Anasayfa » İlaç Rehberi » Morfozid

Morfozid

MonarcM nedir ne için kullanılır, MonarcM nasıl kullanılır, MonarcM’in saklanması, MonarcM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, MonarcM’in olası yan etkiler nelerdir.

Flakon

Antihemofilik Faktör(Faktör VIII)

Ambalaj:

 500 IU 1 flakon, 10 mL’lik enjektabl steril su içeren 1 çözücü ampul, 1 adet çift uçlu iğne, 1 adet iğne filtresi

: : 1000IUx1 flakon, 10 mL’lik enjektabl steril su içeren 1 çözücü ampul, 1 adet çift uçlu iğne, 1 adet iğne filtresi.

End.:

 Faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A) hastalarda kanamaların tedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A) ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalara yapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ağır hemofili hastalarının %10-20’sinde görülen ve güçlü tepki veren tipte faktör inhibitörü varlığı bir kontrendikasyon oluşturur.Bununla birlikte hemofili uzman bir hekim denetiminde istisnai olarak kullanılabilir.

Uyarılar:

 Faktör VıII ile hemofili tedavisi bir uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Bir alerjik ya da anafilaktik reaksiyon gelişiminde, hemen uygulamaya son verilmelidir. Eğer Şok gelişirse, semptomatik tedavi başlatılmalıdır. HemofiliA,hemen hemen sadece erkeklerde görülen bir hastalıktır. Bunun için gebelerde faktör VıII’in güvenirliği kontrollü olarak denenmemiştir.Kesin gerekmedikçe gebelerde ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri:

 Alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar ender görülür. Pruritus, yaygın ürtiker, gö-ğüste daralma, hırıltı,hipotansiyon gibi başlangıç belirtileri ortaya çıktığında, uygulama hemen durdurulmalıdır. Şokta, uygun tedaviye hemen başlanmalıdır.Çok ender olarak vücut ısısında artış gö-rülebilir.

Doz Önerisi:

A Plazmada İU/dL veya normalin % (yüzdesi) cinsinden bildirilen in vivo maksimum AHF düzeyi, vücut ağırlığının her bir kilosu içinverilen (IU/kg) dozun 2 ile çarpılmasıyla bulunur. Örneğin, 70 kg ağırlığındaki hastaya 1750 UI AHF’lik bir doz uygulandığında, infüzyon sonrası maksimum AHFartışı 25×2=50 IU/dL (normalin %50’si) beklenmelidir. 40 kg ağırlığındaki bir çocuk için %70’lik bir maksimum düzey istenmektedir. Bu durumda doz 70/2×40=1400 IU olacaktır. Dozajın hekim tarafından belirlenmesi gerekir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın