Anasayfa » İlaç Rehberi » Tofranil

Tofranil

Tarden nedir ne için kullanılır, Tardennasıl kullanılır, Tarden ’in saklanması, Tarden ’i kullanmadan evvel dikkat edilmesi gerekenler, Tarden’in mümkün yan tesirler nelerdir.

Film Tablet 

Atorvastatin

Ambalaj:

 10 mg x 30 tablet

: : 20 mgx30 tablet

: : 40 mg 30 tablet.

Endikasyon:

 Primer Hiperkolesterolemi, heterozigot familyal ve non familyal hiperkolesterolemi ve kombine miks hiperlipidemili Fredrikson Tip IIa and IIb hastalarda yükselen total kolesterol, LDl kolesterol, apolipoprotein B ve trigliseritlerin düşürülmesinde ve HDl kolesterolün yükseltilmesinde perhize dayanakçı olmak üzere endikedir.

Kontrendikasyon:

 Atorvastatine fazla duyarlılığı olan, faal karaciğer hastalığı olan veya aralıksız olarak basmakalıp üst hududu 3 kat aşan açıklanamayan serum transaminaz yükselmesi olan hastalarda, gebelik yarıyılında,emzirirken ve uygun kontraseptif usulleri kullanmayan gebe kalma potansiyeli olan bayanlarda kontrendikedir.

Uyarılar:

 Atorvastatin rehabilitasyonuna başlamadan evvel hiperkolesteroleminin uygun bir perhiz, egzersiz ve obez hastalarda kilo kaybı ile hakimiyet edilmesi ve altta uyuyan öbür medikal meselelerin düzenlenmesi gerekir.

Yan Tesirleri:

 Enfeksiyon, baş ağrısı, kazara yaralanma, soğuk algınlığı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, alerjik tepkin, asteni, konstipasyon,diyare, dispepsi, gaz, sinüzit, farenjit, döküntü, artralji, miyalji, göğüsağrısı, bulantı, bronşit, rinit, uykusuzluk, sersemlik, artrit, üriner yol enfeksiyonu, periferik ödem görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:

 Bu gruptaki öbür ilaçlarla rehabilitasyon sırasında;siklosporin, fibrik asit türevleri, eritromisin, azol antifungalleri veyaniasinin birlikte uygulanmasıyla miyopati tehlikeyi artar.

Doz Teklifi:

 Hasta atorvastatin almadan evvel standart bir kolesteroldüşürücü perhize alınmalı ve atorvastatinle rehabilitasyon müddetince bu perhize devam edilmelidir. Genelde başlangıç dozu günde bir kere 10 mg’dir. Dozlar başlangıçLDlC seviyelerine, rehabilitasyonun emeline ve hastanın cevabına göre şahsi olarak tertip edilmelidir. Dozaj ayarlanması 4 hafta ya da daha fazla süreli aralıklarla yapılmalıdır. Maksimum doz günde bir kere 80 mg’dir. Dozlar günün rastgele bir saatinde yemekle birlikte veya ayrı olarak verilebilir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın