Anasayfa » Sağlık » Normal ve Anormal Adetler

Normal ve Anormal Adetler

Bariatrik cerrahi karaciğerdeki inflamasyonu ve erken safha karaciğer fibrozisini çözüyor, yağlı güvence parasıların eksilmesini sağlayarak hasarlanmayı eksiltiyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde tertip edilen sindirim sistemi hastalıkları haftasında sunulan bir araştırmaya göre, bariatrik cerrahi içkiye bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığında ciddi gerilemeye yol açıyor.

Güney Florida Tampa Üniversitesi analistlerine göre bariatrik cerrahi karaciğerdeki inflamasyonu ve erken safha karaciğer fibrozisini çözüyor, yağlı güvence parasıların eksilmesini sağlayarak karaciğerdeki kalınlığı ve dokuda hasarlanmayı eksiltiyor. 

Güney Florida Üniversitesi Tampa Sağlık Kurumu bariatrik cerrahi profesörü Dr. Michael Murr “Amerikan ulusunun takribî %30’luk kısmının içkiye bağlı olmayan karaciğer hastalığı NAFLD sebepli kasvet sürüklediğini ve bu hastalığa sahip olanların yarıdan aşırısının ciddi derecede obez hastalar olduğunu” belirtmiştir. Dr. Murr kendisinin başkanlığını yürüttüğü bu çalışmanın neticesine göre “ İleri dereceli obez hastaların rehabilitasyonunda bariatrik cerrahinin NAFLD rehabilitasyonunda bir alternatif olduğunu” söylemiştir. 

Murr ve takımı bariatrik cerrahiyi BMI >35 ve obezite kaynaklı yandaş hastalığı olanlar ile BMI >40 olan hastalara önermişler ve bu hastalara ananesel olarak uygulanan medikal yaklaşımlar ve bunların düşük zafer oranlarını da anekdot etmeyi unutmamışlardır. 

Tahlilciler 152 hastadan alınan karaciğer biyopsilerini karşılaştırdılar. Bu biyopsilerin ilki cerrahi sırasında, ikincisi ise cerrahi müdahaleden vasati 29 ay sonra alındı. Vasati BMI 52+- 10 ve vasati tesirli kilo kaybı ise biyopsiden sonra 62+- 22 olarak bulundu. 

Tahlilciler preoperatif biyopsi evveli hastaları NAFLD ’nin bulgularına göre sınıflandırmışlardır. Bu sınıflama özellikle yağ güvence parasıları ve karaciğer inflamasyonlarına göre yapılmıştır. Bu karaciğer zararı tipleri özellikle karaciğer fibrozisi ve sirozuna liderlik etmektedir. Postoperatif biyopsiler araştırıldıktan sonra görülmüştür ki bariatrik cerrahi bu hastalarda anlamlı iyileşme sağlamıştır. Postoperatif biyopsi serilerinde ise yeniden hastaların %70inde karaciğerdeki yağlanma çözülmüş ve inflamasyon iyileşmiş, lobuler inflamasyon ise %74 oranında hastada gerilemiştir. Aynı zamanda kronik portal inflamasyon %32 ve yağlı karaciğer belirtileri de %88 oranına analiz etilmiştir. 

Tüm bu iyileşmelere ek olarak hastaların %62 ’sinde Safha 2 karaciğer fibrozisi analiz etilmiş ve yeniden hastaların üçte birinde siroz rahatsızlığında gerileme görülmüş, hastalık iyileşme göstermiştir. Dr.Murr bu iyileşmenin erken yarıyıl fibrozisde bir geri dönüş olduğunun kabul edilmesi gerektiği, geç yarıyıl karaciğer hastalıkları için ise geçerli olmadığını ifade etmiştir. 

Cemiyette çok yaygın olan ve içkiye bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığının çoğalmasına neden olan obezite salgınının bütün ortasındayız. Obezite ile gayret edebilmek için elimizdeki en güçlü vasıta olan bariatrik cerrahi, ise bu karaciğer hastalığını yayılmasını engelleyecektir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın