Anasayfa » Genel » Rüyada dolu yağdığını görmek ne demek?

Rüyada dolu yağdığını görmek ne demek?

Rüyada gökten dolu yağdığını gör­mek, iyiye açıklanmaz. Konutunuzda uyumsuzluk ve kasvet olacağına işarettir. Rüyasında üzerine gökten dolu yağdığını gören bir kimsenin, bir hayli mülkü elinden gider, hasar görür biçiminde deyim edilir. Cafer-i Sadık r.a.’ın yorumu: Rüyada gökten dolu yağdı­ğını görmek, beş cihete işaret olarak açıklanmıştır. Bela ve musibete işaretle, Husumete husumete işaretle, Düşman askerine işaretle, Kıtlık ve yokluğa işaretle, Hastalığa işaretle deyim edilmiştir. Kirmani’nin yorumu: Dolu rüyası hayırla açıklanmaz. Rüyada dolu yağdığını görmek, azap, kasvet ve gereksinimleri­nı görememek ile deyim olunur. Ancak mevsiminde azıcık­cık dolu yağdığını görmek, iyidir. Bu rüya, o bölgede ucuz­luk olacağına işaretle açıklanır. Bir bölgeye hasar vermeyen hasarsız dolu yağması da iyiye işaretle yorumla­nır. Cenab-ı Allah’ın o bölgeye desteğine işarettir. Çevreye hasar verecek bir biçimde yağan dolu ise, Cenab-ı Allah’ın o bölgeye gelecek gazabına işaretle deyim etmiştir Kirmani. İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Bireyin rüyada zamansız dolu veya kar yağdığını görmesi, kısa sürecek bir hastalığa tutulacağına ve bu hastalığını ivedi atlatacağına işa­ret olarak açıklanır. Rüyada zamansız kar veya dolu yağdığını görmek, rüya sahibinin hasta olacağına ve bunu ivedi atlatacağına işârettir. Rüyasında üzerine dolu yağdığını gören bireyin bu rüyası, onun bir kısım mülkünün elinden gideceğine ve maddeten hasar göreceğine işarettir biçiminde deyim edilmiştir. Rüyada dolunun üzerine yağdığını gör­mek, elden çıkacak mülke işârettir. Rüyada gökten dolu yağdığını görmek, devletin insanlara eziyet etmesi, mülklerine el koyması, şiddetle cezalandırılması, bazı kim­selerin canlarını acıtması ile deyim olunur. Zamanında yağan dolu ise, yeis ve ke­derlerin gitmesine, düşmanın ve alçaklık yap­mak isteyenlerin kahrolmasına işâret eder. Rüyada dolunun tesirli bir biçimde çok fazla yağdığını ve bir şeylere hasar verdiğini görmek, eziyete, tasa ve belaya, husumete, geçi­min darlığına, kasvet ve meşakkatlere, kıtlık ve hastalığa işâret eder. Rüyada dolunun çok fazla yağdığını, yer ve yolları bozduğunu ve yolcuları yollarından alıkoyduğunu görmek, halinin soğukkanlılığına ve yolculuğun olanaksızlığına işârettir. Rüyada doluyu toplayıp elek, kalbur, giysi yahut içine su konulmayan kaplara koyduğunu gören kimse, şayet zengin ise mülkü ve kazancı elinden gider, mülkü beceriksizleşir. Şayet o kimse­nin ticaret için denizde mülk ve anaparası var­sa, o mülk ve anaparadan korkulur. Rüya sahibi yoksul ise, fukara olduğu, giydiği ve istifade ettiği şeyler o kimsenin yanında kalmaz ve geleceği için de bir şey biriktiremez. Rüyada az yağan dolu görmek, ucuzluğa işârettir. Rüyada dolunun yağdığını ve fakat bir yere hasar vermediğini görmek, Allah Teâlâ’nın  rahmet ve desteğine ile deyim olunur. Bir kimsenin rüyada yağan doluyu yerden toplayıp kaplara doldurduğunu görmesi, hayır, rızık ve berekete işâret eder. Rüyada dolunun nebatlar üzerine yağması ve fakat hiç birine hasar vermemesi, kimseyi de hasara sokmaması o yere inecek bolluk ve ucuzluğa işâret eder. Bazen de dolunun nebatlar üzerine yağma­sı ve fakat hiç birine hasar vermemesi, hasarsız çekirgeye işârettir.

Değişik Bir Yorumcuya Göre:

Rüyada dolu yağdığını görmek, yorumcular tarafından hayra yorulmamaktadır. Dolu yağdığı görülen ülkede devletin ulusa eziyet edeceği, mülklerine el konulacağı ve büyük hasar görüleceğini ifade etmektedir. Dolu aynı zamanda hastalık ve yokluk yarıyıllarını işaret etmektedir. Rüyada dolu yağdığını görmek ne demek? Kısaca ne anlama kazanç mevzularında sizin için ayrıntıları derledik.

 Rüyada Dolu Yağdığını Görmek Ne Demek?

 Rüyasında, kendi üstüne dolu yağdığını görenin, parasal hasara uğrayacağı, kıtlık ve fukaralık günlerinin yakın olduğunu anlatılmaktadır. Husumete uğranabileceğine, düşman askerlerinin zaferine yorulmaktadır. Rüyada dolu yağdığını görenin için, hasta olacağı fakat şifa bulacağı, kıtlık ve eziyet günlerinin yaşanacağı anlatılmaktadır. Ayrıca dolu, devletin milletine güç günler yaşatacağı, mülklerine el konulacağı gibi günlerin geleceğini ifade etmektedir. 

 Rüyada Dolu Yağdığının Görülmesi Kısaca Ne Anlama Kazanç?

 Rüyasında dolu yağdığını görmek hayra yorulmamaktadır. Hastalık, eziyet, yokluk ve kıtlık yarıyıllarının geleceğini anlatmaktadır. Pek çok doğa hadiseyi mevsiminde görüldüğünde hayra yorulabildiği gibi mevsiminde yağmayanlar değişik yorumlanmaktadır. Rüyada dolu yağdığını görmekte bu gidişatta mevsiminde görülürse bu rüya hayra yorulabilmektedir. Bolluk ve bereketli, mutlu günlerin çoğalacağı biçiminde yorumlanabilmektedir.

 Rüyada Zamanında & Zamansız Yağan Dolu 

 Mevsime uygun olarak başka bir deyişle zamanında yağan dolu hayırlara vesile olacaktır. Ulusun refahının çoğalacağı sağlık ve mutluluk anlamı taşımaktadır. Mevsiminde ve hasarsız dolu yağdığının görülmesi yaşanan bölgede ucuzluk ve hayat şartlarının basitleşeceği anlaşılmaktadır. Aksine mevsiminde yağmayan dolu ise ne yazık ki; hayra yorulamamaktadır. Devletin ulusa karşı negatif davranışları, ulusun mülküne el konulacağı, kıtlık ve güç günlerin yaşanacağını işaret etmektedir. Dolu yağarken insanlara hasar verdiğini görmek de millet arasında keşmekeş ve cemiyetsel vakalar yaşanabileceğini işaret etmektedir. 

Gökten Dolu Yağıyorsa

Gökten dolunun yağdığı anları görmek, evinde uyumsuzluk, mülkünün kaybedileceği veya hastalık yaşanacağı gibi gidişatları işaret etmektedir. Gökten yağan dolu, eziyet ve külfetli günler yaşanacak ve insanların hayati gereksinimlerini bile karşılayamayacak hale geleceğini anlatmaktadır. Şayet dolu mevsiminde ve hasarsız bir biçimde yağdığı görülürse, hayırlara vesile sayılmaktadır. Bereket ve bolluk anlamı taşımaktadır. Mevsim dışında zamansız ve hasar veren dolu ne yazık ki; hayra yorulamamaktadır.

 Rüyasında Yağan Dolu Tanelerini Toplamak

 Rüyasında hasarsız yağan dolu tanelerini toplamak, rızkının çoğalacağına, bereket ve sıhhate yorulmaktadır. Rahmet ve bolluk günlerinin yaşanacağını müjdeleyen bir vaka olarak görülmektedir. Dolu tanelerini toplamak, az yağan dolu görmek fırsat yarıyıllarının yakın olduğunu anlatmaktadır. Hasar veren, bağ bahçedeki mahsulleri döken şiddetli dolu ise hayra yorulmamaktadır. Kıtlık ve güç günlerin yaşanacağını, düşman askerlerinin başarıyı gibi vaziyetlerin yaşanabileceğini düşündürmektedir. Şiddetli dolu keşmekeş ve kargaşa günlerini, millet arasında uyumsuzluk çıkacağı mevzusunda yorumlar yapılabilmektedir.

 Dolu Tanelerini Kalbura Doldurduğunu Görmek

 Rüyasında dolu yağdığını görmek ve dolu tanelerini kalbura doldurduğunu görmek, bireyin mülkünün elinden gideceğini anlatmaktadır. Mülkünün, sıhhatinin elinden gidebileceğine ve güç günler yaşanacağına yorulmaktadır. 

İçeriği Oyla

Yorum yapın