Anasayfa » Genel » Davut Paşa

Davut Paşa

Davut Paşa Biyografisi

II. Bayezid zamanında 1483-1497 seneleri arasında veziriazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Arnavut orijinli olan Davut Paşa, çocuk yaşta devşirme olarak epilepsiye alınıp Enderun ’da yetiştirildi. Bir müddet sancakbeyliği yaptı. Fatih Sultan Mehmed Han yarıyılında Anadolu Beylerbeyi misyonuna getirildi.

Davut Paşa, Kara Davut veya Derviş Davut olarak da bilinmektedir.

Davut Paşa, Anadolu Beylerbeyi vazifeyi yaptığı sırada 1472 senesinde Konya Valisi Şehzade Mustafa ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ’ın yeğeni Yusufça Mirza arasındaki savaşta şehzadenin yanında bulundu. 11 Ağustos 1473 tarihinde yeniden Osmanlılarla Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli savaşında lider eforlara komuta etti.

1477’de yapılan Tuna Boyu seferine katıldı ve top kurşunuyla yaralandı. Aynı sene Rumeli Beylerbeyliğine atama edildi. 1478 senesinde de, Fatih Sultan Mehmed ’in Boğdan ve Macaristan seferlerine Anadolu beylerbeyi olarak katılan Davut Paşa, aynı sene 1478 ’de, başarısızlığı sebebiyle vazifesinden alınan Süleyman Paşa ’nın yerine Rumeli Beylerbeyliği ’ne atandı.

Fatih Sultan Mehmed ’in 1478 senesinde Arnavutluk seferi ve 1478-1479 seneleri arasında İşkodra kuşatmasına katıldı. Top dökümhaneleri yaptırıp, ağır gülleler ve yakıcı maddeler atan toplar döktürerek İşkodra ’nın düşmesini basitleştirip Gölbaşı, Dergos ve Leş kalelerini ele geçirdi.

Davut Paşa; Fatih Sultan Mehmed 3 Mayıs 1481‘de ölüm edince Amasya‘dan gelen oğlu II. Bayezid 20 Mayıs 1481‘de tahta geçtikten sonra 1482 senesinde vezirliğe yükseldi. 1483 senesinde İshak Paşa ’nın yerine veziriazam oldu. Devamlı 14 sene II. Bayezid ’in veziriazamlığını yürüttü. Bu müddet içinde iki sefere katıldı. 1487 senesinde Rumeli ve Anadolu eforlarından oluşan ordusuyla Memlûkler üzerine yürüyen Davut Paşa, Memlûkler ’in geriye çekilmeleri üzerine Adana ve Tarsus ’u ele geçirdi. Ardından Memlûkler ’le işbirliği yapan Karaman beyi Turgutoğlu Mehmud Bey üzerine yürüdü.

Davut Paşa, ikinci defa, 1492 senesinde II. Bayezid ’le birlikte Arnavutluk seferine çıktı. Bu seferde güney Arnavutluk ve Epir ’e ilerleyip Tepedelen ’i ele geçirerek Arnavutluk eforlarını bozguna uğrattı.

Davut Paşa, 8 Mart 1497 tarihinde Akkoyunlu hanedanından Göde Ahmed Bey ’in İstanbul ’dan İran ’a kaçırılmasındaki önemsememeyi sebebiyle veziriazamlıktan azledilerek Yunanistan‘da Dimetoka ’ya sevk edildi.

Davut Paşa, 20 Ekim 1498 tarihinde Yunanistan‘da bir ilçe olan Dimetoka ’da can vermiştir.

Davut Paşa ’nın cenazesi İstanbul ’a getirilerek kendi ismini taşıyan caminin türbesine defnedildi. İstanbul ’da kendi ismini taşıyan mahallede 1485 ’te yaptırmış olduğu cami, imaret, medrese ve çeşmesi vardır.

İçeriği Oyla

Yorum yapın