Anasayfa » Genel » Baltacı Mehmet Paşa

Baltacı Mehmet Paşa

Baltacı Mehmet Paşa Biyografisi

Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılan Prut Savaşı sırasında, Rus çarı I. Petro ’nun müstakbel eşi I. Katerina ile görüştüğü ileri sürülmektedir.

Baltacı Mehmet Paşa, 1662 senesinde Bugün Çorum ’a bağlı bir kaza olan Osmancık ’da doğmuştur. Genç yaşta ilim merakıyla Trablus, Tunus ve Cezayir ’e kadar gitti. Daha sonra İstanbul ’a döndü ve akrabalarından Hacı Sefer Ağa aracıyla epilepsiye intisap etti. Burada sırasıyla baltacılık, yazıcılık ve müezzinlik gibi misyonlarda bulundu. Bu sırada Şehzade Ahmed ile de yakın münasebet kurdu.

Baltacı Mehmet Paşa, 1703 Edirne Vak ’ası sırasında âsilerle yakın ilişkilerde bulundu ve Sultan III. Ahmet ’in cülusu hususunda büyük gayret gösterdi. III. Ahmet tahta geçtiği zaman padişaha olan yakınlığı dolayısıyla hızla yükseleceğini ümit ettiyse de Veziriazam Morali Damad Hasan Paşa, Baltacı Mehmet Paşa ’yı kendisine rakip gördüğünden onu uzun zaman terfi ettirmedi. Bir ara birinci mîrâhur ’luğa tayin edildiyse de az sonra Trablus ve Halep taraflarına tahsildar olarak gönderilmek suretiyle saraydan uzaklaştırıldı. Ancak Kalaylıkoz Ahmed Paşa ’nın sadâreti döneminde İstanbul ’a dönebildi ve 6 Kasım 1704 tarihinde vezâretle kaptan-ı derya oldu.

Bu sırada Kalaylıkoz Ahmed Paşa ’nın sadâretten azline sebep olan birtakım tertiplere girişti ve sonunda sadârete geçmeyi başardı. Bu ilk veziriazamlığı sırasında kendisine taraftar olanları iş başına getirmekten başka önemli bir iş yapamadan azledildi. Daha sonra 1707 senesinde Erzurum valiliğine ve Sakız muhafızlığına tayin edildi. 21 Ocak 1709 tarihinde Halep valisi olan Baltacı Mehmet Paşa, 18 Ağustos 1710 tarihinde Köprülüzâde Nûman Paşa ’nın yerine ikinci kere veziriazamlığa getirildi. Bu sırada ilk iş olarak İsveç Kralı XII. Carl ’ın Demirbaş Karl Osmanlı topraklarına ilticası ile gelişme gösteren Osmanlı-Rus münasebetleriyle meşgul oldu. Hemen ardından, Osmanlı Devleti ’nin kuzey hudutlarına tecavüz eden Ruslar ’a karşı yapılacak Prut Seferi ’ne serdâr-i ekrem olarak tayin edildi.

Sefer hazırlıkları bitirildikten sonra 9 Nisan 1711 ’de İstanbul ’dan ordusuyla bölen Baltacı Mehmet Paşa, 18 Temmuz 1711 günü Prut nehri bhamlelikleri civarında Rus kuvvetleriyle karşılaştı. Dört gün kadar devam eden ve tarihte Prut Savaşı ismiyle anılan bu muharebe sırasında Rus ordusunun abluka etme altında ve çaresizlik içinde kalması üzerine Rus Çarı I. Petro müstakbel eşi I. Katerina ile Osmanlılar ’ın her istediğini yerine getirecek bir barış teklifinde bulundu. Baltacı Mehmet Paşa ’nın da uygun görmesi üzerine iki taraf arasında 22 Temmuz 1711 ’de bir antlaşma yapıldı.

Antlaşmanın imzalanmasından III. Ahmet de memnun olmuş ve kendisini İstanbul ’a çağırmıştı. Ancak Baltacı ile I. Katerina arasında bir ilişki kurulduğuna dair söylentiler çıkarıldı ve ordusunu muhasaradan kurtaran Çar I. Petro ’nun vaad ettiği hususları yerine getirmemesi, veziriazama karşı İstanbul ’da bir muhalefet grubunun oluşmasına sebep oldu.

Doğruten antlaşmanın neticesini alabilme hususunda ağır davranan Baltacı Mehmet Paşa ’nın bu tutumu İstanbul ’da yanlış yorumlara yol açmıştı. Nihayet III. Ahmet ’in emriyle Eylül 1711 ’de Edirne ’ye gelen ve 20 Kasım 1711 ’de sadâret damgayı kendisinden alınan Baltacı Mehmet Paşa Aralık 1711 ’de kalebent olarak Midilli ’ye sürüldü. Temmuz 1712 ’de de Limni adasına gönderildi. Aynı senenin eylülşöhrette orada can verdi. Kabri Niyâzî-i Mısrî ’nin medfun bulunduğu hazîrededir. Bir oğlu ile Fatma isminde bir kızı vardı.

Ölüm ettiğinde yaşı elliyi geçmiş bulunan Mehmed Paşa, mizaç bakımından hırslı ve devlet işlerinde entrikaya meyilli, devlet idaresinde fazla kabiliyeti olmayan bir kimse idi.

Baltacı Mehmet Paşa, Temmuz 1712 tarihinde Limni, Yunanistan ’da 50 yaşına can vermiştir.

İçeriği Oyla

Yorum yapın