Anasayfa » İlaç Rehberi » Sultasid

Sultasid

Sultasid nedir ne için kullanılır, Sultasid nasıl kullanılır, Sultasid ’in saklanması, Sultasid ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Sultasid’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Flakon IM

Ampisilin 1 g, sulbaktam 500 mg

Ambalaj:

 1 Flakon ve 3.2 mL’lik ‰5 lidokain kapsayan 1 çözücü ampul.

Endikasyon:

 Duyarlı Bakterilerin faktör olduğu sinüzit, otitis media, tonsillit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni,bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; ten ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonları dır. Enjektabl Formlar ayrıca, abdominal veya pelvik cerrahi müdahale yapılan ve periton kontaminasyonu olasılığı olan hastalarda postoperatif yara enfeksiyonu insidansını eksiltmek üzere perioperatif olarak da kullanılabilir. Postoperatif sepsis eksiltmek emeliyle, gebeliğin sonlandırılması veya sezaryen operasyonu sonrası profilaktik olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyon:

 Özgeçmişlerin Herhangi bir penisiline karşı alerjik tepkin bulunan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Penisilin rehabilitasyonu yapılan hastalarda ciddi,hatta bazen fatal fazla duyarlılık anafilaktik tepkinler bildirilmiştir.Bir penisilin rehabilitasyonundan evvel, geçmişte penisilin, sefalosporin ve değişik allerjenlere duyarlılık tepkinleri olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı uzatılır. Gebelik Yarıyılında kullanım güvenliği henüz tespit etilmemiştir. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Emziren Annelerde sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan Tesirleri:

 En sık gö-rülenyan tesir diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,karın ağrıları/-krampları seyrek gözlenmiştir. Enterokolit ve psödomembranöz kolit ender oluşabilir. Ten döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Özellikle intramüsküler uygulamaya bağlı olan enjeksiyon yerindeki ağrı, çok az rakamda hastada intravenöz kullanımdan sonra flebit veya enjeksiyon yerinde tepkin alana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Allopurinol Ve ampisilinin beraber kullanımı, hastalarda ten döküntüsü insidansını,yalnız ampisilin alan hastalara göre, ehemmiyetli derecede artırır.

Doz Teklifi:

 Sultasid Flakon: Böbrek işlevleri banal yetişkinlerde gşöhretlik dozu 1.5 g ile 12 g’dir. Sulbaktamın maksimum gşöhretlik dozu 4g’dir. Bu kızlar genelde enfeksiyonun şiddetine göre 6-8-12 saatlik aralarla verilir. Hafif olgularda gşöhrette 1.5-3g, orta şiddette olgularda gşöhrette 3-6 g olarak uygulanabilir. Çocuklarda doz 150 mg/kg/gnam’-dür.Rehabilitasyona genellikle ateş düştükten 48 saat sonra ve enfeksiyon bulguları kayboluncaya kadar devam edilmelidir. Rehabilitasyon süresi genellikle 5-14 gnam arasında değişir. Gerekirse bu zaman uzatılabilir.Sultasid Süspansiyon/Tablet: Erişkinler İçin önerilen doz geriatrik hastalar dahil gşöhrette 2 kere 375-750 mg’dir 12 saatte bir. Beden ağırlıkları 30 kg’nin altındaki çocuklarda enfeksiyonların çoğu için uygulanan doz 50 mg/kg/gnam’dür ikiye parçalanmış olarak, 12 saatte bir. Beden ağırlıkları 30 kg’nin üstündeki çocuklara erişkin dozu verilir Erişkinler ve çocuklarda rehabilitasyona ateş düştükten ve değişik enfeksiyon bulguları kaybolduktan 48 saat sonrasına kadar devam edilir. Rehabilitasyon süresi genellikle 5-14 gnam arasında değişir. Gerekirse bu zaman uzatılabilir. Karmaşıklıksız gonore olgularında 2.25 gramlık tek doz halinde verilebilir. A grubu hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda romatizmal hastalıkların veya glomerülonefriti ortaya çıkmasını önlemek emeliyle rehabilitasyona 10 gnam müddetle devam edilmesi önerilmektedir.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın