Anasayfa » Genel » Peygamber Efendimizin Sevdiğine Kavuşma Duası (Çok Etkili)

Peygamber Efendimizin Sevdiğine Kavuşma Duası (Çok Etkili)

Beğendiği bireyden bazı sebeplerle dağılmak vaziyetinde kalan, gönül vermiş olduğu ile yine kavuşmak isteyen bir hayli insan bulunur. Öyle ki bu gibi gidişatlarda genellikle hayırlısını düşünmek muhtemel değildir. Zira her insan gibi beğendiğinden uzak kalan şahıslar da sadece onun yanında olmasını arzu edecektir. Böyle gidişatlarda okunacak dualar asıl anlamda hem iç gevşetici olacak hem de bir hayli işe yarayacaktır. Peygamber Efendimiz SAV tarafından da hoşlandıklarına kavuşmak isteyenler için dua teklifi sunulmuştur.

Dua aracılığı ile beğendiğinden parçalayan şahıslar Doğrudan Rabbine yönelir, ondan takviye ister ve sadece ona sığınır. Elbette dualarda da hoşlandığınız şahıs ile aranızın bozuk olması vaziyetinde, iyi olması ismine en hayırlısını dilemek gerekir. Hemen her alanda olduğu gibi dua ederken de çok içten ve dürüst olmak koşuldur. Beğendiğine kavuşmak isteyenlerin hangi duayı etmeleri gerektiğine müteveccih online etrafta bir hayli alternatif sunulmuştur. Fakat bazı duaların sihir biçiminde söylendiğine müteveccih vaziyetler de söz mevzusu olduğundan dikkatli olunmasında fayda olacaktır.

Peygamber Efendimizin Beğendiğine Kavuşma Duası

Kuranda Geçen Beğendiğine Kavuşma Duası

Kuran-ı Kerim de birbirinden değişik sure ve dua bulunmaktadır. Fakat beğendiğine kavuşmak isteyenler için rastgele bir dua yoktur. Bu kapsamda bazı tekliflere yer verilmiştir. Genel olarak beğendiğine kavuşmak isteyen şahıslar; vasıl, hacet ve hacet namazı kılmakla işe başlamalıdır. Hacet namazının kılınmasından sonra ise hacet duası okunmalıdır ve en dürüst halinizle rabbinize sığınarak dua etmeli ve Allah ’tan takviye istemelisiniz. Hacet namazı, şahsi isteğe bağlı olarak iki ya da dört rekat biçiminde kılınabilir. İstenilen bir zaman diliminde kılınabilir. Fakat namazı kılmadan evvel dileğe müteveccih hedef etmek de bakımsızlık edilmemelidir. Bunun için;

Namazın ilk rekatında Sübhaneke ve Fatiha suresinin yanı gizeme 3 defa da Ayete ’l Kursi okunur.Namazın ikinci rekatında Fatiha, Felak ve Nas sureleri okunur. Şayet namazın iki rekat biçiminde kılınması tasarlanıyorsa Tayiyyat duası edilir. Akabinde Salli, Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilmelidir. Namaz 4 rekat kılınacaksa da Ettehiyyatü okunarak 3. rekata geçilmektedir.Üçüncü rekatta Fatiha suresinin yanı gizeme İhlas, Felak ve de Nas suresi okunmalıdır.Namazın dördüncü rekatında ise Fatiha suresi, İhlas, Felak ve Nas okunarak Tahiyyat duası, salli, barik ve Rabbena okunarak selam verilecektir.

En son düzeye gelindiğinde ise namaz bitiminden sonra Hacet duasının yapılması gerekecektir. Hacet Duası;

La ilahe illallahu ’l halimu ’l kerim. Subhanallahi Rabbi ’l arşi ’l azim. Elhamdu lillahi rabbi ’l alemin; Es ’eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiretik; ve ’l ismete min külli zenbin ve ’l ganimete min külli birrin ve ’sselamete min külli ism. La teda ’li zenben illa gaferteh; ve la hemmen illa ferrecteh; vela haceten hiye kir rıdan illa kadayteha. Ya Erhhame ’r rahimin.

İhtimalsiz Aşka Kavuşmak İçin Dua

Aşk dünyanın en hoş duygularından biridir ve her insanın içinde de bu duyguya yer verilmiştir. Birini çok hoşlanmak ancak yaşamın içerisinde ortaya çıkan nedeniyle de hoşlanılan şahıslardan ayrı kalmak da kaçınılmaz olacaktır. Elbette ki hiç kimse beğendiği insan ile ayrı kalmak istemez. Herkes beğendiğine kavuşmak ismine Allah ’tan takviye isteyebilecektir. Fakat bunu yaparken Doğrudan istediğinizin asıllaşması istikametinde değil en hayırlısını dilemek çok daha manalı olacaktır. Zira ihtimalsiz gibi olan bazı gidişatlar şahıslar için en hayırlısı olandır. İhtimalsiz olan sevgiliye kavuşmak içinse vasıl duasının okunması önerilir. Bunun yanı gizeme hedef etmek ve sadaka vermek de duayı kuvvetlendirici tesir yarayacaktır.

Vasıl duası:

Ya Vedud

Veduha. Velleyli iza seca. Ma vedde ’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel ’ahıretü hayrün kir minel ’ula. Ve lesevfe yu ’tıyke rabbüke feterda. Üzüntü yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı ’meti rabbike fehaddis.

Ya Cami

Sebbishısme rabbikel!a ’la. elleziy haleka fesevva. Velleziy kaddere feheda. Velleziy ahrecelmer ’a. Fece ’alehu ğusaen ahva. Senukriüke fela tensa. İlla maşallahü innehu ya ’lemülcehre ve ma yahfa. Ve nüyessirüke lil yüsra. Fezekkir in nefe ’atizzikra. Seyezzekkerü men yahşa. Ve yetecen nebühel ’eşka. Elleziy yaslennarel kübra. Sümme la yemütü fiyha ve la yahya. Kad efleha men tezekka. Ve zekeresme rabbihi fesalla. Bel tü ’sirunel hayateddünya. Vel ’ahıretü hayrün ve ebka. İnne haza lefissuhufel ’ula. Suhufi ibrahiyme ve musa.

Ya Mucib

Üzüntü neşrah kir sadrek. Ve vada ’na anke vizreke. Elleziy enkada zahreke. Ve refa ’na kir zikreke. Feinne me ’al ’usri yüsren. İnne me ’al ’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab.”

Besmele ile Beğendiğine Kavuşma

Bazı sebeplerle beğendiği insandan ayrı kalmak zorunda olan şahıslar, aradaki mesafenin bitmesi ismine ve hayırlı bir biçimde birbirine kavuşmaları için dualara müracaat etebilir. Fakat bu anlamda edilmesi gereken duaların internet üzerinden bulunması çok emin değildir. Kavuşma isteği sebebiyle bunlara aldanmak Doğru olmayacaktır. Beğendiğine kavuşmak isteyenler için en Doğru dua Hacet duasıdır. Bunun yanı gizeme Vasıl duasının okunması da muhtemeldir. Beğendiğinden parçalayan şahıslar besleme sürüklemeyi de bakımsızlık etmemelidir.

Parçaladığın Sevgiliye Kavuşma Duası

Yaşamın içerisinde yer alan bazı hadiseler hoşlandığımız insanlardan darbe almamıza ve hıyanet görmemize sebebiyet verebilir. Bu gibi gidişatlarda da dağılmak bir lüzumluluk haline gelecektir. Beğendiğinden dağılmak istemeyen ve ona bir an evvel kavuşmak isteyenlerin dualardan yararlanması koşuldur. Dua ederken en ehemmiyetli nokta içten olmaya özen göstermek olacaktır. İlk safhada abdest alınmalıdır. Zira abdest alınarak edilen duaların erdemi çok daha ayrı olacaktır. Abdest alınmasından sonra dua edilmeden Peygamber Efendimize SAV salavat getirmek de gerekir. Daha sonra yapılan günahlar için tövbe edilmeli ve hayırlısı yalvarmalıdır.

Perşembe Gecesi Beğendiğine Kavuşma Duası

Perşembe, en hayırlı günlerden biri olan Cuma ’ya bağlanan gün olduğu için oldukça mukaddestir. Bu sebeple perşembe gecelerinde beğendiği şahsa kavuşmak isteyenler bazı duaları okumalıdır. Her perşembe günü okunacak olan dualardan evvel ilk olarak besmele çekilmelidir. Daha sonra ise 7 kere Ya Vedud esmasının okunması gerekir. Akabinde Duha suresi 1 kere okunur. 7 kere ise Ya Cami esması okunarak, tevbe suresinin 71. ayetiyle dua tamamlanır.

Genel kategorimize bakmayı unutmayınız.

İçeriği Oyla

Yorum yapın