Anasayfa » İlaç Rehberi » Mucaine

Mucaine

Morfozid nedir ne için kullanılır, Morfozid nasıl kullanılır, Morfozid’in saklanması, Morfozid’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Morfozid’in olası yan etkiler nelerdir.

Tablet

Morfazinamid HCI

Ambalaj:

 500 mgx50 tablet.

Endikasyon:

 Tüberkülozun Bütün şekillerinde ikinci bir ilaç olarak endikedir. Bütün tüberküloz formlarında etkili olup, diğer antitüberküler ilaçlara rezistans kazanılan durumlarda ve daha önce antitüberküloz ilaçlarla tedaviedilmiş hastalarda, tüberkülozun akut ve kronik bütün şekillerin de endikedir. Kronikleşmiş ve diğer ilaçlara rezistans kazanmış tüberküloz şekillerinde olduğu gibi, eksüdatif komponenti bulunan akut şekillerinden endikedir.

Kontrendikasyon:

 Genellikle İyi tolere edilmesine rağmen, ağır karaciğer harabiyeti olanlarda ve gebelerde güvenlik sınırları kesinlikle açıklanmadığında kontrendikedir.Karaciğer bozukluğu bulunanlarda kullanılmamalıdır.Tedaviden önce karaciğer fonksiyonları incelenmelidir. Renal Fonksiyon yetersizliği veya gut öyküsü bulunanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Uyarılar:

 Alkoliklerde çok ihtiyatlı olunmalıdır.Karaciğerde toksik etki belirtileri ortaya çıkınca ilaç kesilmelidir.Gotlu ve renal yetmezliği bulunanlarda ancak doktor kontrolü altında çok dikkati kullanılabilir. Diyabetli hastalarda hekim kontrolünde çok dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

 Nadiren kişilerdeki aşırı duyarlılığa bağlı olarak alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, egzama, baş ağrısı yapabilir. Bulantı, kusma, iştahsızlık, pyrosis gibi dispeptik yakınmalar,serum transaminazlarında yükselme ve ikter gö-rülebilir. Bazan hiperürisemi ve nadiren hafif hiperglisemiye neden olabilir. Tedavi, olabildiğince hastanede uygulanmalıdır.

İlaç Etkileşimleri:

 Sinerjizmi olmadığından PAS ilebirlikte kullanılması ö-nerilmez.

Doz Önerisi:

 Olgunun şiddetine göre dozaj değişir. Günlük Ortalama doz 2-3 g’dir. Tabletler daima yemekten sonra alınmalıdır.Tedavide başlangıç dozu 1 g olup, doz tedricen artırılır. İ-laçin kan konsantrasyonunu standart tutmak için düzenli aralıklarla alınması önerilir. Başlıca kemoterapi lerle ve antibiyotiklerle kombine olarak verilebilir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın