Anasayfa » Genel » 30 Günlük Şantiye Staj Defteri Örneği

30 Günlük Şantiye Staj Defteri Örneği

Ziyaretçilerimizden çok sık bir şekilde 30 günlük şantiye staj defteri örneği konusunda soru almaktaydık. Bu içeriğimizle birlikte ziyaretçilerimize 30 günlük şantiye staj defteri örneği konusunda yardımcı olacağız. Aynı zamanda doldurulmuş şantiye staj defteri konusunda da tüm detayları aktarmış olacağız.

Şantiye konusunda staj defteri arıyorsanız bu içeriğimiz sizlere yardımcı olacaktır. 30 günlük şantiye staj defteri örneği için aşağıda yer alan doldurulmuş şantiye staj dosyasını örnek alabilir ve staj dosyanızı hızlı bir şekilde doldurabilirsiniz.

30 Günlük Şantiye Staj Defteri Örneği

30 Günlük Şantiye Staj Defteri

Aşağıda yer alan staj defteri GESTAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş tarafından inşa edilen 4 blok, 380 dairelik hayat Sebla Evlerine ait bir staj defteridir.

     30 günlük şantiye stajımı GESTAŞ İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından inşa edilmekte olan toplam 4 blok ve 380 dairelik Hayat Sebla Evleri konutlarının devam etmekte olan üçüncü bloğunda yaptım.

     Staja başladığım tarih itibarı ile projedeki 4 bloktan ikisi tamamlanmış ve ikamet edilmeye başlanmıştı. Üçüncü blok inşası devam ediyor ve dördüncü blok inşası ise henüz başlamamıştı

     Devam eden inşaatta tünel kalıp sistemi kullanılıyordu. Bu sistemde parçalı olan kalıplar kule vinç yardımıyla yerleştirilip teraziye alındıktan sonra döşeme donatıları ve aks kalıpları da yerleştirilip beton atma işlemi yapılıyordu. Beton dökme işleminin ertesi günü ise kalıplar sökülmeye başlanıyordu. Sökülen kalıplar simetriği olan ikinci kısma sırasıyla taşınıyor ve aynı işlemler uygulanarak katlar yükselmeye devam ediyordu.

     Tünel kalıp sistemi uygulama olarak daha pratik bir kalıp sistemidir. Bu sistem perde ve döşeme esaslı bir sistem olup kirişlere genelde ihtiyaç duyulmamaktadır. Gerekli kirişler sonradan epoksi ile filiz ekme işlemiyle imal edilmektedir. Bu sistemde döşeme, taşıyıcı olan perde ve kolonlarla beraber dökülmektedir. Bu yüzden beton döküm işlemi sırasında vibratörün yeterli ve Doğru kullanılması büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde perdelerin ve kolonların alt kısımlarına beton yerleşmeyecek ve donatılar açıkta kalacaktır. Bu durum da kohezyona sebep olacak ve taşıyıcı sistem açısından risk arz edecektir. Ayrıca tesisat kablolarının ve paspaylarının düzgün yerleştirilmemesi de aynı duruma neden olacaktır.

Bu nedenle paspaylarının yeterli olarak kullanılması ve vibratör kullanımında daha dikkatli olunması gerekmektedir. Tünel kalıp sisteminde bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise kalıpların yeterli olarak desteklenmesidir. Aksi takdirde bu durum döşemenin ya da perdenin eğri olmasına neden olacak ve üst katlara Doğru daha fazla tehlike arz edecektir.

Tüm bunları göz önünde bulundurursak tünel kalıp sistemi maliyet ve işçilik açısından pratik olmasına karşın kontrolünün dikkatli yapılması gereken bir sistemdir. Ben de stajım boyunca oluşabilecek hataları önleyebilmek için bu kontrollerin yapılmasında görev aldım. Gerekli gördüğüm yerlerde yetkili amirlere danışarak hataları düzeltmeye çalıştım.

ÖNSÖZ

Stajımı yaptığım kuruluş hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

Adı: GESTAŞ İnş. Tic. San. A.Ş.İletişim adresi: İlkbahar mah. 15. Cad. 290 sk. No:15

                                                          Oran/Çankaya

                                                             ANKARA

Kısa tarihçesi: 1975 yılında Ahmet Ateş ve Özer Talat Gence ortaklığı olarak kurulmuştur. Firma kuruluş amacı itibarı ile inşaat sektörü içinde faaliyet göstermektedir. Şu ana kadar gerek özel, gerekse devlet işleri olarak 100 ’den fazla proje Doğruleştirmiştir. Firma altyapısı itibarı ile her türlü inşaat işine haiz olmasına karşın ağırlıklı olarak üst yapı işlerinde uzmanlaşmıştır. Teknik açıdan değerlendirildiğinde, gerek personel ve gerekse makine donanım yönünden çok güçlü bir alt yapıya sahip olması, bugüne kadar üstlenilen tüm projelerin zamanından önce ve mükemmel şekilde tamamlanmasında en önemli etken olmuştur. Yapılan her iş GESTAŞ için ayrı bir tecrübe teşkil eder. GESTAŞ A.Ş. yapısı gereği bir matrix organizasyona sahiptir ve toplam kalite anlayışını ön plana çıkarır. Bu da ast üst ilişkilerinde ve sorunların çözümünde en uygun yapıyı oluşturur. Bu tür bir kalite anlayışı ve organizasyon yapısı ile 21. Yüzyılda daha kaliteli ve dayanıklı yapılar inşa etmek GESTAŞ A.Ş. ’nin temel hedefidir.

1.HAFTA:

     30 günlük şantiye stajıma proje hakkında genel bilgi alarak başladım. Kalıp projesinden imalatı devam etmekte olan üçüncü bloğun +21.50 kotunu inceledim. Projedeki blokların isimlendirilmesi konusunda bilgi aldım. Projede toplam 4 blok bulunuyordu. Bitmiş bloklardan birincisi 25001/2 ada A blok, ikincisi 25001/2 ada B blok; devam etmekte olan blok ise 27526/1 ada A blok olarak isimlendiriliyordu. Dördüncü blok inşaatı ise üçüncü tamamlandıktan sonra başlayacaktı.

     Sahaya çıkmadan önce iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi aldım. Buna göre şirketin iş sağlığı ve güvenliği politikası şöyle:

İşyerinde alınmış tüm İSG tedbirlerine uyulacaktır.Yetkililerce yapılacak tüm uyarılara riayet edilecektir.İşyerinin çeşitli yerlerinde asılı ikaz levhaları okunacak ve işaret ettiği uyarılar dikkate alınacaktır.Çalışanlar kendi yetkileri ve amirlerinin izni dışında başka iş yapmayacaklar, kendilerine tarif edildiği ve öğretildiği şekilde yapacaklardır.Görev esnasında meydana gelebilecek her türlü arıza, aksaklık ve kaza derhal en yakın yetkiliye bildirilecek, bakım ve onarım işleri ilgili ve yetkili kişi ya da ekip tarafından yapılacaktır.Çalışanlar görev yerlerini izinsiz olarak terk etmeyecek, işyerinde ziyaretçi kabul etmeyecek bu iş için ayrımlı kabul yerlerinde görüşeceklerdir.İşyerinde şakalaşılmayacak, taşkınlık ve iddia üzerine tehlikeli işler yapılmayacaktır.Çalışanlar iş yerlerinde kendilerine verilmiş kişisel koruyucu donanımlarını (KDD) (baret, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, lastik çizme, gözlük, yüz siperliği, emniyet kemeri vb.) sürekli olarak kullanacak, kaybolmaması için azami önemi sarf edecek, arıza, eskime, kaybetme veya başka bir aksaklık durumunda yenisiyle değiştirmek üzere amirine haber verecektir.İşyerinde bulunan hareketli kaldırma ve taşıma araçlarının hareket alanına girilmeyecek, kaldırılan serbest yükün altında durulmayacaktır. Yük ve malzeme taşıyan araçlara binilmeyecek, park halindeki iş makinesi veya araçlar altında yatılmayacaktır.Şantiyede kazaya sebep olacak ve çalışanları tehlikeli duruma düşürecek şekilde ve geçiş koridorları ile merdiven sahanlıklarına malzeme istif edilmeyecek ve araçlar gelişigüzel yerlere bırakılmayacaktır. İnşaat sahasına kamyon ve benzeri taşıt ve araçların nezaretçi tarafından kontrollü giriş-çıkışı sağlanacaktır.İşyerinde çalışanları telaşa düşürecek şekilde davranılmayacak ve tehlike yaratacak şekilde konuşulmayacak, çalışanlar dikkatleri dağılacak şekilde meşgul edilmeyecektir.Çalışanlar, işyerlerine gidip gelirken yayalar için ayrılmış yolu takip edecekler, kestirme yol için kendi bölgeleri dışındaki tehlikeli sahalardan geçmeyeceklerdir.Düşmeye engel olacak şekilde sağlam korkuluğu olmayan geçit platformlarda durulmayacak, geçilmeyecek ve derhal korkuluk yapılması için ilgilisine bildirilecek; korkuluk yapılamayacak yerlerde 3m‘den yüksekteki çalışmalar esnasında mutlaka emniyet kemeri takılacaktır.Çalışanlar elbiselerinde keskin ve sivri uçlu takım aletleri taşımayacaklardır.İnşaat süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar gelişigüzel atılmayacak ve ortalıkta bulundurulmayacaktır.Çalışmalarda kesinlikle arızalı takım, tezgah, alet ve malzeme kullanılmayacaktır.Herhangi bir kaza anında çalışanlar önce canlarını sonra çalıştığı makineyi daha sonra da yapmakta olduğu işi kurtarmaya çalışacaklardır.İşyerlerinde önce İŞ GÜVENLİĞİ sonra İŞ KURALI geçerlidir.

     Güvenlik tedbirlerini de öğrendikten sonra tuğla duvar ve gazbeton metrajı konusunda bilgi aldım ve birinci kat mimari projesinden metrajları çıkardım. Binada dış cephe malzemesi olarak gazbeton, iç duvarlarda ise 8.5 ’luk ve 20 ’lik tuğla kullanılıyordu. Metraj yaparken m² bazında hesaplar yapılıyor; daha sonra m² ’ye düşen tuğla adedi hesaplanıyordu.      

     Güvenlik tedbirlerini alıp sahaya çıktım. İlk dikkatimi çeken dolgu yapılacak yerlerde yapılan izolasyondu. Binaya ısı ve su giriş-çıkışını engellemek için dolgu yapılacak yerlere yalıtım malzemesi sürülmüş ve straforla kaplanmıştı. Ayrıca zemine de temelden suyu uzaklaştırmak maksadıyla 150 ’lik bir boru konulmuştu.

     Daha sonra tünel kalıp hakkında biraz bilgi aldım. (Tünel kalıptan giriş bölümünde bahsedilmiştir.) Tünel kalıbı gelecek yüklere karşı desteklemek büyük önem arz ediyordu. Bu amaçla kullanılan dikey desteklere dikme, çaprazlara ise kontrifüj ismi veriliyordu. Ayrıca kalıpları birbirine sabitlemek için saplama denilen demirler; döşeme altlarında ise kancalar kullanılıyordu.

     Tünel kalıp sistemi perde esaslı bir istem olduğu için kontrollerinin de önemi büyüktür. Tabi sadece perde değil, kolon ve döşeme donatılarının da projeye uygun şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Kontrol yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususları ise şöyle sıralayabiliriz:

Projede örneğin; 20Ø14/10 şeklindeki bir gösterimde 20 kullanılacak donatı sayısını, Ø14 kullanılacak demirin çapını, /10 ise iki donatı arası mesafeyi göstermektedir. Kontrol yapılırken bu detayların hepsine tek tek bakılmalıdır.Donatıların birbirlerine düzgün ve projeye uygun şekilde bağlanmasına dikkat edilmelidir.Etriyelerin ve çirozların projeye uygun şekilde ve sayıda olmasına dikkat edilmelidir.Kullanılan donatının korozyona uğramamış ve kalıp yağıyla yağlanmamış olmasına dikkat edilmelidir. Aksi taktire aderans azalacak ve mukavemet düşecektir.Gönye olan yerlerde açılarının ve boylarının düzgün olup olmadığına bakılmalıdır.Mesnet bölgelerinde, döşemenin perdeye bastığı yerlerde, döşeme hasırlarının projede gösterildiği şekilde perdeye basması sağlanmalıdır. Aksi takdirde döşemedeki yük taşıyıcı sisteme aktarılamayacaktır.Paspaylarının düzgün ve yeterli sayıda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Donatı kalıba temas etmemelidir.Döşemede sehpa kullanımına dikkat edilmelidir.Filiz boylarının yeterli olmasına (60Ø) ve filizlerle kolon, perde hasırı donatılarının bağlı olmasına dikkat edilmelidir.İlave donatılara özellikle dikkat edilmelidir.

2.HAFTA

     İkinci haftaya beton döküm işlemi yağılarak başlandı. Binada C35 sınıfı ve akışkanlaştırıcı katkılı beton kullanılıyordu. Sipariş verilmeden önce metraj yapılıp ne kadar beton gideceği hesaplanıyordu. Tünel kalıpta bir kat yükselebilmek için önce birinci kısmın betonu dökülüyor, daha sonra kalıplar ikinci kısma taşınıp ikinci kısmın beton döküm işlemi yapılıyordu. Beton dökülürken pompa ve iletim boruları sayesinde üst katlara taşınıyor, beton dökülecek katta ise örümcek denen alet sayesinde beton katın her tarafına ulaştırılıyordu.

     Beton dökülürken mikserden 15x15x15 ’lik küp numuneler 7 ve 28 günlük kırımlar için alınıyordu. Her kısım için 6 adet numune alınıyor, toplamda bir kat için 12 numune alınıyordu.  Döküm işlemi sırasında vibratör kullanılıp betonun perdelerin en alt kısımlarına kadar yerleşmesi sağlanıyordu. Gerekli yerlerde betonun slump ’ı artırılıyordu. Yerleşme sağlandıktan sonra yüzeyinin düzleştirilmesi için mastar çekme işlemi yapılıyordu.

     Beton dökümünden sonra kalıpların taşınabilmesi için kot verme işlemi yapılması gerekiyordu. Kot verme işlemi yapılırken önce nivo teraziye alınıyordu. Daha sonra alt kattaki bir kottan referans alıp bu referansı üst kattaki bir noktaya taşıyorduk. (3 metre yukarıya) Daha sonra da bu aldığımız referansa göre kotları kata dağıtıyorduk. Bu kotlar kalıp parçalarının aynı düzlemde olması için önemliydi.

     Kalıplara kot verildikten sonra kalıplar bu kotlara göre yerleştirilmeye başlanıyordu. Kalıp yerleştirilirken öncelikle kota, daha sonra kalıbın şakülüne bakılıyordu. Böylece hem yatay, Hem düşey düzlemde kalıbın dikliği sağlanıyordu. Şaküle bakılırken kalıbın herhangi bir noktasına sabitlendikten sonra şakülün topacının hem kalıba dokunmaması, hem de çok fazla uzaklaşmaması gerekiyordu. Topacın kalıba çok yakın olarak dönmesi sağlanana kadar çapraz kollar sıkılıp gevşetiliyor ve kalıp düşey düzleme getiriliyordu.

     Katlar yükseldikçe kule vincin çalışması zorlaştığı için vincin yükseltilmesi gerekiyordu. Kule vincin yükseltilebilmesi için öncelikle binaya bağlantısının yapılıp sabitlenmesi gerekiyordu. Daha sonra vinç pistonlu parçanın yardımıyla yükseltilip araya parça eklemek suretiyle yükseltiliyordu. Kule vinç binaya sabitlenirken üç adet kol kullanılıyordu. İki kol vincin yatmasını engelliyor, üçüncü çapraz kol ise burkulmayı önlüyordu. Bağlantı işine kolları nivoyla yatay konuma getirerek başlandı. Daha sonra karot aleti yardımıyla perdelere cıvata delikleri açıldı. En son olarak ayna denen plakalar yardımıyla vincin yatmayı engelleyen iki kolu binaya sabitlendi. Ancak burkulmayı engelleyecek olan üçüncü kolun kısa kalması sebebiyle bağlantı tamamlanamadı. Kısa parçanın uzatılması gerekiyordu ve bu esnada vincin çalışması güvenli olmadığı ve bütün yapılan işler kule vince bağlı olduğu için dört günlüğüne kaba işler durdu. Sadece tuğla duvar ve diğer bloklardaki ince işlere devam edilebildi. Bu esnada ince işler konusunda da bilgi alma imkanım oldu.

3. HAFTA

    Bu haftanın dört günü kule vinç tamiratıyla geçti. Kalıp yerleştirme işlemi devam ederken Kule vincin frenlerindeki ve motorundaki arıza sebebiyle çalışmak tehlikeli olduğundan kule vinç durduruldu. Kule vincin durması demek bütün kalıp ve demir işlerinin durması anlamına geliyordu.

     Bu süre zarfında sadece tuğla duvar işleri yapılabildi. Ayrıca 25001/2 B blok fitness salonu önünde düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin sebebi daha önceden havuz olarak tasarlanan ve inşa edilen bölgenin çökmesiydi. Bu bölge çöktükten sonra güçlendirilmek için tabanına çelik I profiller yerleştirilmişti. Bu çelik profillerin üzerine döşeme hasırı atılarak tekrar beton döküldü. Böylece fitness salonu önündeki havuz iptal edildi. Kule vincin arızası sırasında böylece beton metrajı yapma fırsatı da buldum. Beton dökülecek kısım oval olduğu için öncelikle enine olarak 4-5 ölçü alıp ortalamasını aldım. Daha sonra boyuna ölçü ve ortalama derinlikle de çarparak ne kadar beton gerektiğini hesapladım.

     Ayrıca 27526/1 A blokta mağaza üstündeki oval balkonun da metrajı yapılıp beton döküm işlemi yapıldı. Ayrıca lentolar için de döküm yapıldı. Lentolar tuğla duvar örülürken kapı üstlerine konulup ufak bir kiriş görevi görüyordu.

     Son olarak fitness önünde kırılan yerlerin kapatılması için alüminyum kompozit panellerle kaplandı ve kapının önüne merdiven yapılarak ahşapla kaplandı. İçeri dökülen betonun üst kısmı içinse döşeme malzemesinin siparişi verilerek fitness önündeki çalışmalar tamamlandı.

     Kule vinç arızası giderildikten sonra rutin işlere devam edildi. Aynı kalıp ve demir işleri +24.50 kotu birinci kısım için devam etti. Öncelikle kolonlar ve perdeler bağlanıyor, sonra kalıplar taşınıyor, en son olarak da döşeme donatısı ve akslar yerleştirilerek beton dökümüne hazır hale getiriliyordu. Özel bir durum olmaması halinde bu işlemlerle bir kat sekiz günde yükseliyordu.

4. HAFTA 

     Bu haftaya başladığımda +24.50 kotu birinci kısım beton döküm işlemi tamamlanmıştı. Zemin katta tuğla duvar ve gaz beton taksimatı bitirilmiş, ipler çekildikten sonra duvar örme işlemine başlanmıştı. Duvarların daha Doğru ve rahat örülebilmesi ve lentoların projedeki yükseklikte olabilmesi için nivoyla 1 metre verme işlemi yapıldı. Bu sırada kalıpların +24.50 kotu ikinci kısma taşınması işlemi de başlamıştı. Tabi taşınmadan önce kot verme işlemi yapılması gerekiyordu ve bu işlem yapıldı.

     Kalıp taşıma işlemi yapılırken bir yandan da dökülen betonun mukavemetini tam olarak kazanabilmesi için sulama işlemi devam ediyordu. Sulama işlemi için havanın nispeten daha serin olduğu sabah ve akşam saatleri tercih ediliyordu.

     Pazartesi günü başlayan +24.50 kotu ikinci kısım kalıp taşıma ve donatıların bağlanması işlemleri Perşembe günü sona erdi ve kontroller de yapıldıktan sonra ikinci kısım Cuma günü için beton dökülmeye hazır hale getirildi. Cuma günü de yine C35 sınıfı ve akışkanlaştırıcı katkılı beton örümcek yardımıyla +24.50 kotu ikinci kısma dökülerek bir kat daha tamamlanmış oldu.

     Katlar yükselirken merdivenler ve kirişler geri kaldığı için filiz ekme işlemleri yapılması gerekiyordu. Tünel kalıp sistemi kiriş esaslı bir sistem olmadığından gerekli kirişler daha sonra epoksi ile filiz ekilerek imal ediliyordu. Epoksi ile filiz ekme işlemi de şöyle yapılıyordu:

Beton zemin uygun istenilen çapta bir matkap ile monte edilecek demir uzunluğunun min. % 30 u oranında delinir. Delik içerisinde kalan toz vakumla ve fırça ile uzaklaştırılır. Epoksi malzeme karışımı delik içerisine dökülür veya uygun aparat ile enjekte edilir. Nervirli filiz demiri yağ kir ve pastan arındırılmış halde epoksi harç içerisine gömülür ve sabitlenmesi için beklenilir.       

Bu hafta son olarak 25001/2 adada bulunan kapalı otopark önünde düzenlemeler yapıldı. Kapalı otopark önündeki rampada bulunan parke taşları yerlerinden çıktığı için sağlamlaştırılması gerekiyordu. Bu sebeple rampanın iki tarafına beton döküldü ve taşlar da yerleştirilerek problem giderildi.

5. HAFTA

     Bu haftaya kalıpların kontrolüyle başlandı. Uzun süreli kullanımdan ve taşınma sırasında çarpmalardan dolayı kalıpların bazılarında eğrilikler oluşmuştu. Kalıpların bu hataları giderildikten sonra +27.50 kotu birinci kısma taşıma işlemlerine başlandı. Önce kot verildi daha sonra kalıplar bir üst kata kule vinç yardımıyla taşınmaya başlandı.

     Bu sırada epoksi ile kiriş ve merdiven filizi ekme işlemleri devam ediyordu. Filizi ekilen kirişlerin donatıları bağlandı ve kalıpları da çakılarak beton dökümüne hazır hale getirildi.

     Kalıplar taşınmadan önce kolon ve perdelerin kontrolü köşe donatı planından yapıldı. Eksiklikler tespit edildi. Bazı kolon ve perde filizleri donatılardan ayrık duruyordu ve bağlanmamıştı. Bu hata düzeltildi. Eksik atılan çirozlar ve paspayları tamamlandı. Daha sonra kalıplar +27.50 kotu birinci kısma taşındı. Kalıplar yağlandıktan sonra alt donatı yerleştirildi. Bunların kontrolü de alt donatı planından yapıldı. Bindirmeler, hasır çeşitleri ve sehpaların yeterli olup olmadığı kontrol edildikten sonra üst donatı yerleştirildi. Üst donatıda da bindirmeler ve ilave donatılar tek tek kontrol edildikten sonra aks kalıpları da yerleştirilerek +27.50 kotu birinci kısım betona hazır hale getirildi.

     Bu hafta +27.50 kotu birinci kısım için gelen betonun teslim alma işlemini yaptım. Dökülen betonun sınıfı yine C35 ve akışkanlaştırıcı katkılıydı. Toplam 15 mikserle 139 m³ beton dökümü yapıldı. Bu kısmın da beton dökümü bittikten sonra ikinci kısma geçildi ve toplam 8 günün sonunda ikinci kısma da beton dökülerek +27.50 kotu da tamamlanmış oldu. Böylece 30 günlük şantiye stajımı da tamamlamış oldum.

SONUÇ

     Sonuç olarak yaz stajım boyunca bir inşaatın işleyişi konunda fikir sahibi oldum. Tünel kalıp sistemi hakkında bilgi aldım. Tünel kalıp sisteminde kullanılan malzemeler, sistemin işleyişi, programlanması, kontrolleri ve hataların düzeltilmesi konusunda bilgi alma fırsatım oldu.

     Donatıların hazırlanması, yerleştirilmesi, kontrolleri ve hataların düzeltilmesi konularında da bilgi edindim. Özellikle proje okuma konusunda öğrendiklerimin mühendislik kariyerimde bana katkı sağlayacağını düşünüyorum.

     Yaz stajım süresince tuğla duvar, taban döşemesi, duvar kağıdı, mutfak dolaplarının montajı gibi ince işler konusunda da bilgi alma şansı buldum. Ayrıca mühendislikte hatalarının tespitinin yanı sıra hataların düzeltilmesinde çözüme ulaşabilme becerisinin de gerekliliğini öğrendim.

     30 günlük şantiye stajımın sonunda inşaatçılık ve mühendislik alanlarında yeterli olmasa da genel bir öngörüm oluştu. Öğrendiklerimin mühendislik kariyerimde işime yarayacağını düşünmekteyim.

30 Günlük Sigorta Acentesi Staj Defteri içeriğimize de göz atabilirsiniz.

İçeriği Oyla

Yorum yapın