Anasayfa » İlaç Rehberi » Tavanic IV

Tavanic IV

Tarivid IV nedir ne için kullanılır, Tarivid IV nasıl kullanılır, Tarivid IV ’in saklanması, Tarivid IV ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Tarivid IV’in mümkün yan tesirler nelerdir.

İnfüzyon Çözeltisi

Ofloksasin HCl

Ambalaj:

 200 mg/100 mLx1 enfüzyon flakonu.

Film Tablet

Ofloksasin

Ambalaj:

 200 mgx10 Tablet

: : 400 mgx5 tablet.

Endikasyon:

 Duyarlıbakterilerin neden olduğu akut, kronik veya yineleyici alt solunum sistemi enfeksiyonları bronşit, pnömoniler, KBB enfeksiyonları,yumuşak doku ve tenin enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları,bakteriyel enteritler ve minik pelvisteki enfeksiyonlar da dahil olmak üzere abdominal enfeksiyonlar, böbrek, idrar yolları ve genital uzuvların enfeksiyonları, gonore, enfeksiyonlara mukavemetin belirgin olarak eksildiği hastalarda örn. nötropenik vaziyetler, ofloksasin duyarlı patojenlere bağlı enfeksiyonların önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyon:

 Ofloksasin Ve öteki kinolonlara fazla duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.Epilepsili hastalara verilmemelidir. Serebral travmalar, santral asap sisteminde iltihabi lezyonlar veya felç gibi konvülsiyon eşiğini düşüren ve daha evvelden mevcut olan santral asap sistemi lezyonlarında kontrendikedir. Çocuklara ve gelişimini henüz bitirmemiş olan 18 yaşın altındaki gençlere, gebe ve emziren bayanlara uygulanmamalıdır.

Uyarılar:

 Ofloksasin bazı advers tesirleri ile, hastanın konsantrasyon ve tepkin eforunu bozabileceği nden, araba kullanmak ve iş makinalarını kullanmak gibi bazı gidişatları tehlikeli hale getirebilir.Ofloksasin rehabilitasyonu sırasında, hastalara şiddetli güneş ışığı ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmaya özen göstermeleri bildirilmelidir.

Yan Tesirleri:

 Rehabilitasyon Vaktince mide bozuklukları, karın sızısı, iştahsızlık, bulantı,kusma, ishal gibi belirtilerle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Mide asidini eksiltici ilaçlar mineral antiasitler, sukralfat veya demir müstahzarların 2 saat evvel alınmalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren ilaçlar örn.teofilin veya bazı nonsteroid antienflamatuar ilaçlar örn. fenbufenile birlikte verildiğinde yeni kinolonların serebral konvülsiyon eşiğini düşürdüklerine dair bulgular vardır. Ofloksasin ile birlikteuygulanan glibenklamidin serum konsantrasyonları hafifçe yükselir.Özellikle yüksek doz kinolon rehabilitasyonunda, renal tübüler sekresyona uğrayan öteki ilaçlar probenesid, simetidin, furosemid, metotreksat gibi da beraber kullanılırsa, kinolonların atılımında bozukluk ve serum seviyesinde yükselme olabilir. Kinolon rehabilitasyonu gö-ren şahıslarda,kumarin derivelerinin tesirinde çoğalış olabilir.

Doz Teklifi:

 Tarivid IV Enfüzyon: İdrar yolu enfeksiyonlarında günde 1 defa 100 mg 2 defa 200 mg veya 1 defa 200 mg; böbrek ve faize uzuvlarının enfeksiyonları da günde 2 defa 100 mg 200 mg; solunum yolları enfeksiyonları,kulak, btümörün, boğaz enfeksiyonlarında 2 defa 200 mg; ten ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 2 defa 200 mg; kemik ve eklemlerin enfeksiyonlarında 2 defa 200 mg; karın boşluğunun enfeksiyonlarında 2 defa 200 mg; septisemide 2 defa 200 mg. Dozların takribî olarak denk aralıklarda verilmesi ehemmiyetlidir. Hastanın gidişatı düzeldikten sonra parenteral tedavidenoral rehabilitasyona geçilebilir.Tarivid İV 200 uygulamasına beden ısısı banalleştikten ve hastalığın belirtileri kaybolduktan sonra en az 3 gün daha devam edilmelidir. akut enfeksiyonlarda olgularınçoğunda 7-10 günlük rehabilitasyon yeterlidir.Tarivid Tablet: Enfeksiyonun tipine ve ciddiyetine göre, yetişkinlerde günlük ofloksasin dozu 200 mg ile 800 mg arasındadır. 400 mg’ye kadar olan günlük ofloksasin dozları,tercihen sabahları olmak üzere tek doz halinde verilebilir. Daha Yüksek doz uygulamalarında, total dozun iki denk parçaya bcan verilerek denk aralıklarla uygulanması lüzumludur. Enfeksiyonun ağırlığına ve karmaşıklık yapan etmenler veya duyarlılığı eksilten patojenler olup olmamasına bağlı olarak, dozu günde 2×400 mg’ye kadar yükseltmen gerekebilir.Tarivid Film Tablet Bir ölçü akışkan ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Aç Karnına veya yemeklerle birlikte alınabilir.Tarivid Uygulamasına Beden ısısı banalleştikten ve hastalığın belirtileri kaybolduktan sonra en az 3 gün daha devam edilmelidir. akut enfeksiyonlarda olgularınçoğunda 7-10 günlük rehabilitasyon yeterlidir. Rehabilitasyon süresi genellikle,Salmonella’da rehabilitasyon süresi 7-8 gün, şigellozda 3-5 gün,E. coli’nin neden olduğu bağırsak enfeksiyonlarında vasati 3 gündür.b hemolitik streptokok enfeksiyonlarındamisalin pürülan tonsillit veya erizipel hastayı romatizmal ateş,glomerülonefrit gibi geç karmaşıklıklardan gözetmek için en az 10 günlük bir rehabilitasyon uygulanmalıdır. Karmaşık olmayan alt idrar yolu enfeksiyonlarına 3 günlük rehabilitasyon yeterlidir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın