Anasayfa » İlaç Rehberi » Tanakan

Tanakan

Tolvon nedir ne için kullanılır, Tolvonnasıl kullanılır, Tolvon ’in saklanması, Tolvon ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Tolvon’in muhtemel yan tesirler nelerdir.

Tablet

Mianserin HCL

Ambalaj:

 10 mgx30 Tablet

: : 30 mgx14 Tablet.

Endikasyon:

 İlaç rehabilitasyonunun endike olduğu depresif hastalık olgularında bunalımın giderilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyon:

 Mani olgularında,ağır karaciğer hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

 Rehabilitasyonun ilk birkaç gününde, psikomotor performans bozabilir. Genellikle, antidepresan rehabilitasyonu gören depresif hastalar,motorlu araç ya da makine kullanımı gibi riskli işlerden kaçınmalıdır.Değişik antidepresanlar gibi, bipolar depresif hastalığı olan duyarlı şahıslarda hipomaniyi uyarabilir. Böyle bir gidişatta, mianserin rehabilitasyonu kesilmelidir. Sarılık ya da konvülsiyon belirirse rehabilitasyon kesilmelidir. Rehabilitasyon sırasında, genellikle granülositopeni yada agranülositoz ile tanımlanan kemik iliği bunalımı bildirilmiştir.Hastada ateş, boğaz sızısı, stomatit ya da değişik tepkin bulguları görülürse bütün kan tahlili gerekir. Diyabetik hastalarda kardiyak,hepatik, ya da renal yetmezlik olgularının rehabilitasyonunda banal ihtiyatlar alınmalı ve eşlik eden her türlü rehabilitasyonun dozu hakimiyet altında tutulmalıdır.Dar açılı glokom olguları ve prostat hipertrofisini düşündüren semptomlar da dikkatle izlenmelidir.

Yan Tesirleri:

 Kan anomalileri,konvülziyon, hipomani, hipotansiyon, karaciğer işlev bozuklukları,artralji, ödem ve jinekomastiye seyrek olarak tesadüfülmüştür. Rehabilitasyonun İlk günlerinde uyuklama halinin görüldüğü bildirilmiştir. Görmebulanıklığı, ağız kuruluğu, konstipasyon gibi bunalıma bağlısemptomların sıklık ve şiddeti, mianserin rehabilitasyonu sırasında genellikleartmaz.

İlaç Etkileşimleri:

 Rehabilitasyon Sırasında içki alınmamalıdır. MAO inhibitörleriyle bir arada yada MAO inhibitörleri rehabilitasyonunun kesilmesinden 2 hafta geçmeden kullanılmamalıdır. Mianserin rehabilitasyonu sırasında antihipertansif kullananların kan tazyiki dikkatle izlenmelidir.

Doz Teklifi:

 Günlük doz yetişkinlerde başlangıç için 30-40 mg vesürek dozu için 30-90 mg çoğunlukla 60 mg’dır. Yaşlılar için günlük doz 30 mg’dir. Günlük doz gece uyurken tek doz halinde veya gündüzleri bir kaç kısımda uygulanmalıdır. Geceleri uygulanan tek doz 60 mg’yi aşmamalıdır.

 

İçeriği Oyla

Yorum yapın