Anasayfa » İlaç Rehberi » Survanta

Survanta

Stocrin nedir ne için kullanılır, Stocrin nasıl kullanılır, Stocrin ’in saklanması, Stocrin ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Stocrin’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Kapsül

Efavirenz

Ambalaj:

 50 mg x 30 kapsül

: : 100 mg x 30 kapsül

: : 200mgx90 kapsül

Endikasyon:

 HIv 1 ile enfekte yetişkinlerin, adölesanların ve çocukların antiviral kombinasyon rehabilitasyonunda endikedir.

Kontrendikasyon: Efavirenz Karşı fazla duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Terfenadin, astemizol,sisaprid, midazolam, triazolam ya da ergo türevleri ile aynı zamanda verilmemelidir; zira ciddi ve/veya hayatı tehdit edici istenmeyen vakalarörn., kardiyak aritmiler, sedasyonun uzaması ya da solunum bunalımı için potansiyel oluşturabilir.

Uyarılar:

 HIV rehabilitasyonunda tek casus olarak kullanılmamalı ya da zafer sağlanamayan bir rejime tek casus olarak ilave edilmemelidir. Efavirenz ile rehabilitasyon edilen hastaların %1’inden ağzında bül yaradılışı, sızıntılı deskuamasyon ya da ülserasyon ile ilişkili şiddetli döküntü bildirilmiştir. Bül yaradılışı,deskuamasyon, mukoza tutulumu ya da ateş ile ilişkili şiddetli döküntü büyüyen hastalarda efavirenz kesilmelidir. Netlikle gerekmedikçe anneye olan potansiyel verimin fetusa olan potansiyel tehlikeden üstün olduğu ve başka uygun rehabilitasyon alternatifi olmadığı gidişatlarda hamilelerde kullanılmamalıdır.Efavirenz alan annelerin infantlarını emzirmemeleri önerilir. Baş dönmesine,konsantrasyon bozukluğuna ve/veya uyku haline yol açabilir. Hastalara, bu semptomlar ortaya çıkarsa taşıt ya da makine kullanma gibi potansiyel olarak riskli işlerden sakınmalı gerektiği söylen-melidir.

Yan Tesirleri:

 En sık bildirilen istenmeyen tesirler; döküntü, baş dönmesi, bulantı, baş sızısı ve bitkinlik olmuştur. Alerjik tepkin, anormal koordinasyon, ataksi, konfüzyon,tembellik, vertigo, kusma, diyare, hepatit, konsantrasyon bozukluğu,uykusuzluk, anksiyete, anormal hayaller, uyku hali, bunalım, düşünce bozukluğu, ajitasyon, amnezi, deliryum, emosyonel labilite, öfori, sanrı ve psikoz da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:

 Sakinavirile kombinasyon halinde kullanımı önerilmemektedir. Efavirenz ve klaritromisin kullanımı sırasında döküntü gelişmiştir. Klaritromisin Seçeneklerinin kullanımı düşünülmelidir.

Doz Teklifi:

 Yetişkinler: Bir proteaz inhibitörü ve/veya nükleozid analogu revers transkriptaz inhibitörleri NDRI ile kombinasyon halinde önerilen Stocrin dozu günde bir kere oral yolla 600 mg dir.Stocrin İsteğe bağlı olarak aç ya da tok karnına alınabilir.Yatmadan evvel alınması önerilir.Birlikte Uygulanan Antiretroviral Rehabilitasyon: Stocrin Öbür Antiretroviral ilaç rehabilitasyonlarıyla kombinasyon halinde verilmelidir. Adölesanlar Ve çocuklar 17 yaş ve altı: 17 yaş ve altındaki hastalarda bir proteaz inhibitörü ve/veya NRTI ler ile kombinasyon halinde önerilen Stocrin Dozu Şöyledir: 13<15 kilogram: 200 mg; 15<20 kilogram: 250 mg; 20<25 kilogram: 300 mg;25<32.5 kilogram: 350 mg; 32.5<40 kilogram: 400 mg. 40 kilogram veya üzerindeki çocuklarda önerilen Stocrin dozu günde bir kere 600 mg dir.Stocrin Kapsülleri yutabilecek olan çocuklara verilmelidir. 3 yaşın altındaki ya da beden ağırlığı 13 kilogram nin altında olan çocuklarda incelenmiştir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın