarak (genel tedavi prensiplerine uygun olarak esas hastalığı tedavi için uygun önlemler alınmalıdır) endikedir. Tek başına ateş, bir endikasyon değildir.

Kontrendikasyon:

 Peptik ülser,etkin maddeye karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.Astım atakları, ürtiker veya akut rinit leri asetilsalisilik asit veya diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri tarafından alevlendirilen hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Peptik ülseri düşündüren bir hikayesi olan, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi gastrointestinal hastalıkları olanlarda veya hepatik fonksiyonu şiddetle azalmış olan hastalarda kesin teşhis ve dikkatli bir takip gereklidir. Renal Kan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi nedeniyle yaşlı hastalar kadar kardiyak ve renal fonksiyon yetersizliği olan, diüretikler alan ve herhangi bir nedenle, örneğin büyük bir ameliyat ve sonrasında ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda da özel bir dikkat gerekir. Diklofenak, ilk kez verilen hastalarda bile anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar da dahil alerjik reaksiyonları başlatabilir. Diklofenak tedavisi sırasında sersemlik veya santral sinir sistemiyle ilgili diğer bozukluklar görülen hastalar, araç ve makine kullanmaları konusunda uyarılmalıdır. Özellikle gebeliğin 1. üç aylık döneminde kesin gereksinme olmadıkça kullanılmamalıdır.Gebeliğin üçüncü üç aylık döneminde verilmemelidir. Emziren annelerde kullanılması önerilmez.

Yan Etkileri:

 Epigastrik Ağrı, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, dispepsi, gaz ve iştahsızlık gibi gastrointestinal semptomlar, baş ağrısı, sersemlik,baş dönmesi, deri döküntüleri görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Digoksin Ve lityumun plazma konsantrasyonlarını yükseltebilir. Potasyum tutucu diüretikler ile birlikte tedavi uygulandığında serum potasyum düzeyleri yükselebilir. Tek tük olgularda diklofenak ve antikoagülanlar birlikte alan hastalarda kanama riskinin arttığı bildirilmiştir.Diklofenak ile tedavi sırasında antidiyabetik ilacın dozunu ayarlama gerektirecek hipoglisemik ve hipoglisemik reaksiyonlar bildirilmiştir. Nonsteroidal ilaçların metotreksat ile tedaviden 24 saatten daha az bir zaman önce veya sonra verilmemesine dikkat edilmelidir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar siklosporininnefrotoksisitesini artırabilir.

Doz Önerisi:

 Miyadren Ampul: Başka bir şekilde verilmiş ise, erişkinlerde kural olarak günde 1 Ampul önerilir. Gluteal kasın üst dış kadranı derin olarak enjekte edilir. Ağır olgularda (örneğin kolik) farklı olarak, birkaç saat aralıkla aynı gün içinde 2 Ampul (her biri farklı kalçaya) enjekte edilebilir. Günlük maksimum 150 mg dozu aşmamak üzere MiyadrenAmpul, Tablet Ve draje formları ile kombine kullanılabilir.Miyadren Ampul Tedavisi 2 günü geçmemelidir.Tedavi oral müstahzarlarla sürdürülebilir. Kesinlikle damar içine uygulanmaz. Çocuklarda kullanılmaz.

MiyadrenRetard Tablet:

 Günde 1 adet Miyadren Retard 100 mg Tabletbö-lünmeden ve çiğnenmeden yutulmalıdır. Gerektiğinde Günlük doz Miyadren 25 mg veya 50 mg enterik kaplı drajeler ile 150 mg’ye çıkarılabilir.Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın